Fonduri de Preaderare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 6058
Mărime: 30.55KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Voinea

Extras din document

Punerea în aplicare a politicilor şi programelor Uniunii Europene, a instrumentelor consolidării şi coeziunii, demonstrează că integrarea europeană este o forţă de stabilitate.

Adoptarea acquis-ului a presupus nu numai armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană ci şi adaptarea corespunzătoare a mecanismelor şi structurilor administraţiei publice şi ale societăţii româneşti. Dezvoltarea reală şi durabilă, reforma şi modernizarea României nu pot fi atinse fără o administraţie publică competentă şi stabilă. Managementul public şi performanţa funcţionarilor publici, productivitatea şi calitatea în serviciul public, flexibilitatea şi rapiditatea răspunsurilor la provocările schimbării, autonomia şi descentralizarea – sunt numai o parte din caracteristicile şi cerinţele unei administraţii europene.

Prin eforturi perseverente şi o autentică solidaritate a forţelor sociale, a existat premisa ca, în anul 2007, România să poată îndeplini condiţiile esenţiale de aderare.

Din acest motiv, ţara noastră a trebuit să continue eforturile de întărire a capacităţii de absorbţie a fondurilor de pre-aderare ( PHARE, ISPA şi SAPARD ) şi de gestionare a fondurilor structurale de care va beneficia România după data aderării.

Fondurile structurale europene reprezintă o resursă considerabilă pusă la dispoziţia Europei pentru progresul economic şi pentru bunăstarea socială.

Odată cu reforma Fondurilor Structurale s-a decis şi instituirea unor instrumente financiare specifice pentru ţările în curs de aderare, care conţin obiective şi alocaţii financiare stabilite pentru perioada 2000-2006. Aceste instrumente de pre-aderare oferă un ajutor nerambursabil, ţărilor candidate.

Începând din anul 1991, România a beneficiat de finanţare din partea Uniunii Europene, derulată prin următoarele instrumente financiare:

- PHARE

- ISPA

- SAPARD

- Programe Comunitare

Scopul sprijinului financiar în România a fost acela de a:

- diminua decalajele economice şi sociale dintre diferitele

regiuni ale ţării, acumulate în timp;

- preveni apariţia unor noi dezechilibre;

- promova o economie de piaţă funcţională;

- întări capacitatea economiei de piaţă a României pentru a

face faţă presiunii concurenţiale de pe piaţa internaţională;

- restructura economia regiunilor şi de a creşte gradul lor de

competitivitate;

- susţine o dezvoltare durabilă a tuturor regiunilor ţării.

În acest context, reforma administraţiei publice româneşti este una dintre principalele provocări cu care se confruntă România. Slăbiciunea administraţiei publice locale reprezintă un motiv de îngrijorare mai ales din punct de vedere al modului de administrare a fondurilor structurale din momentul în care România va deveni membru al Uniunii Europene.

De aceea, descentralizarea responsabilităţilor către autorităţile locale, proces aflat în curs de derulare şi transferul de responsabilităţi în materie de furnizare de servicii este însoţit de o descentralizare a competenţelor politice şi o descentralizare fiscală accentuată.

acest moment.

PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ – istoric şi evoluţie

Începutul procesului de integrare europeană poate fi considerat anul 1950, când ministrul francez al afacerilor externe, Robert Shuman a propus implicarea câtorva state europene într-un proiect de cooperare mai strânsă.

Preview document

Fonduri de Preaderare - Pagina 1
Fonduri de Preaderare - Pagina 2
Fonduri de Preaderare - Pagina 3
Fonduri de Preaderare - Pagina 4
Fonduri de Preaderare - Pagina 5
Fonduri de Preaderare - Pagina 6
Fonduri de Preaderare - Pagina 7
Fonduri de Preaderare - Pagina 8
Fonduri de Preaderare - Pagina 9
Fonduri de Preaderare - Pagina 10
Fonduri de Preaderare - Pagina 11
Fonduri de Preaderare - Pagina 12
Fonduri de Preaderare - Pagina 13
Fonduri de Preaderare - Pagina 14
Fonduri de Preaderare - Pagina 15
Fonduri de Preaderare - Pagina 16
Fonduri de Preaderare - Pagina 17
Fonduri de Preaderare - Pagina 18
Fonduri de Preaderare - Pagina 19
Fonduri de Preaderare - Pagina 20
Fonduri de Preaderare - Pagina 21
Fonduri de Preaderare - Pagina 22
Fonduri de Preaderare - Pagina 23
Fonduri de Preaderare - Pagina 24
Fonduri de Preaderare - Pagina 25
Fonduri de Preaderare - Pagina 26
Fonduri de Preaderare - Pagina 27
Fonduri de Preaderare - Pagina 28
Fonduri de Preaderare - Pagina 29
Fonduri de Preaderare - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Fonduri de Preaderare.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene

Introducere Uniunea Europeană reprezintă marele proiect politic pe care politicienii celor mai dezvoltate state ale bătrânului continent l-au...

Bugetul de stat al României - principalul plan financiar al statului

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrală a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relaţiilor social-economice...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Introducere În ultima vreme, la nivelul societăţii europene avem de a face cu un subiect mult discutat, şi anume fondurile europene, considerat a...

Fondurile de Preaderare - Fondul Sapard, Componenta a Finantelor Publice Europene

Notiuni introductive Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare la Uniunea Europeana a tarilor candidate de Europa...

Fondurile SAPARD

Capitolul I Fondurile de preaderare - precursori ai instrumentelor financiare 1.1 Rolul asistenţei financiare a Uniunii Europene Fiecare...

Fondurile de preaderare - fondul Sapard, componentă a finanțelor publice europene

Capitolul I: FONDURILE DE PREADERARE – PRECURSORI AI INSTRUMENTELOR STRUCTURALE 1.1 Rolul asistenţei financiare a Uniunii Europene Uniunea...

Ai nevoie de altceva?