Etapele Realizarii unui Audit

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9522
Mărime: 48.05KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Științe Economice, Galati

Cuprins

1.ACCEPTAREA MISIUNII 3

1.1 Cunoaşterea generală a întreprinderii 3

1.2 Aprecieri cu privire la independenţa şi absenţa incompatibilităţilor 3

1.3 Contactul cu auditorul anterior 3

1.4 Acceptarea mandatului 4

1.5 Respectarea altor obligaţii profesionale 4

1.6 Întocmirea unei fişe de acceptare a mandatului. 4

2. PLANIFICAREA AUDITULUI 5

2.1 Planificarea auditului - etapele planificarii auditului financiar bancar 6

3. EVALUAREA CONTROLULUI INTERN 20

3.1 Etapele aprecierii controlului intern 21

3.2. Raportul asupra controlului intern 25

3.3 Importanta controlului intern pentru auditor 25

Bibliografie : 26

Extras din document

Auditorul trebuie să desfăşoare un angajament de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Acestea conţin principii de bază şi proceduri esenţiale, împreună cu recomandări aferente, sub forma materialelor explicative şi a altor materiale.

ETAPELE REALIZĂTII UNUI AUDIT :

Relizarea unui audit financiar bancar presupune parcurgerea următoarelor etape :

1.Acceptarea angajamentului de audit

2. Planificarea auditului

3. Aprecierea controlului intern

4. Controlul conturilor

5. Controlul situaţiilor financiare

6. Concluziile auditului si raportarea

1.ACCEPTAREA MISIUNII

Etapa prin care se colectează şi se evaluează primele informaţii despre entitatea care urmează a fi auditată, sectorul din care face parte , reglementările specifice domeniului.

Acţiunile pe care le întreprinde auditorul în această etapă se referă la:

• Cunoaşterea generală a întreprinderii ;

• Aprecieri cu privire la independenţa şi absenţa incompatibilităţilor

• Contactul cu auditorul anterior;

• Acceptarea mandatului;

• Respectarea altor obligaţii profesionale;

• Întocmirea unei fişe de acceptare a mandatului.

1.1 Cunoaşterea generală a întreprinderii , presupune obţinerea de informaţii care să îi permită auditorului să facă aprecierea celor mai importante riscuri existente, să facă observaţii cum ar fi :

• Control intern insuficient

• Contabilitate condusă necorespunzător, neţinută corect şi la timp

• Personal incompetent

• Dezechilibre financiare , pierderi mari,

• Riscuri fiscale, conflicte sociale

• Situaţii conflictuale între conducători, acţionari

• Onorarii insuficiente

• Cazuri de limitare a auditului financiar

1.2 Aprecieri cu privire la independenţa şi absenţa incompatibilităţilor. Auditorul trebuie să examineze

• Lista clienţilor sau ai societăţii de expertiză în care lucrează, pentru a se asigura că nu există o activitate remunerată din partea întreprinderii respective;

• Situaţia sa şi a membrilor de familie în legătură cu eventualele interese în întreprinderea auditată;

1.3 Contactul cu auditorul anterior , presupune obţinerea de informaţii despre auditorul precedent, motivele care l-au determinat să renunţe la mandat, dacă au fost dezacorduri în respectarea normelor legale, aplicarea măsurilor stabilite, stabilirea onorariilor;

1.4 Acceptarea mandatului. După analiza factorilor de risc, auditorul poate lua următoarele decizii:

- acceptă un angajament de audit , fără riscuri aparente;

- acceptă angajamentul, însă va necesita o mai mare supraveghere şi măsuri particulare;

- refuză angajamentul de audit.

1.5 Respectarea altor obligaţii profesionale, presupune îndeplinirea tuturor obligaţiilor care decurg dintr-un angajament , dacă pe raza teritorială a întreprinderii se află o filială

1.6 Întocmirea unei fişe de acceptare a mandatului.

O astfel de fisã poate servi ca act justificativ al deciziei de acceptare a misiunii. Ea are ca obiective:

- posibilitatea de a colecta informatiile de bazã pentru identificarea întreprinderii, a conducerii sale, a obiectului de activitate, a taliei sale etc.;

- de a materializa lucrãrile efectuate înaintea acceptãrii:

o analiza situatiei întreprinderii si a riscurilor sale;

o contactele cu predecesorul în profesie;

o vizitarea întreprinderii si contacte cu conducerea;

- de a indica bugetul necesar;

- de a formaliza procedurile de acceptare;

- de a asigura îndeplinirea obligatiilor profesionale care decurg dintr-o astfel de acceptare:

o scrisoare cãtre conducerea societãtii;

o scrisoare cãtre auditorul anterior sau cenzor (dacã e cazul);

o scrisoare de acceptare a mandatului (dacã s-a decis astfel).

Normele româneşti prevăd ca activitatea auditorilor să se desfăşoare pe bază de contract de mandat.

• Informaţii despre întrepridere: sediul, form,a juridică, obiectul de activitate, sucursale, filiale, conducerea, cifra de afaceri în ultimul an încheiat, număr de salariaţi, expertul contabil extern, alţi auditori sau cenzori,

• Natura angajamentului de audit: cenzor, originea mandatului, cenzorii unităţii, alte misiuni în întreprindere

• Onorarii: barem, onorarii prevăzute

• Decizia şi procedura de acceptare : acceptarea misiunii(refuz de misiune)-data-viza responsabil lucrări

• Repartizarea dosarului : responsabilul lucrării, responsabili adjuncţi

Preview document

Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 1
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 2
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 3
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 4
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 5
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 6
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 7
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 8
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 9
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 10
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 11
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 12
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 13
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 14
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 15
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 16
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 17
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 18
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 19
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 20
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 21
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 22
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 23
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 24
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 25
Etapele Realizarii unui Audit - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Etapele Realizarii unui Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia de Audit Intern Bazata pe Riscuri

Cap I. REZUMATUL ARTICOLULUI Ca parte a arhitecturii guvernanţei corporative, auditul intern devine tot mai ancorat la cultura organizaţională,...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Mijloace de Plată Internaționale

Mijloacele de plata internationale reprezinta totalitatea formelor si instrumentelor de plata prin care se poate lichida o obligatie ce rezulta din...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Costurile Non-Calitatii

1 INTRODUCERE CALITATE – COST – EFICIENŢĂ FINANCIARĂ, termeni care de o perioadă bună de timp frământă firmele dintre cele mai mici până în topul...

Bilanț

DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND AUDITUL CONTABIL  FINANCIAR Normalizarea în domeniul auditului contabil-financiar - Norma si normalizare...

Auditul Resursei Umane

1. AUDITUL RESURSELOR UMANE 1.1.Notiuni introductive Initial, auditul a constituit o practica de verificare a onestitatii persoanelor...

Abordări conceptuale și practici specifice de audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Auditul Sistemelor Informatice

I. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC SI A SISTEMULUI INFORMATIONAL DIN UNITATEA BACARA DELTA BANK AGENTIA UNIRII, IN VEDEREA REALIZARII PLANULUI DE...

Audit

1. Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare sau atribute ale informatiilor contabile: a) Inteligibilitatea. Informaţiile furnizate...

Etapele planului de audit

Etapele realizarii unui audit de mediu Auditul de mediu constituie un instrument util pentru verificarea si sprijinirea procesului de imbunatatire...

Auditul Financiar

1) Auditul este verificarea profesionala a unei informatii sau situatii in vederea exprimarii unei opinii competente,argumentate si independente pe...

Ai nevoie de altceva?