Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3919
Mărime: 51.45KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1.1 Abordări conceptuale 2

1.2 Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice 3

1.3 Indicatori privind structura cheltuielilor publice 6

1.4 Indicatori de dinamică a cheltuielilor publice 7

1.4.1 Cresterea nominală si cea reală a cheltuielior publice 9

1.4.2 Modificarea reală relativă 11

1.4.3 Modificarea ponderii cheltuielilor publice în PIB 12

1.4.4 Modificarea nivelului cheltuielilor publice pe locuitor 13

1.4.5 Modificarea structurii cheltuielilor publice 13

1.4.6 Indicatorul privind corespondenta dintre cresterea cheltuielilor publice si cresterea PIB 16

1.4.7 Elasticitatea cheltuielilor publice fată de PIB 17

2 Analiza evolutiei cheltuielilor publice în România, în perioada 1990-2002 si factorii de influentă a cheltuielilor publice 18

Extras din document

Indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice

1.1 Abordări conceptuale

În contextul actual, ca rezultat al evolutiei ascendente a relatiilor economico-financiare în care este implicat statul, rolul său de putere supremă, protectoare si reglementatoare manifestă un interes central în dezvoltarea durabilă a societatii. În procesul îndeplinirii functiilor si sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesitătilor publice generale prin mobilizarea resurselor, prin intermediul relatiilor economico-financiare, a cărei parte integrantă o reprezintă. Utilizarea resurselor bănesti, astfel prelevate, are loc prin intermediul cheltuielilor publice.

O imagine mai relevantă asupra acestui concept o redă explicatia ilustrului economist român Iulian Văcărel: „Cheltuielile publice concretizează cea de-a doua fază a functiei de repartitie a finantelor publice, si anume aceea a repartizării resurselor financiare publice pe diverse destinatii. Utilizarea propriu-zisă a acestor resurse pentru înfăptuirea obiectivelor cuprinse în programele guvernamentale privind activitatea socială, economică, administrativă si de altă natură, desfăsurată pentru realizarea acestora se reflectă în cheltuielile publice. Prin cheltuieli publice, statul acoperă necesitătile publice de bunuri si servicii considerate prioritare în fiecare perioadă. ”

În cadrul cheltuielilor publice includem cheltuielile publice efectuate de administraţiile publice centrale, locale, cheltuielile finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum şi cheltuielile organismelor internaţionale efectuate din prelevãri de la membrii acestora.

Manifestarea si importanta cheltuielior publice, ca fenomen financiar, este supusă conditiilor si legitătilor economico-sociale, ce caracterizează evolutia societătii în toate etapele importante ale istoriei.

Pentru efectuarea unei analize globale a cheltuielilor publice se impune dimensionarea unei serii de indicatori. În viziunea economistului român, Iulian Văcărel, aceşti indicatori se referã la nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice.

1.2 Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice

Nivelul cheltuielilor publice totale si al diferitelor categorii de cheltuieli se apreciază atât static (la un moment dat), cât si dinamic (în evolutie pe o perioadă de timp).

a) Volumul cheltuielilor publice în expresie nominală (C ) si volumul cheltuielilor publice în expresie reală (C )

Cercetarea în detaliu a cheltuielilor publice, facilitează determinarea politicii bugetare de stat în diferite perioade de timp. Acest indicator de generalitate ridicată, formează o primă imagine asupra efectelor interventiei statului în viata socio-economică.

Volumul cheltuielilor publice în expresie nominală (C ) se bazează pe exprimarea cheltuielior publice în preturi curente, care sunt influentate de procesul inflationist.

Volumul cheltuielilor publice în expresie reală (C ) exprimă efortul financiar real, cheltuielile publice fiind recalculate în preturi constante. Cu ajutorul indicelui preturilor (deflatorul) ( ), se transformă mărimea cheltuielilor publice din expresie nominală în cea reală.

Indicele preturilor =

Volumul cheltuielilor publice în expresie reală =

- nivelul preturilor în perioada curentă

- nivelul preturilor în perioada de bază

Influenta fenomenului inflationist, indispensabil economiiilor contemporane, este apreciată în cadrul volumului cheltuielilor exprimate real; astfel fiind înlăturat inconvenientul variatiei preturilor, comparatiile si aprecierile devenind concludente.

Acesti indicatori sunt utili pentru reflectarea volumului cheltuielilor publice, în monedă natională si se foloseste la efectuarea de analize pe plan intern, national, neavând relevantă la nivel international.

Preview document

Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 1
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 2
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 3
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 4
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 5
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 6
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 7
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 8
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 9
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 10
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 11
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 12
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 13
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 14
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 15
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 16
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 17
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 18
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 19
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 20
Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice 1. Notiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezinta...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Sistemul Cheltuielilor Publice

Continutul cheltuielilor publice Prin cheltuiele publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare în...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Sistemul Cheltuielilor Publice

1. Conţinutul economic al cheltuielior publice În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor...

Te-ar putea interesa și

Formarea și implicațiile datoriei publice

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE 1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale Dintotdeauna nevoile financiare ale...

Studiu de Fezabilitate

Introducere În literatura de specialitate, au apărut multe lucrări referitoare la studiile de fezabilitate, care oferă însă o prezentare...

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Introducere Semnificaţia noţiunii de buget a apărut în condiţiile în care statul a trecut la întocmirea unor liste de venituri si cheltuieli...

Dinamica Cheltuielilor Publice în România și Factori de Influență asupra Acesteia

CAP 1: Indicatori privind cheltuielile publice In analiza cheltuielilor publice se tine cont de o serie de indicatori. Acesti indicatori determina...

Contabilitatea Creantelor Intreprinderii

IMPOZITUL PE PROFIT Conceptul de impozit Impozitul  este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Relațiile firmei SC Matra Int SRL cu mediul

Cap 1. Mediul ambiant al firmei 1.1. Definirea mediului firmei Mediul ambiant al intreprinderii de defineste ca fiind totalitatea organizatiilor,...

Ai nevoie de altceva?