Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7047
Mărime: 39.10KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CUPRINS 1

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică 1

1.2. Structura datorie publice 5

1.3. Datoria publică internă 8

1.4. Datoria externă 9

Cap 2. Datoria publică în România 12

2.1. Cadrul general privind datoria publică în România 12

2.2. Datoria publică a României în perioada 2000-2006 14

2.3. Datoria publică în România în perioada 2006-2008 15

2.3.1. Evoluţia datoriei publice în 2007 16

2.3.2. Evoluţia datoriei publice în 2008 17

2.4. Cauzele datoriei publice în România 18

2.4.1. Deficitul bugetar 18

Cap 3. Perspective privind evoluţia datoriei publice între anii 2009-2011 19

Bibliografie 22

Extras din document

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică

1.1. Conceptul de datorie publică

În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică existenţa unor obligaţii de plată ale autorităţilor publice, faţă de persoane fizice şi juridice, rezultate din raporturi economice sau de altă provenienţă, considerate în ansamblu. Ea implică acţiuni de interes public generatoare de datorii, între care cele mai frecvente se concretizează prin consumuri şi cheltuieli publice finanţate de împrumuturi.

Susţinerea creşterii economice ca şi orice măsură a statului pentru îmbunătăţirea nivelului de trai a populaţiei necesită investiţii.

Deoarece, ritmul de creştere a nevoilor sociale devansează ritmul de creştere a veniturilor publice, este necesară, pe lângă utilizarea eficientă a banului public, o permanentă activitate de identificare de noi resurse care să fie alocate prompt nevoilor sociale în permanentă creştere.

Complexitatea legăturilor în procesul de formare şi repartizare a resurselor financiare alocate pentru acoperirea nevoilor sociale este reflectată de bugetul general consolidat al statului, alcătuit conform legislaţiei financiar- fiscale.

Finanţarea cheltuielilor publice, ca expresie a nevoilor societăţii, se poate realiza prin intermediul resurselor financiare publice prelevate de la contribuabili şi evidenţiate în bugetul general consolidat, al fondurilor externe nerambursabile şi a împrumuturilor externe şi interne, garantate direct sau indirect de către autorităţile administraţiei publice, atât centrale cât şi locale.

În ţările cu deficit bugetar, necesarul de fonduri suplimentare, faţă de veniturile curente ale statului este justificat de necesitatea finanţării deficitului bugetar anual prevăzut în legea bugetului de stat. Acestea au la îndemână obţinerea de fonduri fie direct de la persoane fizice şi juridice care dispun de mijloace băneşti libere, fie de la instituţii financiare specializate care atrag disponibilităţi băneşti de pe piaţa financiară şi le pun la dispoziţia statului pe o anumită perioadă.

Statul recurge la împrumuturi pe bază de contract prin care se generează obligaţia acestuia de a le rambursa, împreună cu dobânda şi cu alte costuri, într-o perioadă de timp specificată. Împrumuturile de stat se realizează prin contracte-convenţie interne şi internaţionale, pe bază voluntară, de rambursabilitate şi cu o contraprestaţie. Un astfel de raport juridic este raţional să se încheie numai după epuizarea tuturor celorlalte posibile surse de finanţare.

Nevoia de împrumuturi publice este o realitate întâlnită în tot mai multe ţări ale lumii. Astfel, autorităţilor publice la nivel central ale statului le revine sarcina de a folosi împrumuturile publice în mod special pentru măsuri care să producă rezultate, din profitul cărora să se restituie atât sumele împrumutate, cât şi dobânzile aferente.

Factorii decizionali responsabili cu politicile economice şi financiare trebuie să estimeze cât mai exact ritmul de creştere al veniturilor bugetare pentru a fi în măsură să stabilească limitele până la care se poate împrumuta, fără efecte negative asupra vieţii economice.

Un Guvern care recurge la împrumuturi trebuie să se asigure că ritmul de creştere economică este mai mare decât cel de creştere a datoriei publice. Cu cât deficitul este mai mare, cu atât statul trebuie să se împrumute mai mult, ceea ce face ca, cheltuielile cu dobânzile aferente să crească. Trebuie avut în vedere că deficitele bugetare conduc la creşterea cererii pentru împrumuturi, ceea ce tinde să aibă ca rezultat sporirea ratei dobânzii pentru acestea. Acest fenomen se răsfrânge atât asupra cheltuielilor bugetare, cât şi asupra investitorilor privaţi care vor fi nevoiţi să plătească o dobândă mai mare pentru creditele contractate pentru investiţii noi.

Deficitul bugetar accentuat influenţează dezvoltarea economică şi prin scumpirea creditelor, factor care contribuie la scăderea investiţiilor private. În acelaşi timp, deficitul conduce la creşterea intrărilor de capital străin sub formă de împrumuturi publice, proces care face ca moneda naţionala să se aprecieze.

Apelarea la împrumuturi angajate de Guvern poate fi determinată şi de necesitatea de finanţare a unor cheltuieli publice de interes naţional pentru obiective de investiţii majore, care nu pot fi acoperite din resursele curente ale bugetului de stat.

Pentru ca persoanele fizice şi cele juridice să-şi orienteze disponibilităţile băneşti spre împrumuturile de stat, este necesar ca avantajele ce li se oferă de aceste împrumuturi să fie mai mari sau cel puţin egale cu cele oferite de diferite alte plasamente private. Statul oferă ca avantaj esenţial solvabilitatea, adică securitatea deplină a plasamentului, asigurând în toate cazurile restituirea integrală a sumelor aferente împrumutului.

Totalitatea obligaţiilor financiare ale statului la un moment dat faţă de terţi se numeşte datorie publică. Totalitatea obligaţiilor financiare directe şi indirecte asumate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale faţă de piaţa internă şi externă de capital constituie datoria publică.

Obligaţiile financiare directe ale statului sunt rezultatul contractării de împrumuturi de către Guvern şi de către unităţile administraţiei locale de la persoane fizice şi juridice rezidente sau nerezidente în ţara debitoare. Obligaţiile financiare indirecte sunt generate de acordarea de garanţii de către Guvern şi de către unităţile administraţiei locale pentru împrumuturile contractate de pe piaţa internă sau externă de capital de către autorităţi şi instituţii publice, persoane juridice a căror activitate este de interes naţional sau local, precum şi de garanţii pe bază de legi speciale.

Entităţi cu atribuţii referitoare la datoria publică :

Ministerul Finanţelor

Ministerul Finanţelor este organizat şi funcţionează ca organ al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu atribuţii în elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, precum şi în exercitarea administrării generale a finanţelor publice. Îndeplineşte funcţia de contractare şi garantare a împrumuturilor de stat pe piaţa financiară internă şi externă prin aparatul de specialitate.

Ministerul Finanţelor administrează datoria publică guvernamentală şi urmăreşte rambursarea datoriei publice totale şi achitarea dobânzilor aferente. Gestionează contul general al datoriei publice şi elaborează proiectul de lege referitoare la execuţia acestui cont, proiect pe care îl prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului.

Preview document

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 1
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 2
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 3
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 4
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 5
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 6
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 7
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 8
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 9
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 10
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 11
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 12
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 13
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 14
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 15
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 16
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 17
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 18
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 19
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 20
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 21
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 22
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Datoriei Publice in Romania si Cauze ale Acesteia.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Datoriei Publice în România

CAPITOLUL I DATORIA PUBLICĂ 1.1 Concept privind datoria publică şi formele de manifestare a acesteia Finanţarea cheltuielilor publice, trebuie...

Gestiunea Datoriei Publice

SECŢIUNEA I: CONŢINUTUL ÎMPRUMUTULUI: DEOSEBIREA DINTRE ÎMPRUMUTUL PUBLIC ŞI ÎMPRUMUTUL PRIVAT, IMPOZITE Împrumutul reprezintă o posibilitate de a...

Criza datoriei externe - strategii de abordare și soluționare

Capitolul I 1.1 Notiunea de datorie externă Una din problemele globale cu care se confruntă economia mondială în ultimii 20-30 de ani este...

Datoria externă

Istoric Datoria externă în sine reprezintă, iniţial, un efect al unui alt fenomen economic internaţional de mare amploare – creditarea...

Împrumuturile Externe și Efectele Lor în Perioadele de Criză

Argument În condiţiile existenţei unei economii deschise, în care relaţiile de ordin politic şi economic dintre state sunt din ce în ce mai...

Datoria Publică la Nivelul Țărilor din Uniunea Europeană

Joaquin Almunia declară: “Creşterea datoriei publice este inevitabilă...” Elemente de teorie Datoria publică cuprinde totalitatea sumelor...

Mijloace de Plată Internaționale

Mijloacele de plata internationale reprezinta totalitatea formelor si instrumentelor de plata prin care se poate lichida o obligatie ce rezulta din...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Studiu Comparativ Privind Datoria Publică în Țări Membre ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Datoria publică – aspecte generale Datoria publică cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la...

Inflația

INTRODUCERE Dupa mai bine de opt ani de la prabusirea comunismului în tarile din Europa, tranzitia spre economia de piata continua în toate aceste...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Capitolul 1 Concept. Structură.Trăsaturi 1.1Abordări conceptuale privind noţiunea de datorie publică “Datoria publică semnifică totalitatea...

Studiu Privind Datoria Externă a României în Perioada 2001-2009

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII Datoria externă a devenit o temă de mare importanţă în condiţiile actuale ale dezvoltării...

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a...

Noțiuni Generale Privind Datoria Publică

I. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1 Conceptul de datorie publică În economia unei ţării poate exista situaţia când resursele naturale...

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea...

Ai nevoie de altceva?