Contractul de achiziție publică

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3126
Mărime: 22.18KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI BUCURESTI

Cuprins

1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice

2. Pregatirea derularii procesului de achizitie publica

3. Partile contractului de achizitie publica

4. Obiectul si pretul contractului de achizitie

5. Procedura de atribuire si incheiere a contractului de achizitie publica

6. Efectele juridice ale contractului de achizitie

7. Controlul si supravegherea achizitiei

8. Garanţia de bună execuţie a contractului şi soluţionarea litigiilor

9. Comunicarile intre cele doua parti

Extras din document

1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice

Contractul de achizitii publice, asa cum reiese din OUG nr. 60/2001, publicata in M.O., nr. 241, din 11.05.2001, reprezinta un act juridic cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa, in cel putin doua exemplare, in urma unei proceduri de atribuire sau in baza unui acord-cadru, intre autoritatea contractanta si contractant.Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de produse, servicii sau lucrari publice.

Acest proces se întinde pe tot ciclul de viata, de la conceptul si definirea initiala a

nevoilor si necesitatilor de achizitii, pâna la sfârtitul duratei de viata a unui bun sau a

unei lucrari (si la dezafectarea lui/ei) sau pâna la finalizarea unui contract de servicii.

Definitia este în concordanta cu conceptul managementului ciclului achizitiilor. Procesul nu

se limiteaza la functia de achizitii pe compartimente, ci este unul multifunctional, în special în

cazul contractelor de achizitii mari, complexe si /sau inedite.

Calificarea naturii juridice a contractului de achizitie publica este data de obiectul preponderent ca valoare, respectiv contractele de achizitie publica pot fi:

• contracte de furnizare, al carui obiect este dobandirea definitiva sau temporara a unuia sau mai multor produse, pe baza: cumpararii, cumpararii in rate, inchirierii, leasing-ului, cu sau fara optiune de cumparare;

• contracte de servicii, al carui obiect este prestarea uneia sau mai multor activitati, al caror rezultat este nematerial, inclusiv cele de: intretinere, reparatie, instalare, proiectare;

• contracte de lucrari, al carui obiect este: executia, proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii.

In cadrul sistemului de achizitie publica autoritatea de reglementare este reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP. Cei ce supravegheaza modul de functionare a sistemului achizitiilor publice sunt: Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi, ANRMAP, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor .

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

In cadrul acestui proiect am analizat un contract de prestare de servicii incheiat intre CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA, in calitate de achizitor si S.C. INDACO SYSTEMS SRL, in calitate de prestator de servicii, avand ca obiect un soft denumit „Lege 4” - software-ul Lege 4 Profesional, versiunea pentru 11-25 de utilizatori. Prezentul contract a fost incheiat intre doua parti: Consiliul Judeţean Vâlcea, cu adresa: str. General Praporgescu, nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea si S.C. Indaco Systems S.R.L. cu sediul in: str. Izvor, nr. 78, sector 5, municipiul Bucureşti.

Contractul contine preambulul, adica partea introductiva a contractului ce contine informatii despre: temeiul legal in baza caruia se semneaza contractul de achizitie publica, denumirea partilor contractante, definitii aplicabile, intrepretare si clauzele contractuale obligatorii si specifice. Clauzele contractuale sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achizitie publica trebuie sa le contina referitor la: obiectul principal al contractului, pretul contractului, durata contractului, sanctiuni ale neexecutarii culpabile a obligatiilor, documentele contractului, obligatiile principale ale partilor. Clauze contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecarui contract de achizitie publica care se stabilesc, de regula, prin acordul partilor in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si de continutul ofertei declarata castigatoare de catre comisia de evaluare.

2. Pregatirea derularii procesului de achiziţie publică

Acest contract de achizitii publice, ce are drept obiect un serviciu public a fost initiat de catre CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA in vederea achizitionarii unei soft pentru a face publica desfasurarea activitatii sale, contract incheiat cu firma S.C. INDACO SYSTEMS SRL. Procedura de derulare a procesului de achizitie publica presupune lansarea anuntului, organizarea licitatiei, desfasurarea licitatiei, evaluarea candidatilor pe baza criteriilor dinaninte stabilite, desemnarea castigatorului, depunerea contestatiilor, publicarea anuntului privind achizitia si incheierea contractului. Procesul de iniţiere a proiectului reprezinta o justificare bazată pe nevoile de achiziţii şi pe o evaluare (la înalt nivel, în această etapă) a costurilor estimate şi a posibilităţii de reuşită.

Acest proiect a fost atribuit pin licitatie publica catre firma S.C. INDACO SYSTEMS Bucureşti ce a paticipat si a castigat in baza ofertei înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 9145 din 24.07.2009. Comisia de evaluare a fost formata din presedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, secretarul judetului, Constantin Dirinea, directorul executiv, Mircea Constantin Predescu, un reprezentant al Controlului Financiar Preventiv, Elena Tudor si un reprezentant al Serviciulului Juridic, Contencios si Coordonare, Daniela Moroianu. In urma evaluarii s-a constat ca cea mai buna oferta primita a fost cea trimisa de catre persoana juridica privata S.C. INDACO SYSTEMS. Anuntul privind incheierea contractului de achizitii publice a fost publicat la data de 10.08.2009.

Preview document

Contractul de achiziție publică - Pagina 1
Contractul de achiziție publică - Pagina 2
Contractul de achiziție publică - Pagina 3
Contractul de achiziție publică - Pagina 4
Contractul de achiziție publică - Pagina 5
Contractul de achiziție publică - Pagina 6
Contractul de achiziție publică - Pagina 7
Contractul de achiziție publică - Pagina 8
Contractul de achiziție publică - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Achizitie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul FMI în cadrul sistemului monetar internațional - participarea României la activitatea FMI

CAPITOLUL I. CONFERINŢA DE LA BRETTON-WOODS – BAZA CREĂRII NOULUI SISTEM MONETAR POSTBELIC 1.1.PREGĂTIREA ŞI SEMNAREA ACORDURILOR LA BRETTON-WOODS...

Relațiile României cu Fondul Monetar Internațional din Anul 1990 până în Prezent

1. Cadrul general al relaţiilor României cu FMI Aderarea României la Fondul Monetar Internaţional se înscrie pe linia generală a politicii externe...

Analiza acordurilor de finanțare ale româniei de către FMI în perioada 1990-2010

Capitolul 1 - Scurt istoric al relaţiei României cu FMI Introducere Fondul Monetar Internaţional ocupă un loc aparte între creditorii externi ai...

Sistemul fiscal al Franței, evoluție și tendințe

Introducere Republica Franceză, stat în Europa de Vest; denumire nationala: République Française. Franţa atrage prin dimensiunea şi dinamismul pe...

Sistemul Fiscal al Spaniei

1. Impunerea beneficiului obtinut de societatile comerciale Impozitul pe profit se numeste impozit pe societate si este perceput pentru veniturile...

FMI și existența lui în România

I. Fondul Monetar Internaţional 1.1. Istoricul FMI a fost conceput în iulie 1944 la o conferinţă a Naţiunilor Unite ţinută la Bretton Woods, New...

Finanțe Publice

1.Noțiunea de finanțe. Concept și evoluție. În limbajul comun, termenul finanţe desemnează fie resursele financiare (pecuniare) ale cuiva, fie...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică

CAPITOLUL 1 PARTENERIATUL DEZVOLTĂRII LOCALE 1.1.Consideraţii generale Parteneriatul, este definit ca fiind „un acord între două sau mai multe...

Procesul de Achiziții Publice

1.DEFINIREA ŞI PRINCIPIILE ACHIZIŢIILOR PUBLICE Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor,...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Ai nevoie de altceva?