Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6826
Mărime: 50.72KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Control financiar-bancar

Cuprins

1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale 3

2. Metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv 4

2.1. Organizare 4

2.2. Persoane abilitate (sau nu) să exercite controlul financiar preventiv 7

3. Obiectivele controlului financiar preventiv 11

3.1. Operaţiunile supuse controlului financiar preventiv 11

3.2 Obiectivele urmărite de controlul financiar preventiv 12

Concluzii 22

Bibliografie 23

Extras din document

1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale

În ţara noastră, controlul preventiv are o vechime destul de mare şi a trecut prin numeroase schimbări datorate necesităţii de adaptare la condiţiile sociale şi economice, atât ca formă de executare şi conţinut, cât şi ca mod de organizare.

Pentru prima dată în România, controlul preventiv a fost reglementat prin Legea asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public din 31 iulie 1929. Această reglementare avea la bază principiul după care controlul preventiv trebuie să fie efectuat de către un personal specializat din afara unităţilor.

Conform acestei legi, controlul preventiv era efectuat de către Înalta Curte de Conturi, organ suprem de control preventiv şi de gestiune asupra veniturilor şi cheltuielilor publice, fiind exercitat de consilieri-controlori ai angajării de cheltuieli ce funcţionau pe lângă fiecare minister,administraţie autonomă, regie publică comercială, aşezăminte de binefacere şi asistenţă publică, precum şi pe lângă toate celelalte servicii şi întreprinderi publice ale căror bugete erau sau nu votate de Adunarea Deputaţilor.

Cei care exercitau controlul preventiv se pronunţau asupra legalităţii angajării de cheltuieli şi a ordonanţelor de plată, asupra întrebuinţării creditelor în limitele alocaţiilor sau a fondurilor şi creditelor aprobate, cât şi asupra recuperării pagubelor, aplicând viza de control preventiv pe angajamentele sau ordonanţele de plată.

În cazul în care consilierul-controlor nu acorda această viză, se comunicau ministrului motivele refuzului, iar în caz de neconcordanţă, documentele respective erau înaintate la Înalta Curte de Conturi, prin intermediul Ministerului Finanţelor, care era în măsură să ia o hotărâre asupra operaţiunii. Deciziile luate de Curte puteau fi atacate de către Consiliul de Miniştri.

Din anul 1948, controlul financiar a fost organizat în conformitate cu structura şi organizarea economiei în interiorul unităţilor, cu menirea de a asigura respectarea legilor, suferind de-a lungul vremii anumite modificări.

În prezent, controlul financiar preventiv este organizat în conformitate cu legea nr. 30/1991 cu modificările ulterioare.

2. Metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv

2.1. Organizare

Controlul preventiv, formă specializată a controlului financiar, are ca obiectiv principal oprirea, înainte de efectuare, a tuturor documentelor privind operaţiuni care nu sunt legale, reale, necesare, oportune, economicoase şi eficiente, în faza de angajare şi plată, respectiv de încasare. Acesta are rolul de a maximiza eficienţa folosirii resurselor materiale şi financiare, la instaurarea ordinii în gestionarea fondurilor, creşterea răspunderii factorilor de decizie din entităţile publice şi private.

Controlul financiar preventiv are următoarele trăsături caracteristice:

- se exercită înainte de efectuarea activităţii supuse verificării sau înainte de lansarea unui document în procesul economic;

- are ca scop identificarea şi eliminarea operaţiunilor care ar putea perturba activitatea economică;

- ajută la realizarea unui management eficient al activităţii desfăşurate de unităţile economice;

- se organizează în cadrul compartimentului financiar-contabil al unităţii economice.

Controlul financiar preventiv este:

- control specializat – implică verificarea activităţii economice-financiare sub aspectul legalităţii, oportunităţii operaţiilor, folosirii raţionale a mijloacelor materiale şi financiare şi al apărării integrităţii proprietăţii;

- instrumentul specific al acţiunii de preîntâmpinare a deficienţelor, a operaţiilor nelegale, nereale, a neregulilor, a imobilizării fondurilor şi a păgubirii patrimoniului administrat;

- control documentar – acţiunea de control se bazează pe documentele primare;

- control anticipat – ceea ce îl distinge de celelalte forme de control. Fiind un control prealabil, el este preventiv prin excelenţă, în totalitatea sa.

În funcţie de personalul desemnat să o realizeze, activitatea de control financiar preventiv poate fi:

- control financiar preventiv exercitat de structuri proprii de control ale unităţii economice;

- control financiar preventiv exercitat de structuri specializate de control aparţinând statului.

Preview document

Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 1
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 2
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 3
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 4
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 5
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 6
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 7
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 8
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 9
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 10
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 11
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 12
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 13
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 14
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 15
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 16
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 17
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 18
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 19
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 20
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 21
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 22
Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare și Obiective - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Preventiv - Metodologie de Exercitare si Obiective.docx

Alții au mai descărcat și

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Capitolul 1 - INTRODUCERE 1.1. Procedee şi tehnici de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici...

Controlul Financiar Preventiv

1.Generalităţi Definirea noţiunii de control financiar Pe cât de veche în istoria civilizaţiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la...

Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar Preventiv

1.1. Scurt istoric: În ţara noastră controlul financiar preventiv a fost instituit încă din secolul al- XIX- lea. La data de 24 ianuarie 1864 se...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu

REZUMAT Lucrarea de faţă se intitulează “Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Conceptul de Control Financiar

Statul, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat, din cele mai vechi timpuri, modalităţi de control, mai ales de control financiar, ale...

Controlul Financiar Preventiv

Controlul financiar preventiv Conceptul de control preventiv a apărut pentru prima dată în cadrul dezbaterii legii de reorganizare a Înaltei Curţi...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Controlul Financiar Preventiv în România

Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv în România 1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale Controlul...

Controlul Financiar Preventiv

1. METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1.1 Noţiuni introductive Într-o viziune simplă, controlul financiar preventiv este...

Controlul Financiar Preventiv

I. Controlul financiar preventiv 1.1 Scurt istoric ,,Cunoșterea situației patrimoniului, a capacității acestuia de a genera profit, a solvenței...

Ai nevoie de altceva?