Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2154
Mărime: 162.31KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Introducere

Cap 1. Organizarea și particularitățile bugetului comunitar

1.1 Organizarea bugetului comunitar

1.2 Particularitățile bugetului European

Cap 2.Procesul bugetar comunitar

2.1 Etapele procesului bugetar

2.1.1 Elaborarea si adoptarea bugetului

2.1.2 Execuția bugetului

2.1.3 Controlul execuției bugetare și descărcarea de gestiune

Cap 3 Bugetul comunitar din România-studiu de caz

Concluzie

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Bugetul comunitar reprezintă totalitatea veniturilor și cheltuielilor pe care le deține statele membre ale Uniunii Europene. El reflectă capacitatea veniturilor colectate pentru finanțarea activităților și mărimea pe care o au cheltuielile în cadrul Uniunii Europene. În fiecare an, bugetul anticipează cheltuielile care vor fi făcute și oferă veniturile de care au nevoie statele membre.

Cap 1. Organizarea și particularitățile bugetului comunitar

1.1 Organizarea bugetului comunitar

Veniturile bugetului comunitar s-au concretizat prin mai multe etape care au avut loc în trecut.Principalele etape ale apariției veniturilor Uniunii Europene sunt urmatoarele:

- În anul 1951 a apărut pentru prima data o taxă în vederea producției de cărbune și oțel a statelor membre CECO;

- În anul 1971 statele membre ale Comunității Europene au primit niște contribuții directe;

- În anul 1971 a avut loc formarea veniturilor Uniunii Europene.

Veniturile pe care le are bugetul comunitar sunt împărțite în: venituri proprii tradiționale,vennituri din taxa pe valoarea adaugată și alte venituri.

Veniturile proprii tradiționale alcătuite din:

- Taxe vamale care se colectează de la alte state și se aplica un tarif comun pentru marfurile și bunurile importate de statele membre;

- Taxe agricole care sunt încasate de la produsele agricole importate.

Veniturile din taxa pe valoarea adaugată reprezintă o rată fixă care se aplică veniturilor din tva-ul amortizat al fiecărui stat membru al UE.

Statele UE mai au și alte venituri printre care se numără următoarele:

- Impozite pe salarii angajaților din statele membre;

- Penalități pentru neachitarea la timp a obligațiilor cetățenilor față de Uniunea Europeană;

- Penalitități pentru nerespectarea unor regulamente ale Uniunii Europene;

- Venituri realizate din anii din urmă;

Cheltuielile bugetului comunitar reprezintă sumele de bani alocate pentru prioritățile,atribuțiile,angajamentele și politicile statelor care fac parte din Uniunea Europeană. În anul 2001 s-a constatat că 80% din cheltuielile bugetului alocat UE au fost pentru concretizarea politicii agricole comune și a politicii de convergență economică și socială.

Cheltuielile sunt structurate în mai multe secțiuni având în vedere respectarea politicilor: prima secțiune este cea a Parlamentului European,a doua secțiune este reprezentată de Consiliul European,secțiunea trei este Comisia Europeană,secțiunea patru este Curtea de Justiție,a cincea secțiune este Curtea Auditorilor, iar ultimele trei sunt Comitetul Economic și Social , Comitetul Regiunilor și Ombudsmanul. Dintre toate aceste instituții cea care nu are cheltuieli administrative este Comisia Europeană.

Principalele tipuri de cheltuieli ale bugetului comunitar sunt:

- Cheltuieli pentru agricultură;

- Cheltuieli pentru politici externe/interne;

- Cheltuieli pentru operațiuni structurale;

- Cheltuieli administrative;

- Reserve și garanții.

Cheltuielile pentru agricultura sunt unele dintre cele mai importante cheltuieli, urmatoarele sunt cheltuielile pentru operațiuni structurale care sunt împărțite în fonduri structurale și fonduri de coeziune, cheltuielile pentru poticile interne se întâlnesc în foarte multe domenii precum dezvoltarea tehnologiei, construierea mai multor rețele de transport,creșterea nivelului de educație,în cazul cheltuielilor externe se dorește o cooperare și o înțelegere mai bună între mai multe state prin implementarea unor programe. Cheltuielile administrative sunt acele cheltuieli cu salariile angajaților,cheltuieli pentru întreținere, cheltuieli pentru funcționare și cheltuieli pentru chirii. Rezervele și garanțiile sunt folosite pentru momentele de urgență care pot aparea în timpul episodului financiar .

Bibliografie

1. Moșneanu, Tatiana, Vuța, Mariana, CÂMPEANU, Emilia-Mioara, Gyorghy, Attila, Politici și tehnici bugetare, Editura Universitară, București, 2009.

2.www.mfinante.ro

3.www.juristnet.ro

Preview document

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 1
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 2
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 3
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 4
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 5
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 6
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 7
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 8
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 9
Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Bugetul comunitar si particularitatile sale - Procesul bugetar comunitar.docx

Alții au mai descărcat și

Procedura bugetară la nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I: CARACTERISTICILE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Bugetul Uniunii Europene este acel act prin care se autorizează anual finanţarea...

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană

Introducere Uniunea Europeană are ca scop promovarea păcii, instituirea unui sistem economic și monetar unificat, promovarea incluziunii și...

Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic

O apreciere cât mai corectă şi mai relevantă a situaţiei financiare a unei societăţi comerciale impune necesitatea utilizării unor instrumente de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evoluția Datoriei Publice în România

CAPITOLUL I DATORIA PUBLICĂ 1.1 Concept privind datoria publică şi formele de manifestare a acesteia Finanţarea cheltuielilor publice, trebuie...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar

1 Structura bugetului comunitar şi particularităţile sale 1.1 Noţiunea şi importanţa bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este acel act...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Semnul de întrebare pus asupra activității sistemului instituțional al Uniunii Europene și asupra gestionării acestui ansamblu de...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1.Istoricul şi evoluţia bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

Capitolul 1. Buget comunitar: conţinut şi proceduri bugetare 1.1 Conţinut Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. Procesul bugetar comunitar

САP.1 СОNSІDЕRАŢІІ GЕNЕRАLЕ PRІVІND BUGЕTUL СОMUNІTАR 1.1 Іstоrіс Bugеtul gеnеrаl аl Unіunіі Еurоpеnе еstе асеl асt саrе prеvеdе şі аutоrіzеаză...

Bugetul comunitar și particularitățile sale. proces bugetar comunitar

1. Structura și particularitățile aferente 1.1. Structura bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul ce autorizează, în fiecare an,...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1. Structura şi evoluţia bugetului comunitar 1.1 Evoluţia bugetului Uniunii Europene şi rolul acestuia Bugetul Uniunii Europene reprezintă actul...

Ai nevoie de altceva?