Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3423
Mărime: 37.87KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camelia Oprean
Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de Stiinte Economice-Sibiu

Cuprins

Finantarea prin credite .3

Creditele bancare .3

Relatia si comunicarea cu clientul .4

Rapoarte si situatii .5

Documentatia necesara pentru obtinerea unui credit .6

Categorii de clienti .6

Categorii de credite pe termen mediu si lung .7

Credite bancare comerciale pe termen lung pentru dezvoltarea exporturilor .8

Studiu de caz .9

Bibliografie . 11

Extras din document

Finantarea prin credite

Este o modalitate de finantare care are menirea de a completa capitalul necesar initierii afacerii si desfasurarii activitatii curente. Cu toate ca de cele mai multe ori este inevitabila utilizarea creditelor, este recomandabil ca intreprinzatorul sa apeleze la ele cat mai rar posibil, deoarece limiteaza marja de libertate a intreprinzatorului prin clauzele contractului de creditare, a marimii dobanzilor, participarea creditorilor la conducerea firmei, supervizarea unor hotarari etc.

Creditele bancare

Creditul bancar constituie o forma de ajutor financiar acordata de catre o institutie bancara sau un consortiu bancar unei persoane fizice sau juridice aflate in dificultate financiara, ajutor platibil la o anumita scadenta fixata de banca si pentru care aceasta incaseaza dobanzi si comisioane. Bancile acorda intreprinderilor mici si mijlocii urmatoarele tipuri de credite: credite de trezorerie; credite comerciale; credite pentru investitii;credite de export.

Elementele constitutive ale creditului bancar sunt: suma creditata; rata dobanzii; procentul ce se aplica sumei creditate pentru a calcula dobanda; dobanda; principalul venit al institutiei bancare; rata creditului; suma de creditat aferenta diferitelor segmente de timp in care se va rambursa creditul; perioada de gratie; perioada de timp in care beneficiarul creditului nu plateste rate de credit, ci doar dobanzile aferente. Acordarea acestei perioade este optionala pentru institutia bancara, fiind acordata cu prioritate clientilor cu o buna reputatie sau a caror afacere este suficient de profitabila pentru a garanta rambursarea la termen a creditului si plata dobanzilor.

Perioada de rambursat = perioada in care clientul trebuie sa ramburseze suma totala creditata, inclusiv perioada de gratie (daca s-a acordat). Suma totala creditata cuprinde suma creditata plus dobanda aferenta.

Creditul bancar se acorda diferentiat ca marime, termen de scadenta si dobanda, in functie de destinatie si garantiile oferite. La acordarea unui credit, bancile verifica bonitatea solicitantului si posibilitatea acestuia de a oferi garantii.

CREDITUL BANCAR reprezinta suma de bani acordata de o banca in calitate de imprumutator (creditor) unei persoane fizice sau juridice in calitate de imprumutat (debitor), pe o anumita perioada de timp, cu o anumita destinatie, contra unei dobanzi. Creditul bancar se acorda contra unor garantii si in baza unor contracte incheiate intre parti, care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor.

Prin aparat(retea) bancar(a) se intelege, ansamblu coerent al diferitelor categorii de banci care functioneaza intr-o tara raspunzand cerintelor unui anumit mod de productie si unei anumite etape de dezvoltare social-economica. In general, aparatul bancar este organizat pe doua nivele. In centrul aparatului bancar si la primul nivel se afla banca centrala (Nationala) care exercita si coordoneaza politica monetara, valutara si de credit al statului, uneori emitand si reglementari legale in aceste domenii.

Scopul analizei creditului este reprezentat de evitarea pierderilor din profit, sau in afaceri din cauza datoriilor nerecuperabile, adica din cauza acordarii de credite unor clienti care nu ramburseaza datoria, sau din cauza neacordarii de credite unor clienti potentiali buni.

Creditul este datoria reala sau potentiala:

• reala - cand debitorul foloseste creditul, de exemplu, pentru a face plati sau pentru a reesalona platile pe care, altfel, ar trebui sa le faca;

• potentiala – cand s-a aprobat un credit, dar debitorul inca nu l-a folosit.

Creditul poate lua mai multe forme, de exemplu:

- Obligatiuni;

- Imprumutul contra efecte de comert sau bilete la ordin;

- Linii de credit;

- Imprumuturi de la banca;

- Descoperit de cont;

- Reesalonarea platilor.

Creditul este acordat de banca, in calitate de creditor si este incasat de debitor, care poate fi o societate comerciala sau persoana fizica.

Relatia si comunicarea cu clientul

Limba în care Banca va comunica cu clienţii săi este limba română. Ocazional, atunci când se va adresa clienţilor din afara României sau din România care nu înţeleg limba română, se va utiliza limba engleză şi terminologia în limba engleză.

La începerea colaborării cu clientul, banca îi va solicita clientului să pună la dispoziţia sa documentele solicitate pentru certificarea identităţii acestuia. Aceste informaţii se vor păstra în formă electronică sau materială, conform procedurilor bancii. Mai exact, informaţiile minime solicitate sunt următoarele:

Pentru persoane fizice:

Nume, prenume şi pseudonim (dacă este cazul), numele tatălui, data şi locul naşterii,

naţionalitate, cetăţenie, adresa permanenta de domiciliu şi, dacă este cazul, adresa de rezidenta, ocupaţie, denumirea şi adresa angajatorului sau profesiunea independenta, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt identificator unic similar dintr-un document oficial de identitate valabil (ex. carte de identificare, paşaport, permis de şedere etc.), tipul şi numărul de referinţă al documentului de identitate utilizat pentru verificarea identităţii, ţara unde isi desfasoara activitatea principala, daca clientul este o persoană expusă din punct de vedere politic (PEP) şi dacă da - funcţia publică deţinută, numele beneficiarului real (dacă este cazul), numărul de telefon, fax şi adresa de email, dacă există, natura relaţiei bancare(tipul de servicii bancare solicitate) şi profilul tranzactional estimat.

Pentru persoanele juridice:

Denumirea persoanei juridice, locul înregistrării, sediul social şi, dacă este cazul, sediul unde se situeaza centrul de conducere si degestiune a activitatii statutare, adresa poştală şi de e-mail, numerele de telefon şi de fax, obiectul de activitate (CAEN – clasificarea activităţilor economice din Comunitatea

Europeană/ISIC), codul unic de înregistrare (CUI/cod fiscal) inclus în documentul de înregistrare /înmatriculare. numărul de înregistrare (la Registrul Comerţului Naţional sau la alt Registru public), componenta Consiliului de Administratie, daca acest lucru este posibil, datele de identitatea ale reprezentanţilor legali şi informaţiile relevante referitoare la autoritatea acestora de a societatea din punct de vedere juridic, datele de identitate a persoanelor împuternicite să opereze in conturile clientului şi informatii relevante privind autoritatea acestora de a angaja societatea din punct de vedere juridic, ţara unde isi desfasoara activitatea principala, numele beneficiarului real, în cazul în care clientul este controlat de un PEP, si daca este – funcţia publică deţinută de acţionarii care exercită controlul (beneficiarii reali), specimenul de semnătură al celor care sunt autorizaţi să opereze in conturi, natura relaţiei bancare (tipul de servicii bancare solicitate) şi profilul tranzactional estimat.

Clientul trebuie să informeze Banca cu privire la orice schimbare ce ar putea apărea în informaţiile menţionate mai sus.Orice comunicare iniţiată de Bancă se bazează pe informaţiile primite de la client şi sunt considerate corecte. Orice documentaţie aferentă expediată către client pentru informarea acestuia este considerată corectă şi acceptabilă de către client atâta timp cât se bazează pe înregistrările Băncii şi pe cele mai recente informaţii primite. Clientul poate comunica cu Banca prin telefon (linii de telefon înregistrate utilizate doar in relatia cu Departamentul Pieţele Globale de Capital), prin poştă, fax, e-mail precum şi, in în persoană în una din sucursalele Băncii.Referitor la executarea ordinelor, clienţii îşi pot înainta ordinele în scris în una din sucursalele Băncii sau utilizând „fast banking” (www.fastbanking.ro), posta, fax sau email (doar pentru serviciile cu valori mobiliare) şi prin linii telefonice înregistrate (doar pentru Pieţe Globale de capital l).

Preview document

Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 1
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 2
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 3
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 4
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 5
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 6
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 7
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 8
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 9
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 10
Finanțarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Finantarea pe Termen Lung a Firmei prin Credit Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea prin Leasing

INTRODUCERE În ultimul timp marea majoritatea a produselor financiare au fost importate ca denumire de peste hotare. Aşa s-a ,,împrietenit”...

Creditul Bancar - Sursa de Finantare a Unei Societati Comerciale

CAPITOLUL 1 POLITICA DE FINANŢARE A FIRMEI ŞI CREDITAREA BANCARĂ În orice economie modernă există agenţi economici care au un excedent de resurse...

Leasingul - Forma Moderna de Finantare

Introducere Leasingul, ca operaţiune de afaceri economice, a apărut dintr-o nevoie imediată de a soluţiona o problemă. Încă din Antichitate s-a...

Politica de Dividend

Introducere Dat fiind rolul decisiv pe care întreprinderea îl joacă în destinul fiecărei ţări, tratarea dimensiunii financiare a activităţii...

Analiza Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

1. Prezentarea generală a întreprinderii: S.C. BIOFARM S.A. 1.1. Descrierea societăţii S.C. Biofarma S.A. este după forma juridică de organizare...

Evolutia Tranzactiilor cu Actiuni si a Actiunilor la BVB in 2008

Dupa primul an de activitatate al Bursei de Valori Bucuresti(BVB) intr-un stat membru al Uniunii Europene, anul, 2007, care a fost bun pentru bursa...

Impactul Uzurii asupra Rezultatelor Financiare ale Întreprinderii

Introducere Activitatea economică este într-o permanenţă nevoie de premise care se diversifică odată cu avansarea societaţii în diferite domenii....

Analiza Financiara (studiu de caz)

Ratele de structura ale pasivului permit aprecierea principalelor politici financiare si strategii ale întreprinderii, prin punerea în evidenta a...

Ai nevoie de altceva?