Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 11693
Mărime: 157.96KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar Sebastian

Extras din document

Finantarea institutiilor publice din invatamant prin trezoreria statului

1. Scurta prezentare a institutiilor publice

Instituţiile publice au un rol important in cadrul statului deoarece prin intermediul acestora acesta isi indeplineste functiile sale. De asemenea, procesele economice in economia de piata, precum si in alte tipuri de economii, sunt influentate de stat prin intermediul sectorului public.Sfera de cuprindere a institutiilor publice este vasta, statul actionand practic in toate domeniile vietii economice sau sociale. Statul, prin intermediul institutiilor de care dispune sau prin intermediul intreprinderilor a actionat, in functie de politica urmata in diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut in economie si a influentat pozitiv sau negativ desfasurarea anumitor activitati. In Romania exista in jur de 10.000 de institutii publice, majoritatea fiind institutii publice locale (aproape 3.000 de consilii locale municipale, orasenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la care se adauga un numar important de institutii publice de invatamant si altele). In sfera de cuprindere a institutiilor publice se afla: ”Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora,indiferent de modul de finantare a acestora.”2 La nivel local, conform Legii privind finantele publice locale, in sfera de cuprinderea institutiilor publice includem “autoritatile unitatilor administrativ-teritoriale, institutiile publice si serviciile publice de interes local, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora”.3 Gruparea institutiilor publice dupa modul de prezentare de mai sus se face in functiede nivelul la care se manifesta. Astfel avem institutii publice la nivel central si institutii publice la nivel local.2Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice publicate in M.O. nr. 597/20023 Legea nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finantele publice locale, publicata in M.O. nr. 404/199813.

Alte criterii de clasificare a institutiilor publice sunt: domeniul in care isi manifesta autoritatea (legislativ, executiv, judecatoresc), obiectul activitatii (institutii administrative siinstitutii de specialitate)4si modul de finantare, despre care vom vorbi ulterior. Numărul mare de instituţii publice a condus la crearea unei ierarhii pe criteriulsectorial sau geografic. Astfel, institutiile publice sunt conduse de ordonatori de credite principali, secundari sau terţiari. Ordonatorii principali de credite pentru institutiile finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale sunt conducatoriiautoritatilor publice, ministrii si conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, pe unitatileierarhic inferioare, in raport sarcinile acestora cuprinse, potrivit legii, in bugetele respective siaproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, cu respectarea dispozitiilor legale. Ordonatorii secundari si tertiari de creditesunt conducatorii celorlalte institutii publice care se afla direct in subordonarea ordonatorilor principali sau in subordonareaordonatorilor secundari (in acest caz este vorba despre ordonatorii tertiari de credite) .Ordonatorii secundari de credite aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele propriisi a celor din bugetele fondurilor speciale, cu respectarea dispozitiilor legale, si repartizeazacreditele bugetare aprobate pe unitatile ierarhic inferioare, ai caror conducatori suntordonatori tertiari de credite.De asemenea, ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fostrepartizate numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale. Ordonatorii tertiari de credite nu mai au alte institutii publice in subordine. Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.Caracteristica de baza a institutiilor publice este faptul ca ele produc bunurile publice care sunt distribuite in cea mai mare parte gratuit sau la preturi care se regasesc subnivelul costurilor. Prin serviciile oferite de catre institutiile publice se urmareste asigurareaunor servicii catre contribuabili care ar necesita costuri ridicate daca ar fi produse de sectorul privat, precum si asigurarea satisfacerii nevoilor sociale ale contribuabililor.Deoarece sunt axate pe furnizarea unor anumite bunuri publice, institutiilor publicele este caracteristică specializarea, ele urmărind scopul pentru care funcţionează. Domeniileîn care acţionează instituţiile statului producătoare de bunuri publice sunt următoarele:♦domeniul social-cultural:•invatamant: prescolar, primar si gimnazial, complementar, profesional, liceal, postliceal, invatamant pentru copii cudeficiente, case de copii, universitati, academii, case de cultura, biblioteci, etc.;•sanatate: dispensare medicale, policlinici, spitale, sanatorii,crese, leagane de copii, centre de recoltare si conservare asangelui, statii de salvare, etc.;•asistenta sociala: camine de batrani si pensionari, camine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici, camine pentru copii infirmi sicamine-atelier, cantine de ajutor social, centre de primire aminorilor, institutii de plasament familial;•sport si tineret.♦domeniul apărării nationale:- unităţi militare, unităţi de învăţământspecializate.♦domeniul ordinii publice:- unităţi de poliţie, pompieri, jandarmi

2. Sistemul de finantare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

Art. 18. - Sistemul de finantare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde principiile si institutiile implicate in proiectarea bugetelor, repartizarea si utilizarea resurselor financiare, precum si indicatorii de fundamentare si alocare a fondurilor necesare bunei functionari a unitatilor de invatamant.

Finantarea de baza si finantarea complementara

Art. 19. - Fondurile unitatii de invatamant, indiferent de sursele de provenienta (buget de stat, buget local sau surse proprii), se aloca pe urmatoarele destinatii:

a) finantarea de baza, proportionala cu numarul de prescolari/elevi, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. cheltuieli de personal;

2. cheltuieli materiale si servicii;

3. cheltuieli cu perfectionarea profesionala, cu exceptia celor care se suporta de la bugetul de stat;

b) finantarea complementara, aferenta urmatoarelor categorii de cheltuieli:

1. consolidari, investitii si reparatii capitale;

2. subventii pentru internatele si cantinele scolare;

3. cheltuieli pentru organizarea evaluarilor, simularilor si examenelor nationale ale elevilor, cu exceptia cheltuielilor care se suporta de la bugetul de stat;

4. cheltuieli cu bursele elevilor;

5. cheltuieli pentru transportul elevilor;

6. cheltuieli pentru naveta, cele 6 calatorii cu reducere pe calea ferata prevazute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare;

7. cheltuieli pentru efectuarea examinarii medicale obligatorii a salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit.

Preview document

Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 1
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 2
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 3
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 4
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 5
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 6
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 7
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 8
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 9
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 10
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 11
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 12
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 13
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 14
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 15
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 16
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 17
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 18
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 19
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 20
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 21
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 22
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 23
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 24
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 25
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 26
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 27
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 28
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 29
Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Finantarea Institutiilor Publice din Invatamant prin Trezoreria Statului.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la o Instituție de Învățământ Preuniversitar de Stat

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT 1.1. Rolul şi locul învăţământului preuniversitar de stat în...

Proces bugetar public monografie al Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea, Pașcani

CAPITOLUL I ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE LA COLEGIULUI TEHNIC DE CAI FERATE “UNIREA”, PASCANI 1.1Scurt istoric Infiintarea in 1920 a scolii...

Organizare și conducerea gestiunii finaciare la o instituție din domeniul învățământului - Scoala nr.6 Mihai Eminescu Vaslui

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Şcoala generala nr. 6 „Mihai Eminescu” Vaslui 1.1. Scurt istoric Dezvoltare exploziva a economiei...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice - Colegiul Națioanal Stefan cel Mare Piatra Neamț

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ 1.1 Scurt istoric În localitatea Târgu Neamţ, situată în...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 1.1 Scurt istoric Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este cea mai...

Impozitele Directe Practicate pe Teritoriul României

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE 1.1. CONŢINUTUL ŞI DEFINIŢIA IMPOZITELOR Rădăcina etimologică a noţiunii de impozit provine din limba latină de le...

Fundamentarea cheltuielilor la Primăria Târgu Neamț

1.1. Scurt istoric Primele date au apărut încă din anul 1864 când domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în baza Legii administrative pe care a...

Ai nevoie de altceva?