Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5950
Mărime: 156.54KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

Cuprins

Capitolul 1. Organizarea controlului financiar prin cenzori 2

Capitolul 2. Control financiar asupra conturilor contabile 4

2.1. Controlul financiar asupra conturilor de capital şi rezerve 5

2.2. Controlul financiar asupra conturilor de imobilizări 5

2.3. Controlul financiar la conturile de stocuri 6

2.4. Controlul financiar la conturile de decontări 7

2.5. Controlul cenzorilor la conturile financiare 7

2.6. Controlul financiar la conturile de cheltuieli, venituri şi rezultate financiare 8

Capitolul 3. Controlul financiar asupra bilanţului şi anexelor sale 8

Capitolul 4. Controlul financiar asupra contului de profit şi pierdere 11

Capitolul 5. Finalizarea controlului financiar al cenzorilor 12

Concluzii 13

Bibliografie 14

Anexe 15

Extras din document

Capitolul 1. Organizarea controlului financiar prin cenzori

La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar se realizează prin cenzori, precum şi prin organe şi forme prevăzute în actele normative, contractele de societate şi statutele proprii de înfiinţare şi organizare. Dacă în ceea ce priveşte controlul financiar al statului exercitat de organele specializate ale Ministerului Finanţelor se poate spune că acesta este organizat şi funcţionează în bune condiţiuni, nu acelaşi lucru se poate spune despre controlul financiar propriu exercitat la nivelul societăţilor comerciale.

Sunt cazuri când societăţile comerciale nu au prevăzute în structura organizatorică compartimente specializate de control financiar preventiv şi de gestiune, considerându-se eronat ca fiind suficiente comisiile de cenzori.

Cu toate că acestora le revin importante atribuţiuni pe linia verificării modului cum sunt gospodărite mijloacele materiale şi băneşti ale unităţii, totuşi considerăm că prin îndeplinirea acestor atribuţiuni nu pot fi acoperite în întregime cele două forme de control necesare într-o unitate: controlul preventiv şi controlul de gestiune.

Având neajunsul exercitării unui control financiar prin compartimente cu sarcini de serviciu propriu, totuşi controlul prin cenzori funcţionează satisfăcător la societăţile comerciale, având drepturi şi atribuţiuni clar stabilite prin lege şi statute proprii.

La nivelul societăţilor comerciale şi al altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar realizat prin cenzori, se organizează cu respectarea următoarelor norme de drept :

- societatea pe acţiuni va avea trei cenzori şi tot atâţia supleanţi, dacă prin contractul de societate sau statut nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilior stabilite prin întocmirea bilanţului.

- cenzorul extern independent este persoană fizică sau juridică, care verifică şi supraveghează contabilitatea tuturor persoanelor juridice supuse autorizării supravegherii sau controlului C.N.V.M. (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), asigurând examinarea profesională sistematică a activităţii financiar-contabile şi exprimă o opinie responsabilă, acordând o certificare a exactităţii şi corectitudiniii înregistrărilor din conturile anuale ale societăţilor expertizate. Pot dobândi calitatea de cenzor expert independent persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil, în condiţiile prevăzute de lege.

- expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordoţe şi are competenţa profesională de a verifica şi aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economice financiare şi de contabilitate, de a supravegea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.

Numărul cenzorilor este în toate cazurile impar, de trei sau cinci membri, din care unul este preşedinte şi restul supleanţi. La societăţile comerciale în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori este recomandat de Ministerul Finanţelor, iar la societăţile pe acţiuni şi cele cu răspundere limitată cu capital de stat, cenzorii sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor. Cenzorii se aleg de adunarea constituitivă a societăţii comerciale cu un mandat de trei ani şi cu posibilitate de realegere.

Atribuţiile şi competenţele comisiei de cenzori:

Cenzorii garantează mersul gestiunii societăţii, reprezentând, în general un organ de control al societăţii comerciale şi, în special, al administratorilor. Cu excepţia cenzorilor contabili, ceilalţi cenzori vor trebui să fie acţionari ai societăţii în care sunt numiţi şi au obligaţia să-şi exercite personal mandatul. Cenzorii se aleg de către Adunarea Generală a Acţionarilor, având următoarele atribuţii principale :

- în cursul exerciţiului financiar, verifică administrarea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează Consiliul de Administraţie asupra neregulilor constatate;

- la încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de Consiliul de Administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere, prezentând Adunării Generale a Acţionarilor un raport scris;

- la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;

- prezintă Adunării Generale a Acţionarilor punctul său de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului activităţii societăţii.

Preview document

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 1
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 2
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 3
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 4
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 5
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 6
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 7
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 8
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 9
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 10
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 11
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 12
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 13
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 14
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 15
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 16
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 17
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 18
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 19
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 20
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 21
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 22
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 23
Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

1. Controlul financiar de Stat 1.1. Organizarea controlului financiar de stat Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea și...

Control Financiar

1. Scurt istoric privind controlul financiar –contabil din România Statul, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat intotdeauna un sistem...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Controlul propriu la agenții economici

Cap I. Influenţa specificului activităţii societăţii comerciale „CETATEA” S.A., Tg.Neamţ asupra organizării şi exercitării controlului finaciar...

Contabilitatea Deozitelor Interbancare și ale Clientelei

CAPITOLUL I IMPORTANŢA RAIFFEISEN BANK ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ŢARA NOASTRĂ 1.1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1.1 Etape în...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Capitolul 1 - INTRODUCERE 1.1. Procedee şi tehnici de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Controlul Financiar Executat prin Cenzori

Introducere Trǎim într-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

Capitolul 1. Organizarea controlului financiar prin cenzori La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor...

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

1. Controlul financiar executat prin cenzori La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

CAP. 1 CERCETAREA Diversitatea de activităţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă impun în mod necesar existenţa mai multor...

Ai nevoie de altceva?