Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor

Referat
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3524
Mărime: 38.96KB (arhivat)
Publicat de: Iorgu Marian
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Sorin
Prezentat la FEAA Iasi.

Extras din referat

Teoria si practica manageriala demonstreaza ca principalul obiectiv al oricarei organizatii îl constituie cresterea eficientei.

În acest context, functiile managementul financiar impun construirea unui sistem de rate ale rentabilitatii care, prin structura si continut, sa reprezinte un instrument util si performant.

Pentru a raspunde dezideratelor sale, utilizarea ratelor de rentabilitate presupune respectarea unor conditii de baza: formularea unor rate cât mai caracteristice pentru fenomenul studiat, asigurarea comparabilitatii ratelor si interpretarea prudenta a ratelor.

Activitatea financiara a întreprinderii poate fi evaluata prin intermediul a trei categorii de rate ale rentabilitatii: rata rentabilitatii comerciale, rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare.

Dintre toate, rentabilitatea financiara prezinta un interes deosebit, fiind apreciata ca o adevarata productivitate a capitalului.

Posesorii de capital sunt direct interesati de acest indicator deoarece cu ajutorul ratei rentabilitatii financiare se masoara eficienta investitiilor efectuate.

Diagnosticarea rentabilitatii undei întreprinderi folosind sistemul ratelor presupune descompunerea ratelor de rentabilitate pe factorii de influenta.

Acest tip de analiza a fost pus în practica de catre firma Du Pont Powder Company si se dovedeste si astazi util în cadrul managementului rentabilitatii firmelor.

Ratele folosite de catre specialistii de la Du Pont sunt rata rentabilitatii financiare si rata de rentabilitate economica.

Rentabilitatea financiara reprezinta capacitatea întreprinderii de a obtine profit net din capitalurile angajate în activitatea sa.

Rentabilitatea financiara reflecta scopul final al actionarilor unei firme, exprimat prin rata de remunerare a investitiei de capital facute de acestia în procurare actiunilor ei, sau prin rata reinvestirii totale sau partiale a profitului care le revine de drept.

Rentabilitatea financiara este de doua tipuri: rentabilitatea financiara bruta si neta.

Rata rentabilitatii financiare brute: reflecta capacitatea resurselor financiare proprii alocate cu caracter permanent de a genera surse proprii de finantare pe termen lung si se calculeaza ca un raport între capacitatea de autofinantare si capitalurile proprii.

Rata rentabilitatii financiare nete: arata remunerarea neta a capitalului social prin dividende si se calculeaza ca raport între dividendele acordate si capitalul social.

Pentru a face atractive actiunile societatii, rata rentabilitatii financiare trebuie sa fie superioara ratei medii a dobânzii.

Rata rentabilitatii financiare poate fi descompusa si analizata dupa doua sau mai multe componente:

- dupa rata marjei nete (care este egala cu Profit net supra Cifra de afaceri) si rata rotatiei capitalurilor proprii (care este egala cu Cifra de afaceri supra Capital propriu); iar apoi

- rata capitalurilor proprii poate fi descompusa în rata de rotatie a capitalurilor (care este egala cu Cifra de afaceri supra Activul Economic si rata de structura a capitalurilor (care este egala cu Activul Economic supra Capitaluri proprii);

În felul acesta se evidentiaza dependenta rentabilitatii financiare de rata marjei nete de rentabilitate, de rotatia capitalurilor si de structura finantarii, interne sau externe.

Este de remarcat ca o crestere a rentabilitatii financiare poate fi obtinuta, în anumite conditii, prin cresterea îndatorarii. Contractarea de credite poate determina o crestere a rentabilitatii capitalurilor investite de proprietari

(((( diferenta între rata rentab. economice si rata dobânzii si reducerea impozitului pe profit prin deducerea ch cu dobânzile)))

Rata de rentabilitate economica reprezinta rata de rentabilitate a ansamblului capitalurilor atrase de aceasta de la proprietarii si creditorii sai.

Într-o acceptiune mai larga, rata rentabilitatii economice exprima eficienta capitalului economic alocat activitatii productive a întreprinderii.

Formula uzuala folosita pentru calcularea ratei de rentabilitate economica este Rezultatul din exploatare net raportat la Activul economic care este egal cu Profit net plus Dobânzi supra Capitaluri proprii plus Datorii financiare.

Rata rentabilitatii economice trebuie sa îndeplineasca urmatoarele mai multe conditii precum:

- sa fie mai mare decât rata inflatiei pentru a asigura mentinerea valorii sale;

- în termeni reali, trebuie sa remunereze capitalurile investite la nivelul ratei minime de randament din economie adica rata medie a dobânzii plus riscului economic si financiar pe care si le-au asumat furnizorii de capitaluri adica actionarii si creditorii întreprinderii;

Preview document

Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 1
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 2
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 3
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 4
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 5
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 6
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 7
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 8
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 9
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 10
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 11
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 12
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 13
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 14
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 15
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 16
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 17
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 18
Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticarea Rentabilitatii Intreprinderii Utilizand Sistemul Ratelor
    • coperta.doc
    • Diag.doc
    • Rezumat.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Privind Analiza economico-financiară

Diagnosticul financiar consta într-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei...

Capitalul Întreprinderii

Capitalul este o categorie economic ce exprimă surs de provenienţă a mijloacelor economice care dau expresie activelului bilanţier. Acesta include...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza ratelor de rentabilitate

1.7. Analiza ratelor de rentabilitate Rata de rentabilitate reprezintă un raport între un indicator de rezultate (profit sau pierdere) şi un...

Finanțele Întreprinderii

ANALIZA POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR FIRMEI 1) Concept de performanta financiara 2) Interpretarea financiara a contului de profit si...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Gestiunea Investițiilor

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE INVESTITIILOR 1.1. Conceptul de investitii. 1.2. Tipologia investitiilor. 1.3. Proiectul de investitii. 1.4....

Te-ar putea interesa și

Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A.

FINANCIARE Situaţia financiară a întreprinderii este reflectarea statică şi complexă a întregii activităţi de exploatare şi comercializare, a...

Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor

1. Introducere în diagnosticarea rentabilitatii întreprinderii. Metoda ratelor. Diagnosticul financiar al unei întreprinderi se realizeaza mergând...

Ai nevoie de altceva?