Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6226
Mărime: 53.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: CONCEPTE GENERALE PRIVIND PÂRGHIILE FINANCIARE 2

1.1 DEFINIȚII ALE CONCEPTULUI PÂRGHIE FINANCIARĂ 2

1.2. TIPOLOGIA PÂRGHIILOR FINANCIARE 3

1.3. CARACTERISTICILE PÂRGHIILOR FINANCIARE (ECONOMICO-FINANCIARE) 6

1.4. FUNCȚIILE SISTEMELOR DE PÂRGHII FINANCIARE 7

CAPITOLUL II: INTEGRAREA IMPOZITELOR ÎN MECANISMUL DE INFLUENȚĂ A ECONOMIEI 9

2.1. CONCEPT GENERAL PRIVIND IMPOZITELE. 9

2.1.1. Clasificarea Impozitelor 9

2.1.2. Elementele impozitului 11

2.1.3. Principiilor impozitelor. 13

2.2. PÂRGHIA IMPOZITELOR CA MECANISM DE FLEXIBILITATE UTILIZAT ÎN PROMOVAREA POLITICILOR STATULUI 15

2.2.1. Pârghiile folosite pentru promovarea politicilor financiare. 15

2.2.2. Pârghiile folosite pentru promovarea politicii economice. 16

2.2.3. Pârghiile folosite pentru promovarea politicii sociale. 18

2.3. TOTALITATEA IMPOZITELOR CA ȘI SISTEM STABILIZATOR 19

CONCLUZII 21

Extras din document

Capitolul I: Concepte generale privind pârghiile financiare

1.1 Definiții ale conceptului pârghie financiară

Pârghia financiară, ca noțiune a fost împrumutată din fizică și are semnificația unei forțe care dă impuls unui anumit proces sau fenomen anumit ; această noțiune ulterior este adaptată la domeniul economic, semnificând în această ordine de idei utilizarea categoriilor financiare ca instrumente de influențare a activităților economice și financiare într-un anumit sens și pentru realizarea anumitor obiective.

Suportul obiectiv al folosirii unei asemenea categorii de instrumente îl constituie baza obiectivă a finanțelor ca procese și relații economice și financiare ce se manifestă în interdependență cu procesele economice reale, și interdependență dintre fluxurile financiare pe care se grefează aceste instrumente și fluxurile reale.

Conform altor surse, pârghiile economico-financiare sunt niște instrumente ale conducerii economiei naţionale prin care statul acţionează asupra interesului economic al unei colectivităţi determinate sau al membrilor acesteia luaţi individual, pentru realizarea unui anumit obiectiv stabilit în politicile sale naționale.

Cu alte cuvinte, intervenţia statului în economie prin intermediul pârghiilor financiare influenţează în mod direct (uneori) şi indirect (alteori) mersul economiei şi bunăstarea sau sărăcia membrilor acelei societăţi.

Din perspectiva finalității utilizării pârghiilor economico-financiare se poate afirma că acestea reprezintă niște instrumente de natură economică sau financiară, cu ajutorul cărora statul acționează pentru a stimula interesul economic al unei colectivități determinate (care poate fi o ramură sau subramură economică, un grup socio-profesional, o zonă geografică etc.) sau al membrilor acesteia luați în mod individual (producători, consumatori, salariați) pentru realizarea unui obiectiv anumit sau stimulând evoluția în direcțiile dorite.

O altă abordare a conceptului de „pârghie financiară” presupune că acesta este un flux financiar existent deja, care se modeleaza de așa natură încât să se poată atinge un obiectiv în afara câmpului financiar. Spre exemplu, dacă unui venit al statului i se trasează și un alt scop (din afară activitatii financiare), acest fond devine pârghie financiară.

Luând în calcul definițiile de mai sus se poate de generalizat că statul folosindu-se de pârghiile financiare influenţează direct sau indirect:

- economia;

- gradul de instruire a populaţiei;

- sănătatea publică;

- cultura;

- ordinea publică;

- gradul de siguranţă a ţării;

- alte sfere şi domenii ale vieţii sociale.

Categoriile valorice folosite în cadrul procesului ce constă în constituirea și repartizarea fondurilor de resurse financiare pot constitui pârghie numai în măsura în care ele îndeplinesc anumite funcții economice, se angrenează organic în mecanismul de funcțioare a economiei, a unor probleme în condiții mai bune decât s-ar putea face prin metode administrative.

Într-un final putem concluziona că pârghia financiară (economico-finaciară) reprezintă o totalitate de instrumente (inclusiv fluxuri și resusre financiare) pe care statul le folosește pentru a atinge anumite obiective (economice, sociale, culturale etc.) prin influența asupra interesului economic al unei colectivităţi determinate sau al membrilor acesteia luaţi individual.

1.2. Tipologia pârghiilor financiare

Acțiunea exercitată prin pârghiile economico-financiare contribuie la o îmbunătățire a performanțelor diferitelor activități cu caracter economic și social, suplinind eventualele disfunctionalități ale mecanismului economic, respectiv ale mecanismului financiar. Bazândune pe faptul că diversele categorii financiare (impozite, cheltuieli, buget, credit, asigurări etc.) se pot manifesta ca pârghii economice (sau economico-financiare) în măsura în care favorizeaza soluționarea unor probleme de ordin economic și social, în conditii avantajoase, prin cointeresarea factorilor implicați, putem evidenția mai multe criterii de clasificare a pârghiilor.

Preview document

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 1
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 2
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 3
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 4
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 5
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 6
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 7
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 8
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 9
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 10
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 11
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 12
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 13
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 14
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 15
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 16
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 17
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 18
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 19
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 20
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 21
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 22
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 23
Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților Economico-sociale - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Folosirea Parghiei Impozitelor pentru Influentarea Activitatilor Economico-sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Mecanismul Financiar al Întreprinderii

I N T R O D U C E R E Mecanismul financiar are o importanta deosebita în organizarea si conducerea activitatii financiare si este pus în miscare...

Sistemul Financiar Public și Impactul sau asupra Economiei

1.Sistemul financiar public şi funcţiile acestuia 1.1 Sistemul financiar public şi componentele acestuia În plan conceptual, sistemul financiar...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Mecanismul și Sistemul Financiar

2.1. Mecanismul financiar Fiecare economie are structuri proprii de ramuri, forme specifice de organizare; aplică metode şi principii de...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe

CAPITOLUL .I. CONCEPTUL DE CONTROL FISCAL 1.1. Definirea şi formele controlului fiscal Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

FOLOSIREA PÂRGHIEI IMPOZITELOR PENTRU INFLUENŢAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO-SOCIALE Concepţii contemporane privind impactul impozitelor Dacă o...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

1. Teorii ale impozitului ca mijloc de influenţare a mişcării ciclului economic Impozitele constituie, prin proporţii, arie de manifestare şi...

Integrarea europeană

Capitolul 1 Politica economico-financiară românească în contextul integrării europene 1.1 Conceptul, funcţiile şi obiectivele politicii economice...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activității economico-sociale

I. ROLUL ŞI FUNCŢIILE IMPOZITELOR ÎN FUNCŢIONAREA MECANISMELOR FINANCIARE 1.1. Rolul impozitului ca pârghie financiară a finanţelor publice...

Folosirea pârghiei impozitelor pentru influențarea activităților economico-sociale

Capitolul I - Impozitele ca parghie financiara. Tipologia impozitelor, functiile si rolul acestora. 1.1 Impozitele ca parghie financiara...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

1. Rolul impozitelor în concepţiile economice Finanţele în general şi cele publice în special, şi-au conturat ca problematică de cercetare...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

Cap I. Funcţiile impozitelor în economiile contemporane Pe lângă funcţia de mecanism de mobilizare a resurselor financiare necesare acoperirii...

Ai nevoie de altceva?