Fondul monetar internațional în contextul globalizării

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6950
Mărime: 275.45KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAP. I. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL – aspecte generale 2

1.1. Introducere 2

1.2. Scurt istoric 3

1.3. Organizarea şi funcţionarea Fondului Monetar Internaţional 4

CAP.II FENOMENUL DE GLOBALIZARE FINANCIARĂ 8

2.1. Accepţiuni ale noţiunii de globalizare financiară 8

2.2. Caracteristicile şi evoluţiile fluxurilor financiare în contextul globalizării financiare 10

2.3. Efectele globalizării financiare 11

CAP.III MUTAŢII ÎN ACTIVITATEA FMI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII FINANCIARE 14

CONCLUZII 20

BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

CAP. I. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL – aspecte generale

1.1. Introducere

Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o organizaţie internaţională care face parte din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, înfiinţată cu scopul de a promova cooperarea monetară la nivel internaţional, stabilitatea valutară, pentru a stimula creşterea economică şi pentru a acorda asistenţă financiară ţărilor membre care înregistrează un deficit al balanţei de plăţi. În prezent, Fondul Monetar Internaţional este cel mai important organism de cooperare în domeniul valutar-financiar, fiind un organism interstatal care joacă un rol major în lumea contemporană, venind în sprijinul ţărilor care se confruntă cu dificultăţi economice sau cu dezechilibre în balanţa de plăţi. Această organizaţie internaţională a fost creată în cadrul Conferinţei de la Bretton Woods din 1944, unde peste 40 de ţări au participat la semnarea Acordului care prevedea proceduri şi reguli care vor guverna economia statelor semnatare, având ca scop principal promovarea unei economii mondiale sănătoase. În prezent Fondul Monetar Internaţional are în componenţa sa 187 de state, devenind o instituţie internaţională care asigură cooperarea la nivel mondial în domeniul monetar şi financiar, reglementarea comportamentului monetar al statelor membre, sprijinirea ţărilor membre care se confruntă cu deficite ale balanţelor de plăţi, promovarea unei politici şi strategii care acţionează în direcţia susţinerii stabilităţii sistemului monetar dar şi a creşterii economice .

Activitatea întreprinsă de Fondul Monetar Internaţional constă în mobilizarea de resurse financiare care se distribuie statelor membre cu scopul dezvoltării comerţului internaţional, promovării unei politici de schimb stabile şi echilibrării balanţei de plăţi, consultarea statelor membre în domeniul relaţiilor valutar-financiare precum şi instituirea unor norme cu privire la comportamentul membrilor în domeniul plăţilor internaţionale şi cooperării valutar-financiare.

Obiectivele principale ale acestei organizaţii internaţionale sunt orientate în principal spre susţinerea politicilor şi strategiilor statelor membre, care privesc reducerea şi eliminarea pe cât posibil a dezechilibrelor externe, promovarea cooperării cu scopul stimulării creşterii economice şi asigurării stabilităţii sistemului financiar la nivel internaţional.

1.2. Scurt istoric

Crearea Fondul Monetar Internaţional îşi are originea în recesiunea economică mondială din anii 1930, atunci când a avut loc prăbuşirea economică care s-a datorat unor cauze multiple (rate de schimb nerealiste, devalorizarea unor monede, prăbuşirea comerţului). Au fost organizate mai multe conferinţe monetare internaţionale cu scopul de a reinstaura ordinea şi de a relansa economia la nivel mondial, dar toate aceste iniţiative au sfârşit printr-un eşec datorită lipsei de cooperare la nivel mondial. În timpul celui de-al doilea război mondial, au fost concepute aproape simultan, planuri pentru fondarea unui sistem monetar nou, care aveau ca obiective principale stabilizarea ratelor de schimb şi propulsarea comerţului liber. Contextul economic din acea perioadă solicita necesitatea unei instituţii internaţionale permanente care să fie proiectată astfel încât să preia răspunderea pentru sistemul monetar-financiar existent.

În cadrul conferinţei monetar-financiare internaţionale din 1944 de la Bretton Woods a fost înfiinţat Fondul Monetar Internaţional care a început să funcţioneze din data de 1 martie 1947, din momentul în care 29 de ţări au semnat şi ratificat acordul de le Bretton Woods. Scopurile declarate ale noii organizaţii înfiinţate, aşa cum au rezultat la finalul negocierilor erau următoarele :

• promovarea cooperării monetar-financiare internaţionale;

• stimularea expansiunii şi creşterii echilibrate a comerţului la nivel internaţional, contribuirea la promovarea şi menţinerea unui nivel înalt de ocupare a forţei de muncă precum şi dezvoltarea resurselor productive ale tuturor statelor membre;

• promovarea stabilităţii ratelor de schimb şi a unor mecanisme de schimb pentru evitarea deprecierii schimbului;

• contribuirea la implementarea unui sistem multilateral de plăţi precum şi la eliminarea restricţiilor de ordin extern care împiedică dezvoltarea comerţului la nivel mondial;

• acordarea de resurse financiare statelor membre, pe termen scurt, pentru a susţine membrii FMI în corectarea deficitului balanţelor de plăţi, fără a recurge la măsuri de ordin distructiv pentru prosperitatea naţională şi internaţională.

Acordurile de la Bretton Woods au instituit la baza sistemului monetar internaţional, etalonul aur-devize şi au reflectat poziţia dominantă a dolarului american în relaţie cu celelalte valute, având calitatea de valută de rezervă, singura egală cu aurul şi convertibilă fără restricţii în aur . Pe parcursul anilor, de la înfiinţare şi până în prezent, în funcţie de conjunctura economică statutul FMI a fost modificat, suferind amendamente, care au determinat creşterea rolului acestei instituţii în calitate de organism de supraveghere şi sprijinire a sistemului monetar internaţional.

Preview document

Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 1
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 2
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 3
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 4
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 5
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 6
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 7
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 8
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 9
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 10
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 11
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 12
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 13
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 14
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 15
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 16
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 17
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 18
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 19
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 20
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 21
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 22
Fondul monetar internațional în contextul globalizării - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Fondul Monetar International in Contextul Globalizarii.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul FMI în cadrul sistemului monetar internațional - participarea României la activitatea FMI

CAPITOLUL I. CONFERINŢA DE LA BRETTON-WOODS – BAZA CREĂRII NOULUI SISTEM MONETAR POSTBELIC 1.1.PREGĂTIREA ŞI SEMNAREA ACORDURILOR LA BRETTON-WOODS...

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a...

Impactul Globalizării Financiare asupra Politicii Monetare

Capitolul 1. Conţinutul şi semnificaţiile globalizării şi a globalizării financiare Termenul de globalizare, la modul general, semnifică procesul...

Modelul monetar al Fondului Monetar Internațional și problemele aplicării sale

CAPITOLUL I: Fondul Monetar International 1.1 Scurt istoric Fondul Monetar Internaţional a fost fondat ca parte integrantă a sistemului...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Mutații în Activitatea FMI-ului în Contextul Globalizării Financiare

1. Generalităţi privind F.M.I Fondul Monetar Internaţional, este cel mai important organism internaţional de cooperare în domeniul valutar...

Surse de finanțare a investițiilor - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional

CAPITOLUL I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării...

Efectele globalizării în România - avantaje, costuri

I. ASPECTE GENERALE ALE GLOBALIZĂRII Globalizarea, pe lângă faptul ca este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor palierelor...

Organizarea și Managementul FMI

INTRODUCERE Fondul Monetar Internaţional reprezintă organizaţia internaţională ce are în componenţă 187 de ţări membre, se află în cadrul...

Integrare financiar-monetară europeană. extinderea zonei euro - precondiții și pericole

Capitolul 1. Zona euro: caracteristici şi condiţii de acces Calitatea de membru al zonei euro consolidează gradul de interdependenţă economică...

Mutatii in Activitatea FMI in Contextul Globalizarii Financiare

Mutaţii în activitatea Fondului Monetar Internaţional în contextul globalizării financiare 1.Aspecte generale privind Fondul Monetar...

Ai nevoie de altceva?