Bugetul comunitar și particularitățile sale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4886
Mărime: 53.00KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Structura şi evoluţia bugetului comunitar 3

1.1 Evoluţia bugetului Uniunii Europene şi rolul acestuia 3

1.2 Conţinutul bugetului comunitar 5

1.3 Perspective ale veniturilor şi cheltuielilor la nivelul bugetului Uniunii Europene 10

2. Principiile şi regulile aplicabile ale bugetului 12

3. Procedura bugetară 15

3.1 Etapele procesului bugetar comunitar 15

3.2 Instituţii europene implicate în realizarea procesului bugetar comunitar 16

Concluzii 18

Bibliografie 19

Extras din document

1. Structura şi evoluţia bugetului comunitar

1.1 Evoluţia bugetului Uniunii Europene şi rolul acestuia

Bugetul Uniunii Europene reprezintă actul prin intermediul căruia sunt autorizate la nivelul fiecărui an activităţile şi intervenţiile din spaţiul comunitar, stabilindu-se astfel priorităţile şi totodată, orientările politice.

Tratatul Comunităţii Economice Europene (CEE) din anul 1957, cunoscut sub numele de Tratatul de la Roma, este cel prin intermediul căruia s-a instituit bugetul comunitar, ale cărui cheltuieli erau alocate Politicii Agricole Comune (PAC), reflectând astfel dimensiunea redusă pe care acesta o deţinea iniţial.

În finanţarea iniţială a bugetului au intervenit două categorii de resurse proprii, care acopereau necesităţile de finanţare comună: prelevările, reflectate prin taxele la importurile produselor agricole din afara spaţiului comunitar şi drepturile vamale, aferente importurilor de produse de origine manufacturieră.

În cursul timpului, în evoluţia bugetului Uniunii Europene s-au identificat mai multe etape:

a) Unificarea instrumentelor şi resurselor proprii, aferentă perioadei 1952-1975

În prima fază caracteristică procesului de integrare europeană, comunităţi precum CECO, CEE şi CEEA deţineau resurse proprii, deci un buget propriu. În urma Tratatului din anul 1967 de la Bruxelles, când structurile executive ale comunităţilor existente au fuzionat, au mai rămas valabile doar bugetul general şi bugetul operaţional al CECO. Ca urmare e expirării la data de 24 iulie 2002 a Tratatului de instituire a CECO, patrimoniul acestuia a fost repartizat Comisiei Europene.

Spre deosebire de perioada în care bugetul European era finanţat din aporturile statelor membre, în anul 1970 s-a conturat un regim al resurselor proprii. Astfel, s-au diferenţiat resursele de finanţare a politicilor comune, precum Fondul European de Orientare şi de Garantare (1962) , Fondul Social European (1971), Fondul European de Dezvoltare Regională (1975)

b) Identificarea echilibrului instituţional (1975-1988)

Puterea bugetară este repartizată între Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. Parlamentul decide cu privire la plăţile neobligatorii, poate respinge bugetul şi asigură Comisiei descărcarea execuţiei bugetului

Între Consiliul Uniunii Europene şi Parlamentul European a intervenit o stare de tensiune politică, în perioada 1970, caracterizată printr-o confuzie între puterea legislativă şi cea bugetară. Această perioadă a fost marcată de existenţa anumitor incidente precum întârzieri în adoptarea bugetului, respingerea bugetului (1982).

În anul 1984, Consiliul European de la Fontainbleau a stabilit un mecanism de corecţie, ăn cazul dezechilibrului bugetar din Regatul Unit, prin reducerea vărsămintelor către comunitate.

c) „Pachetul Delors I” (1988-1993)

Un nou avânt politic a fost marcat de aderarea în anul 1986 a Spaniei şi Portugaliei şi de reforma sistemului financiar din structura comunitară din anul 1987. În ceea ce priveşte perspectivele financiare, este introdus un dublu plafon dedicat plăţilor: pe de o parte, totalitatea plăţilor anuale nu depăşeşte plafonul global (raportat la Produsul Naţional Brut), iar pe de altă parte, „fiecare categorie de plăţi este plafonată la o sumă fixă pentru fiecare an şi exprimată în credite pentru angajamente”

Astfel, se vehiculează o categorie nouă a resurselor proprii în statele membre şi anume, cea bazată pe Produsul Naţional Brut, nivelul total al resurselor proprii fiind de 1,20% din PNB.

d) “Pachetul Delors II”-consolidarea (1993-1999)

Introducerea “pachetului Delors II” a avut un rol important , determinând ameliorarea procedurii şi a gestiunii bugetare, precum şi evoluţia ordonată a plăţilor efectuate. Perspectivele financare pentru perioada 1993-1999 au fost aprobate în cadrul Consiliului European din decembrie 1992, desfăşurat la Edinburgh, când plafonul resurselor proprii a fost stabilit la 1,27% din PNB statelor din comunitate.

Rolul pachetului Delors II se evidenţiază prin faptul că:

• a introdus o a patra resursă proprie, cea bazată pe PNB;

• a stabilit priorităţi reflectate prin acţiuni structurale şi exterioare;

• a determinat reînnoirea acordului “asupra disciplinei bugetare şi ameliorarea procedurii bugetare”

e) “Agenda 2000” (2000-2006)

Consiliul European de la Berlin din martie 1999 a stabilit perspectivele aferente perioadei 2000-2006 (fomalizate prin acordul dintre Parlament, Consiliu, Comisie, din data de 6 iunie 1999), accentuându-se necesitatea unei stabilităţi a plăţilor. “Agenda 2000” a avut drept obiective consolidarea politicilor de la nivelul comunităţii, stabilirea unui cadru financiar şi a unor perspective pentru perioada următoare şi, totodată, lărgirea Uniunii Europene.

Preview document

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 1
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 2
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 3
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 4
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 5
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 6
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 7
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 8
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 9
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 10
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 11
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 12
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 13
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 14
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 15
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 16
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 17
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 18
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Comunitar si Particularitatile Sale.docx

Alții au mai descărcat și

Bugetul Uniunii Europene - instrument de gestionare a resurselor comune europene pe timp de criză

CAPITOLUL I UNIUNEA EUROPEANĂ – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR „Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe...

Bugetul Uniunii Europene - eficiența și necesitatea acestuia

1. Introducere Sistemul de finantare a politicilor UE are ca si caracteristica importanta autonomia. Uniunea Europeana are propriul buget,...

Sistemul fiscal și politica fiscală

INTRODUCERE În orice orânduire sociala, sistemul veniturilor publice este determinat de forma de proprietate asupra mijloacelor de productie si de...

Parteneriatul Public Privat

Cap 1. Parteneriatele public private, delimitare conceptualã Administraţia publică reprezintă un instrument statului folosit în “scopul...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Semnul de întrebare pus asupra activității sistemului instituțional al Uniunii Europene și asupra gestionării acestui ansamblu de...

Uniunea Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană(UE) este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări europene şi acoperă aproape tot...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Începând cu integrarea în Uniunea Europeană, România are acces la fondurile și...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar

1 Structura bugetului comunitar şi particularităţile sale 1.1 Noţiunea şi importanţa bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este acel act...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Semnul de întrebare pus asupra activității sistemului instituțional al Uniunii Europene și asupra gestionării acestui ansamblu de...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1.Istoricul şi evoluţia bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului...

Formarea Sistemului Financiar al Comunității Europene

Planificarea este esenţa bunei guvernări. Acesta este obiectivul cadrului financiar 2007-2013,al patrulea din istoria Comunităţii «.Această...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

1. Structura sistemului instituţional comunitar şi evoluţia sa istorică Uniunea Europeană reprezintă o formă de manifestare a integrării şi...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

Capitolul 1. Buget comunitar: conţinut şi proceduri bugetare 1.1 Conţinut Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. Procesul bugetar comunitar

САP.1 СОNSІDЕRАŢІІ GЕNЕRАLЕ PRІVІND BUGЕTUL СОMUNІTАR 1.1 Іstоrіс Bugеtul gеnеrаl аl Unіunіі Еurоpеnе еstе асеl асt саrе prеvеdе şі аutоrіzеаză...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. proces bugetar comunitar

1. Structura și particularitățile aferente 1.1. Structura bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul ce autorizează, în fiecare an,...

Ai nevoie de altceva?