Controlul Exercitat prin Garda Financiara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul Exercitat prin Garda Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sandu Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Cap. 1 Metodologia de exercitare a controlului financiar prin Garda Financiar 3
1.1 Oraganizarea controlului 3
1.2 Efectuarea controlului 8
Cap.2 Obiectivele de control ale Gărzii Financiare 11
2.1 Obiectivele controlului Gărzii Financiare în domeniul combaterii actelor și faptelor de evaziune fiscală 13
2.2 Obiectivele controlului Gărzii Financiare în domeniul prestărilor de servicii și alte activități producătoare de venituri 13
Concluzii 15

Extras din document

Cap.I Metodologia de exercitare a controlului financiar prin Garda Financiarǎ

1.1 Organizarea controlului

Garda Financiară este instituţie publică de control, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte ce au ca efect frauda şi evaziunea fiscală, precum şi alte fapte date prin lege în competenţa sa.

Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Alba-Iulia nr.6, bloc I.5, sector 3.

Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

De asemenea, calitatea de ordonator secundar de credite, calitate deținută de Comisarul general, asigură îndeplinirea în condiții de eficiență sporită a atribuțiilor legale pentru toate unitățile din structura Gǎrzii Financiare. Se realizează astfel o autonomie în ceea ce privește gestionarea la parametri normali a resurselor financiare alocate de la bugetul de stat și utilizarea acestor resurse în vederea realizării unui serviciu public profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor și al statului.

Garda Financiarǎ este un corp de control financiar specializat, militarizat, neîncazarmat, care funcționează potrivit legii, pe întreg teritoriul țării. Este o instituţie cu deplinǎ mobilitate, care acţioneazǎ pe întreg teritoriul ţǎrii prin intermediul Comisariatului general și celor 9 comisariate regionale în componenţa cǎrora își desfǎșoara activitatea un numǎr de 42 secţii judeţene. Coordonarea și controlul activitǎţii desfǎsuratǎ de comisariatele regionale revine Comisariatului general, care stabilește și verificǎ permanent modul de îndeplinire a strategiei de control privind prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale.

Garda Financiară are în structură:

a) Comisariatul General;

b) sectiile judeţene și Secţia Municipiului București.

Comisariatul general este structura centrală a Gǎrzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigurǎ realizarea strategiei de control, urmărește modul de realizare a atribuţiilor încredinţate secţiilor judeţene și Secţiei Municipiului București, stabilește mǎsuri operative pentru eficienţa controlului curent și a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Gǎrzii Financiare au competenţa de control operativ și inopinat pe întregul teritoriu al ţǎrii, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gǎrzii Financiare și, respectiv, a secţiilor judeţene și a Secţiei Municipiului București se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii.

Sectiile judeţene se organizează ca unităţi cu personalitate juridică.Au competenţe teritoriale de control limitate, în cadru județului în care sunt organizate, cu excepţia cazurilor prevăzute de Art. 8 din HG nr. 533/2007

Comisarii șefi ai secţiilor judeţene și al Secţiei Municipiului București au calitatea de ordonatori terţiari de credite. Consiliile locale sprijină comisariatele Gărzii Financiare pentru asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii pentru Garda Financiară.

Șefii de devizie fac propuneri de formare a echipelor de control, stabilind și condiţiile în care urmeazǎ sǎ se desfǎșoare acţiunea de control. Comisarul general, comisarii șefi de secţie și, dupǎ caz, adjuncţii acestora , sunt în mǎsurǎ sǎ aprobe echipele de control și dispun începerea acestuia. În cazul în care impune continuarea sau extinderea acţiunii de verificare la alţi agenţi economici ,comisarii au obligaţia de a raporta acest fapt șefilor ierarhici ,urmậnd sǎ aducǎ la îndeplinire ordinului comunicat de aceștia.

La orice acţiune de control participǎ obligatoriu minimum douǎ persoane din Garda Financiarǎ. Serviciul de control al Gǎrzii Financiare, se desfǎșoarǎ pe timpul zilei, pe timpul nopţii, în zilele de lucru sau în zilele de sărbǎtoare, dupǎ caz. Personalul Gǎrzii Financiare, pe lậngǎ serviciul de control, este obligat sǎ execute pe timp de zi sau de noapte în zile lucrǎtoare,ca și în cele de repaus și sărbǎtoare, serviciul pe unitǎţi ale statului, cu sarcini în asigurarea pazei și siguranţei obiectivelor foarte importante, au în studiu introducerea sediului Gǎrzii Financiare între aceste obiective, urmậnd ca protecţia sǎ se realizeze în condiţii speciale și de personal anume instruit

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Exercitat prin Garda Financiara.doc