Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011

Referat
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1901
Mărime: 75.95KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011

1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare

2. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioda anilor 2006-2011

2.1 Tabel cu principalele venituri bugetare

3. Tabel cu PIB-ul României în perioada anilor 2006-2011

3.1 Tabel cu indicii anuali ai prețurilor de consum și rata anuală a inflației în perioada 2006-2007

4. Analiza indicatorilor de structură și dinamici a cheltuielilor și veniturilor bugetului de stat și interpretarea datelor obținute

4.1.1 Analiza structurii principalelor cheltuieli ale bugetului de stat pe anul 2011

4.1.2 Analiza structurii principalelor venituri ale bugetului de stat pe anul 2011

4.1.3 Analiza de structură economică a cheltuielilor cu acțiuni economice și cu veniturile curente în perioada 2006-2011.

4.2 Analiza indicatorilor dinamicii veniturilor bugetare

4.2.1 Tabel cu modificarea absolută în prețuri nominale și reale a veniturilor bugetare

4.2.2 Tabel cu modificarea relativă în prețuri nominale și reale a veniturilor bugetare

4.3 Analiza dinamicii cheltuielilor bugetare

4.3.1 Tabel cu modificarea absolută în prețuri nominale și reale a cheltuielilor bugetare

4.3.2 Tabel cu modificarea relativă în prețuri nominale și reale a cheltuielilor bugetului de stat

5. Reprezentarea grafică a evoluției cheltuielilor, veniturilor și a produsului intern brut în perioada analizată

Extras din document

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011

1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare

Tabel nr. 1

Cod Denumire indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CHELTUIELI TOTALE 43.655,2 64.630,4 78.867,9 94.767,5 101.678,4 108.482,0

I Servicii publice generale 9.126,4 13.398,0 15.837,8 22.394,4 32.639,6 42.106,4

II Apărare, ordine publică și siguranță națională 11.228,5 14.626,9 14.997,4 15.802,5 15.756,4 14.604,9

II Cheltuieli social-culturale din care: 12.602,5 23.097,7 29.640,6 31.447,8 30.579,2 26.087,3

Învățământ 2.532,2 8.220,5 9.688,9 6.346,7 4.914,5 4.169,9

Sănătate 1.473,7 2.124,3 2.909,5 2.403,2 2.353,3 2.414,3

Cultură, recreere și religie 979,4 1.197,1 1.776,8 2.313,9 1.946,8 1.847,7

Asigurări și asistență socială 7.617,2 11.555,8 15.265,4 20.383,9 21.364,6 17.655,3

IV Servicii de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape 1.103,4 2.018,0 2.140,9 3.857,8 2.707,1 3.024,3

V Acțiuni economice 9.594,3 11.489,7 16.251,2 21.265,1 19.996,1 22.659,1

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 1.166,9 1.225,5 1.429,3 1.931,9 2.228,2 3.957,0

Combustibili și energie 437,1 641,4 806,4 1.057,6 884,3 513,4

Industria extractivă, prelucătoare și construcții 621,4 506,3 475,0 360,0 391,9 422,5

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 3.145,8 3.729,8 6.331,9 8.392,7 6.045,2 6.279,0

Transporturi 4.077,5 5.197,1 7.011,2 8.712,4 9.720,2 12.876

Comunicații 12,1 28,0 27,3 310,4 267,9 189,9

Cercetare și dezvoltare în domeniul economic 81,1 80,7 117,6 104,0 234,2 138,5

Alte acțiuni economice 52,4 80,9 52,5 396,1 224,1 309,1

TOTAL 43.655,2 64.630,4 78.867,9 94.767,5 101.678,4 108.482,0

2. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioda anilor 2006-2011

2.1 Tabel cu principalele venituri bugetare

Tabel nr. 2

Cod Denumirea indicatorilor 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VENITURI-TOTAL 42.822,6 55.575,5 67.004,7 75.689,8 66.654,3 80.802,1

I VENITURI CURENTE 42.761,5 55.496,3 66.888,5 71.012,0 63.321,7 74.852,4

A VENITURI FISCALE 40.486,6 52.185,9 60.175,5 64.784,1 54.216,0 67.619 ,7

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 19.935,5 17.317,0 15.784,7

A11 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoanele juridice 8.853,6 11.783,4 14.477,3 15.237,2 12.937,1 10.703,6

Impozit pe profit 7.446,0 10.382,0 12.821,3 13.445,5 11.561,5 9.882,8

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 1.656,0 1.791,7 1.375,6 820,8

A12 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice 1.532,3 2.186,7 4.177,3 4.696,3 4.377,9 5.079,1

Impozit pe venit 8.444,2 13.041,5 17.543,2 20.006,1 19.043,1 18.400,2

Cote defalcate din impozitul pe venit -6.912,0 -10.854,8 -13.366,4 -15.309,8 -14.665,2 -13.321,2

A13 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 2,0 2,0 2,0

A2 IMPOZIT PE SALARII 21,2 10,0

A3 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 480,0 223,0 80,0 6,5

A4 IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 27.743,7 36.415,8 40.397,1 43.514,5 35.997,6 51.156,9

Taxa pe valoare adăugată 26.047,0 35.487,0 41.000,0 44.416,4 35.548,8 46.231,1

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată -9.703,4 -12.767,9 -15.063,8 -17.624,5 -17.000,2 -13.120,7

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii 91,4 35,7 16,1 18,5

Accize 10.702,4 12.402,0 13.201,2 16.233,4 16.886,3 17.363,1

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 1.168,3 453,5 546,6 664,8

A5 IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 1.877,0 1.586,2 1.123,8 1.021,1 710,5 614,0

A6 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 203,8 68,7 100,9 57,7

B CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 271,0 352,0 355,5 463.0 471,4 377,1

C VENITURI NEFISCALE 2.003,9 2.958,4 6.357,5 5.765,0 8.634,4 6.855,6

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.621,1 4.322,2 4.642,6

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 1.143,9 4.312,1 2,212,9

II VENITURI DIN CAPITAL 56,1 74,3 112,0 149,7 50,1 59,9

III OPERAȚIUNI FINANCIARE 5,0 5,6 2,5 6,4

Incasări din rambursarea imprumuturilor acordate 5,0 4,9 4,2 5,6 2,5 6,4

IV SUBVENȚII

V Sume în curs de distribuție

Sume primate de la UE în contul plăților efectuate 4.522,4 3.280,0 5.883,5

TOTAL 42.822,6 55.575,5 67.004,7 75.689,8 66.654,3 80.802,1

Preview document

Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 1
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 2
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 3
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 4
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 5
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 6
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 7
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 8
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 9
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 10
Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011 - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Veniturilor si Cheltuielilor Bugetului de Stat in Romania in Perioada 2006-2011.docx

Alții au mai descărcat și

Evoluția și structura veniturilor fiscale în România

1. Analiza evolutiei gradului de fiscalitate în România. Comparatii internationale Masurile de politica fiscala promovate de autoritatile fiscale...

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2006-2008

1. Indicatorii bugetari sintetici Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblul de activitati si operatiuni, integrate coerent si convergent...

Bugetul de stat - principalul plan bugetar la nivel central

CONSIDERATII GENERALE Etimologic, cuvantul "buget" provine din latinescu "bulgo", care inseamna o punga sau un sac cu bani. Cuvantul este prezent...

Bugetul general consolidat al României

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Bugetul general consolidat reflectă toate veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional şi...

Analiza Veniturilor Publice la Primăria Șercaia

Introducere Finanţele publice constituie un sistem de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi repartizarea fondurilor de...

Bugetul de stat

I. Conceptul de buget de stat Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, in tarile cu economie de piata, ca fiind un act in care se inscriu...

Fundamentarea Veniturilor și Cheltuielilor la Nivelul Bugetului Local

I. Conceptul de buget local Bugetul local - Parte din bugetul unui stat reprezentată de totalitatea veniturilor şi cheltuielilor ce revin...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Evoluția și structura impozitelor directe în România

INTRODUCERE Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Analiza Statistico-Economica în Sectorul Privat

Cap 1. NOTIUNEA DE ÎNTREPRINDERE ÎN ROMANIA În România, ca şi în multe alte ţări central şi est europene, trecerea la economia de piaţă a...

Analiza Comparativă a Impozitelor Directe și Indirecte

ARGUMENT Într-o economie de piaţă ‚’’explozivă’’ în care mărfurile şi banii au ajuns să circule cu viteze uluitoare, marile tranzacţii se fac cu...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1. Conceptul de datorie publică În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică...

Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași

CAP 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI 1.1. Scurt istoric În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în...

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele...

Ai nevoie de altceva?