E-Banking România

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 46260
Mărime: 187.95KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fotache.Marian

Cuprins

INTRODUCERE

CAP.1 SERVICII BANCARE ELECTRONICE

1.1.Concepte generale 8

1.2.Impactul e-banking asupra serviciilor bancare tradiţionale 12

1.3.Serviciile bancare electronice 13

1.4.Canalele de acces utilizate de e-banking 14

1.5.Riscurile intâlnite în activitatea e-banking 15

1.6.Stabilirea,gestinarea şi controlul riscurilor 17

1.7.Servicii bancare electronice in Romania 18

1.8.Avantajele serviciilor bancare online 22

1.9.Legislaţia în domeniul plăţilor electronice 24

CAP.2 ASIGURAREA SECURITĂŢII DATELOR

2.1.Etapele proiectării şi implementării securităţii 29

2.1.1.Analiza riscului 29

2.1.2.Politicile de securitate 31

2.1.3.Serviciile de securitate 31

2.1.4.Mecanisme şi tehnici de securutate 32

2.1.5.Evaluarea serviciilor şi mecanismelor de securitate 33

2.2.Metode de protecţie 35

CAP.3.METODELE DE PLATĂ ÎN ACTIVITATEA E-BANKING

3.1.Metodele tradiţionale de plată 41

3.2.Sistemele de plată electronică 41

3.3.Banii electronici 46

3.3.1.Definţiie şi scop 46

3.3.2.Emiterea banilor electronici 52

3.3.3.Componentele sistemului de plată cu moneda electronică 52

3.3.4.Tranzacţii cu moneda electronică – condiţii de desfăşurare 56

3.3.5.Frauda şi riscul in sistemul de plăţi cu moneda electronică 64

3.3.6.Probleme legate de emiterea şi utilizarea banilor electronici 66

CAP.4.STUDIU DE CAZ – E-BANKING RAIFFEISEN

4.1.Ghid de utilizare al serviciului Raiffeisen Online persoane fizice 69

4.1.1. Înrolare şi autentificare în aplicaţia Raiffeisen Online 69

4.1.2. Generalităţi 70

4.1.3. Tranzacţii ce pot fi efectuate prin serviciul Raiffeisen Online 72

4.1.4. Servicii clienţi 82

4.1.5. Limite utilizare Raiffeisen Online 84

4.2.Ghid de utilizare al serviciului Raiffeisen Online persoane juridice 84

4.2.1. Înrolare şi autentificare în Raiffeisen Online Persoane Juridice 84

4.2.2. Niveluri de utilizare în Raiffeisen Online Persoane Juridice 88

4.2.3. Generalităţi 91

4.2.4. Tranzacţii ce pot fi efectuate prin serviciul Raiffeisen Online 92

4.2.5. Servicii clienţi 102

CONCLUZII ŞI PROPUNERII 105

BIBLIOGRAFIE 106

Extras din document

Introducere

Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (e-banking), au început să se dezvolte începând cu anul 1995, an în care banca americană Prezidenţial Bank din Mariland a lansat primele servicii bancare prin Internet. La jumătatea anului 2004, peste 17% dintre americani utilizau serviciile bancare electronice (e-bancă). În prezent, serviciile bancare electronice sunt folosite, în special, de europeni: 48 de milioane de europeni, faţă de 21 de milioane de americani şi, respectiv 20 de milioane de japonezi, în cursul întregului an 2003. În 2 anul 2004, circa 16.000 de instituţii financiare din întreaga lume ofereau servicii de e-bancă. Serviciile e-banking utilizează computerul şi tehnologiile electronice ca suport pentru efectuarea de plăţi şi alte trasferuri de documente. Prin utilizarea serviciului "Personal Computer Banking" nu mai este nevoie ca să te deplasezi la bancă pentru a-ţi ridica extrasele de cont, pentru a efectua plăţi în lei sau valută şi pentru a verifica dacă debitorii şi-au onorat obligaţiile. Toate aceastea se pot efectua de la birou, prin intermediul computerului. În plus, serviciul "Personal Computer Banking" este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

Tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii sunt reglementate de Regulamentul BNR nr. 4/2002. Instrumentul de plata electronica poate fi atat un card sau un alt instrument de plata cu acces la distanta, cat si un instrument de plata de tip moneda electronica (e-money).

Şi în România, serviciile bancare electronice s-au dezvoltat rapid în ultimii ani şi sunt în continuare în curs de dezvoltare şi extindere. Conform Ordinelor ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei nr. 16/ februarie 2003 şi nr. 218/2004 privind avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă, în anul 2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a eliberat avize pentru diverse servicii bancare electronice către 21 de bănci din România. Serviciile bancare electronice reprezintă serviciile bancare care pot fi puse la dispoziţia persoanelor fizice şi a companiilor de către o bancă prin mijloace electronice sau parţial electronice, în general, prin intermediul unui telefon fix sau mobil, dar şi prin Internet. Aceste servicii permit administrarea totală sau parţială a unui cont bancar, efectuată de deţinătorul contului, contul putând fi curent, la termen sau de card, fără a mai fi necesară deplasarea deţinătorului de cont la ghişeul băncii.

Serviciile bancare electronice oferă acces la diverse informaţii de cont şi financiarbancare, în general, şi pot permite efectuarea de transferuri de fonduri şi plăţi din cont. Deţinătorii de conturi pot avea acces la aceste servicii dacă se înregistrează la bancă în acest scop şi primesc, după acceptarea înregistrării, o modalitate de identificare unică (nume, parolă, PIN – Personal Identification Number-, expresii de control, dispozitiv special etc.), care să le permită o utilizare sigură a serviciilor.

CAP.1.SERVICII BANCARE ELECTRONICE

Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (e-banking), au început să se dezvolte începând cu anul 1995, an în care banca americană Prezidenţial Bank din Mariland a lansat primele servicii bancare prin Internet. La jumătatea anului 2004, peste 17% dintre americani utilizau serviciile bancare electronice (e-bancă). În prezent, serviciile bancare electronice sunt folosite, în special, de europeni: 48 de milioane de europeni, faţă de 21 de milioane de americani şi, respectiv 20 de milioane de japonezi, în cursul întregului an 2003. În 2 anul 2004, circa 16.000 de instituţii financiare din întreaga lume ofereau servicii de e-bancă

Serviciile e-banking utilizează computerul şi tehnologiile electronice ca suport pentru efectuarea de plăţi şi alte trasferuri de documente. Prin utilizarea serviciului "Personal Computer Banking" nu mai este nevoie ca să te deplasezi la bancă pentru a-ţi ridica extrasele de cont, pentru a efectua plăţi în lei sau valută şi pentru a verifica dacă debitorii şi-au onorat obligaţiile. Toate aceastea se pot efectua de la birou, prin intermediul computerului. În plus, serviciul "Personal Computer Banking" este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

Şi în România, serviciile bancare electronice s-au dezvoltat rapid în ultimii ani şi sunt în continuare în curs de dezvoltare şi extindere. Conform Ordinelor ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei nr. 16/ februarie 2003 şi nr. 218/2004 privind avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă, în anul 2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a eliberat avize pentru diverse servicii bancare electronice către 21 de bănci din România.

1.1.Concepte generale

Serviciile bancare electronice reprezintă serviciile bancare care pot fi puse la dispoziţia persoanelor fizice şi a companiilor de către o bancă prin mijloace electonice sau parţial electronice,în general, prin intermediul unui telefon fix sau mobil,dar şi prin Internet.Aceste servicii permit administrarea totală sau parţială a unui cont bancar,efectuată de deţinătorul contului,contul putând fi curent,la termen sau de card,fără a mai fi necesară deplasarea deţinătorului de cont la ghişeul băncii.Serviciile bacare electronice oferă acces la diverse informaţii de cont şi financiar-bancare,în general,şi pot permite efectuarea de transferuri de fonduri şi plăţi din cont.Deţinătorii de conturi pot avea acces la servicii dacă se înregistrează la bancă in acest scop şi primesc, după acceptarea înregistrării,o modalitate de identificare unică(nume,parola,PIN,expresii de control,dispozitiv special,etc.),care să le permită o utilizare sigură a serviciilor.

Preview document

E-Banking România - Pagina 1
E-Banking România - Pagina 2
E-Banking România - Pagina 3
E-Banking România - Pagina 4
E-Banking România - Pagina 5
E-Banking România - Pagina 6
E-Banking România - Pagina 7
E-Banking România - Pagina 8
E-Banking România - Pagina 9
E-Banking România - Pagina 10
E-Banking România - Pagina 11
E-Banking România - Pagina 12
E-Banking România - Pagina 13
E-Banking România - Pagina 14
E-Banking România - Pagina 15
E-Banking România - Pagina 16
E-Banking România - Pagina 17
E-Banking România - Pagina 18
E-Banking România - Pagina 19
E-Banking România - Pagina 20
E-Banking România - Pagina 21
E-Banking România - Pagina 22
E-Banking România - Pagina 23
E-Banking România - Pagina 24
E-Banking România - Pagina 25
E-Banking România - Pagina 26
E-Banking România - Pagina 27
E-Banking România - Pagina 28
E-Banking România - Pagina 29
E-Banking România - Pagina 30
E-Banking România - Pagina 31
E-Banking România - Pagina 32
E-Banking România - Pagina 33
E-Banking România - Pagina 34
E-Banking România - Pagina 35
E-Banking România - Pagina 36
E-Banking România - Pagina 37
E-Banking România - Pagina 38
E-Banking România - Pagina 39
E-Banking România - Pagina 40
E-Banking România - Pagina 41
E-Banking România - Pagina 42
E-Banking România - Pagina 43
E-Banking România - Pagina 44
E-Banking România - Pagina 45
E-Banking România - Pagina 46
E-Banking România - Pagina 47
E-Banking România - Pagina 48
E-Banking România - Pagina 49
E-Banking România - Pagina 50
E-Banking România - Pagina 51
E-Banking România - Pagina 52
E-Banking România - Pagina 53
E-Banking România - Pagina 54
E-Banking România - Pagina 55
E-Banking România - Pagina 56
E-Banking România - Pagina 57
E-Banking România - Pagina 58
E-Banking România - Pagina 59
E-Banking România - Pagina 60
E-Banking România - Pagina 61
E-Banking România - Pagina 62
E-Banking România - Pagina 63
E-Banking România - Pagina 64
E-Banking România - Pagina 65
E-Banking România - Pagina 66
E-Banking România - Pagina 67
E-Banking România - Pagina 68
E-Banking România - Pagina 69
E-Banking România - Pagina 70
E-Banking România - Pagina 71
E-Banking România - Pagina 72
E-Banking România - Pagina 73
E-Banking România - Pagina 74
E-Banking România - Pagina 75
E-Banking România - Pagina 76
E-Banking România - Pagina 77
E-Banking România - Pagina 78
E-Banking România - Pagina 79
E-Banking România - Pagina 80
E-Banking România - Pagina 81
E-Banking România - Pagina 82
E-Banking România - Pagina 83
E-Banking România - Pagina 84
E-Banking România - Pagina 85
E-Banking România - Pagina 86
E-Banking România - Pagina 87
E-Banking România - Pagina 88
E-Banking România - Pagina 89
E-Banking România - Pagina 90
E-Banking România - Pagina 91
E-Banking România - Pagina 92
E-Banking România - Pagina 93
E-Banking România - Pagina 94
E-Banking România - Pagina 95
E-Banking România - Pagina 96
E-Banking România - Pagina 97
E-Banking România - Pagina 98
E-Banking România - Pagina 99
E-Banking România - Pagina 100
E-Banking România - Pagina 101
E-Banking România - Pagina 102
E-Banking România - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • E-Banking Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Servicii Bancare Electronice

INTRODUCERE Pe măsura dezvoltării economiei şi a societăţii, relaţiile băncilor cu clientela au cunoscut o evoluţie rapidă. Nu a fost nevoie doar...

Servicii Bancare Moderne

Capitolul I. Servicii bancare  caracterizare si tipuri I.1 Tipuri principale de servicii bancare Bancile furnizeaza clientilor sai trei tipuri...

E-Banking

E-BANKING-UL 1. Introducere Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (ebanking), au început să se dezvolte...

Strategii Bancare în Domeniul Lichidității Bancare

Cap. 1 Managementul lichidităţii bancare 1.1. Generalităţi privind lichiditatea bancară Managementul băncii poate fi definit ca fiind procesul de...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Internet Banking-ul în România - Prezent și Perspective

I. Generalitati I. 1. Trasaturi caracteristice activitatii bancare, o scurta prezentare a etapelor informatizarii sistemului bancar Pe fundalul...

E-banking

Servicii de tip e-banking 1.Tipologia si caracteristicile serviciilor e-banking, la nivel international În general, electronic banking...

Profilul consumatorului de internet banking din România

PROFILUL CONSUMATORULUI DE INTERNET BANKING ÎN ROMÂNIA Introducere Expresia “internet banking” este din ce în ce mai folosită în limbajul curent...

E-Banking

E-BANKING-UL Introducere Serviciile bancare la distanta (Remote Banking), realizate pe cale electronica (ebanking), au inceput sa se dezvolte...

Retail Bankingul Romanesc - Intre Evolutie si Perspective

Capitolul I. Retail banking concept şi evoluţii 1.1 Conceptul de retail banking Termenul de “retail banking” provine din limba englezã şi în...

Internet Banking vs Mobile Banking în România

Capitolul 1 Tehnologia de Internet Banking folosită în România 1.1 Apariția conceptului de internet banking Progresul tehnologic electronic în...

Internet-banking-ul în România

I.Conceptul de internet banking Internet banking-ul este un serviciu care se refera la efectuarea unor tranzactii,plati cu ajutorul internetului...

Retail bankingul românesc - între perspective și evoluție

Cap 1. Conceptul de retail banking 1.1. Caracteristici generale ale activităţii bancare de retail Noţiunea de “retail bankig” provine din limba...

Ai nevoie de altceva?