Controlul financiar de stat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8885
Mărime: 76.64KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Al. Ioan Cuza

Cuprins

Cuprins:

Capitolul 1 - Controlul financiar de stat 1

1.1 Definirea controlului financiar al statului 2

1.2 Obiectivele controlului financiar de stat 3

Capitolul 2 - Organizarea şi exercitarea controlului financiar al statului din sfera de acţiune a executivului 11

2.1. Direcţia generală a controlului financiar de stat 13

2.2. Garda Financiara 19

2.2.1 Organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare 19

2.2.2. Procedura de constatare a faptelor şi de contestare a actelor 21

Capitolul 3 - Organizarea şi exercitarea controlului financiar al statului din sfera de acţiune a legislativului 21

3.1. Curtea de Conturi 22

3.1.1. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României 22

3.1.2. Atribuţiile de control ale Curţii de Conturi 24

3.1.3. Controlul financiar ulterior 26

Concluzii 28

Bibliografie 29

Extras din document

Capitolul 1 - Controlul financiar de stat

1.1 Definirea controlului financiar al statului

Controlul financiar este definit ca o componentă a controlului economic bazat pe asigurarea echilibrului financiar şi realizarea eficienţei economico – financiare, având drept obiect actele şi operatiunile emise sau înfăptuite de agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alţi participanţi la viaţa economico – financiară a statului.

Având în vedere aceste considerente, în cursul efectuării controlului, subiectul activ are ca obiectiv urmărirea măsurii în care actele şi operaţiunile care fac obiectul examinării îndeplinesc condiţiile de legalitate, operativitate, eficienţă, economicitate şi realitate.

Activitatea de control se consemnează în anumite documente, cum ar fi raportul de control, actul de consemnare a contravenţiilor, notă de prezentare a raportului de control, notă de expunere a concluziilor, în care se înscriu constatările celui ce controlează.

De principiu, actul de control financiar este actul administrativ întocmit în urma unei acţiuni de control de un organ al statului cu atribuţii de control financiar la o societate comercială ori o instituţie publică şi cuprinde rezultatele verificării legalităţii operaţiunilor în urmatoarele domenii: plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, respectarea disciplinei financiar-contabile şi valutare, respectarea normelor de comerţ referitoare la gestiunea patrimoniului, admistrarea banului public.

Organul central al puterii executive care aplică strategia şi programul guvernului în domeniul finanţelor publice este Ministerul Finanţelor.

Ministerul de Finanţe alături de Autoritatea Naţionala de Control efectuează în numele statului , controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor publice, ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor publice. De asemenea, aceste organe ale puterii executive verifică respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea desfăşurată de regiile autonome, societăţile comerciale şi alţi agenţi economici, în legatură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de bugetul statului.

Misiunea controlului de stat este să prevină şi să combată fraudele, infracţiunile şi contravenţiile la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, prin măsuri admise de lege.

Obiectul general al controlului financiar exercitat prin Direcţia Finanţelor Publice îl constituie modul de folosire a veniturilor şi de angajare a cheltuielilor, precum şi onorarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul statului, în perioada unui exerciţiu financiar, modul de constituire a surselor de rambursare a împrumuturilor contractate cu garanţia statului.

Scopul controlului îl constituie analiza şi controlul rezultatelor economico-financiare, atât la nivelul entităţilor economice de bază, cât şi eventual la nivelul sucursalelor şi subunităţilor acesteia, în baza datelor din documentele justificative, bugetele de venituri şi cheltuieli, situaţiile contabile, balanţele de verificare, bilanţurile contabile, declaraţiile de impunere etc.

Modalităţile de control utilizate au în vedere:

• verificarea activităţii economico-financiare atât la nivel central, cât şi la nivelul sucursalelor şi subunităţilor prin control financiar-fiscal, conform legii;

• verificarea după caz, a entităţilor economice cu care entitatea economică a încheiat diverse contracte economice (comerciale, prestări servicii etc.)

1.2 Obiectivele controlului financiar de stat

Obiectivele controlului financiar de stat sunt următoarele:

• analiza modului în care sunt realizate prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, pe surse de venituri şi naturi de cheltuieli (contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli);

• modul de gestionare al patrimoniului propriu (fonduri materiale şi financiare etc.), al celui public şi privat al statului aflat în administrare, precum şi identificarea abaterilor săvârşite în gestionarea acestuia;

• organizarea, evidenţa şi conducerea gestiunilor şi a contabilităţii de gestiune;

• modul de utilizare a surselor proprii, acordate şi/sau atrase ale societăţii, în sensul respectării constituirii şi destinaţiei fondurilor societăţii, a alocatorilor şi subvenţiilor acordate de la bugetul de stat, precum şi a creditelor angajate (interne sau externe cu sau fără garanţia statului), realizarea planului de investiţii;

• modul de respectare a procedurilor privind activitatea de achiziţii publice (faza precontractuală, contractuală, derulare etc.) de bunuri, servicii şi lucrări (lucrări de investiţii, reparaţii, modernizări etc.) în conformitate cu prevederile legale în domeniul;

• modul de organizare şi conducere a contabilităţii financiare, înregistrarea şi reflectarea rezultatelor acesteia;

• modul de exercitare a controlului financiar preventiv pentru toate documentele ce cuprind operaţiuni referitoare la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice;

• modul de nerespectare a disciplinei financiare, valutare şi salariale (disciplina încasărilor, plăţilor şi soldului de casă, modul de organizare a casieriei, încadrarea fondului de salarii în fondul maxim admisibil aprobat etc.);

• obligaţiile faţă de bugetul de stat (baza impozabilă, calculul, stabilire, în-registrare, deductibilitate, exigibilitate, plata, scadenţe, declarare etc.);

• verificarea modului de rambursare la termenele scadente a ratelor, dobânzilor, modul de creare a surselor de rambursare a creditelor contractate cu garanţia statului din veniturile obţinute din vânzarea cu plata în rate a pachetelor agricole achiziţionate din creditul extern contractat cu garanţia statului.

Preview document

Controlul financiar de stat - Pagina 1
Controlul financiar de stat - Pagina 2
Controlul financiar de stat - Pagina 3
Controlul financiar de stat - Pagina 4
Controlul financiar de stat - Pagina 5
Controlul financiar de stat - Pagina 6
Controlul financiar de stat - Pagina 7
Controlul financiar de stat - Pagina 8
Controlul financiar de stat - Pagina 9
Controlul financiar de stat - Pagina 10
Controlul financiar de stat - Pagina 11
Controlul financiar de stat - Pagina 12
Controlul financiar de stat - Pagina 13
Controlul financiar de stat - Pagina 14
Controlul financiar de stat - Pagina 15
Controlul financiar de stat - Pagina 16
Controlul financiar de stat - Pagina 17
Controlul financiar de stat - Pagina 18
Controlul financiar de stat - Pagina 19
Controlul financiar de stat - Pagina 20
Controlul financiar de stat - Pagina 21
Controlul financiar de stat - Pagina 22
Controlul financiar de stat - Pagina 23
Controlul financiar de stat - Pagina 24
Controlul financiar de stat - Pagina 25
Controlul financiar de stat - Pagina 26
Controlul financiar de stat - Pagina 27
Controlul financiar de stat - Pagina 28
Controlul financiar de stat - Pagina 29
Controlul financiar de stat - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar de Stat.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Controlul financiar de stat

1. Controlul financiar de stat 1.1 Organizarea activității de control financiar al statului În perioada tranziţiei de la economia centralizat...

Controlul financiar ulterior al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Controlul Fiscal privind Impozitele Indirecte

Cap. I T.V.A. impozit indirect l. l. Noţiuni generale şi caracteristicile T.V.A. T.V.A. constituie impozit general de consum care se aplicã pe...

Control financiar de stat

Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” . Controlul în...

Controlul financiar de stat

Cap.1. Obiectivele controlului financiar de stat Controlul financiar de stat este considerat un sistem social orientat foarte complicat.Acesta...

Controlul financiar al statului

CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI 1. Obiectivele şi sistemul de controlul financiar al statului 1.1. Definirea şi obiectivele controlului financiar...

Definirea, obiectivele și sfera de cuprindere a controlului financiar de stat

Capitolul 1: Conceptul de control financiar Controlul financiar intervine în viaţa economică şi se interpune în amplele procese de reformă...

Tehnica impunerii - Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de stat

Capitolul 1 Aspecte generale cu privire la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Direcţia Generală a...

Ai nevoie de altceva?