Fonduri Europene Structurale

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5383
Mărime: 154.08KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Firtescu Bogdan
UAIC, FEAA

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I: Aspecte generale privind Fondurile Structurale 3

1.1.Scurt istoric al Fondurilor Structurale 3

1.2. Noţiuni conceptuale 4

1.3. Tipuri de instrumente structurale ale Uniunii Europene 4

1.4. Obiectivele Fondurilor Structurale 7

1.5. Principii de implementare şi gestionare a Fondurilor Structurale 8

Capitolul II: Analiza cu privire la gestiunea Fondurilor Structurale 9

2.1. Conturarea Fondurilor Structurale 9

2.2. Modalităţi de atragere şi alocare a Fondurilor Structurale 9

2.3. Procesul de planificare, concepţie şi parteneriat 11

2.4. Accesarea Fondurilor Structurale 13

2.5. Monitorizarea Fondurilor Structurale 13

2.6. Controlul Fondurilor Structurale 14

Capitolul III: Fondurile Structurale în România 15

Concluzii 17

Bibliografie 19

Extras din document

Introducere

Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în ceea ce priveşte nivelul obiectivelor specifice cat şi a instrumentelor prin care acestea au fost puse în practică şi alocările financiare.

Uniunea Europenă este probabil cel mai important finanţator mondial ce acordă statelor membre peste 40 de miliarde de euro anual prin intermediul diferitelor programe şi instrumente financiare.

Fondurile Structurale sunt generic, a doua investiţie ca pondere, după Politica Agricolă Comună, din bugetul Uniunii Europene. Pentru anul 2007, bugetul Comisiei Europene a alocat o pondere mai mare obiectivelor coeziune economic şi social, precum şi creşterea competitivităţii economice decâţ sectorului agricultură ce a fost , ca pondere, cea mai mare investiţie din bugetul Uniunii pentru o lungă perioadă de timp.

Prin intermediul Fondurilor Structurale sunt finanţate proiecte care contribuie la dezvoltarea zonelor mai puţin avansate, prin investiţii pentru coeziune economic şi social, în domenii precum dezvoltarea resurselor umane, a infrastrcuturii locale şi regionale, servicii sociale cat şi servicii turistice.

Scopul investiţiilor ce au la bază aceste fonduri este crearea de locuri de muncă, creşterea nivelului competitivităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru populaţia ţărilor member ale Uniunii Europene. Fondurile Structurale trebuie gestionate şi direcţionate încât să permit apropierea decalajelor între regiuni şi să nu le adancească.

Nota distinctă pe care UE o realizează, în tot acest peisaj, constă în atenţia pe care o acordă faptului că nu toate regiunile se bucură de aceleaşi condiţii economice, geografice şi sociale şi, că urmare a acestei realităţi, nu toate pot concura de pe aceleaşi poziţii.

Capitolul I

Aspecte generale privind Fondurile Structurale

1.1.Scurt istoric al Fondurilor Structurale

Odată cu Tratatul de la Roma din 1957 statele semnatare menţionau faptul că este necesar “ a se consolida unitatea economiilor lor şi de a se asigura o dezvoltare armonioasă a acestora, reducând astfel diferenţa dintre regiuni.”

În anul 1958 se pune în aplicare 2 fonduri europene sectoriale şi anume: Fondul Social European şi Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă. La început politica de coeziune econimică şi socială avea un caracter redistributive. Doi ani mai târziu se creeză Fondul European de Dezvoltare Regională pentru a se redistribui o parte din contribuţia statelor către regiunile mai puţin dezvoltate.

Creşterea competenţelor Uniunii Europene a necesitart revizuirea rolului cât şi a modului de alocare a acestor fonduri. Odată cu accesul unor state mai puţin dezvoltate (Portugalia, Grecia, Spania) a fost necesară o creştere a sprijinului financiar comunitar acordat de către statele member în ansamblul regiunilor mai puţin dezvoltate.

De-a lungul istoriei integrării europene postbelice s-a acordat tot mai multă importantă coeziunii. Însă, pe măsură ce Uniunea se extindea, realizarea coeziunii econo-mice si sociale a devenit mai dificilă, deoarece statele membre deveneau tot mai eterogene.

Aceste considerente au dus la modificări succesive ale regulilor şi procedurilor de alocare ale acestor fonduri. O primă reformă a început în anul 1987 şi a fost finalizată în anul 1992 prin introducerea propunerilor formulate de “pachetele Delors”.

În perioada 1989 – 1993 s-a realizat o reformă a fondurilor de solidaritate ce a fost decisă de către Consiliul de la Bruxelles. Începând cu această dată fondurile de solidaritate sunt denumite fonduri structurale.

Preview document

Fonduri Europene Structurale - Pagina 1
Fonduri Europene Structurale - Pagina 2
Fonduri Europene Structurale - Pagina 3
Fonduri Europene Structurale - Pagina 4
Fonduri Europene Structurale - Pagina 5
Fonduri Europene Structurale - Pagina 6
Fonduri Europene Structurale - Pagina 7
Fonduri Europene Structurale - Pagina 8
Fonduri Europene Structurale - Pagina 9
Fonduri Europene Structurale - Pagina 10
Fonduri Europene Structurale - Pagina 11
Fonduri Europene Structurale - Pagina 12
Fonduri Europene Structurale - Pagina 13
Fonduri Europene Structurale - Pagina 14
Fonduri Europene Structurale - Pagina 15
Fonduri Europene Structurale - Pagina 16
Fonduri Europene Structurale - Pagina 17
Fonduri Europene Structurale - Pagina 18
Fonduri Europene Structurale - Pagina 19
Fonduri Europene Structurale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Fonduri Europene Structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Accesarea Fondurilor Structurale Europene în Domeniul Dezvoltării Rurale

Introducere Doar o mică parte a fondurilor europene au fost până în prezent folosite, prin urmare sume mari de bani au ramas necheltuite. Acesarea...

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAPITOLUL I 1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale. UE urmăreşte realizarea a trei obiective pentru reducerea diferenţelor dintre...

Caracteristici ale Fondurilor Structurale Administrate la Nivelul UE

Capitolul 1.Delimitări conceptuale si temporale privind constituirea fondurilor structurale, administrarea şi destinaţia acestora. Uniunea...

Fonduri Europene

I. România şi fondurile europene Căderea regimului comunist şi, ulterior, opţiunea fermă de adoptare a modelului european, a reprezentat pentru...

Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene

1.Fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne

Funcţiile generale ale trezoreriei statului Termenul de trezorerie a apărut în cadru unei lungi evoluţii istorice, care a condus pentru început,...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Începând cu integrarea în Uniunea Europeană, România are acces la fondurile și...

Te-ar putea interesa și

Managementul Fondurilor Structurale

INTRODUCERE Lucrarea de faţă expune experienţa statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul managementului fondurilor structurale şi de...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Fonduri Structurale

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E. în anul 2007, întrucât politica naţională de...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Fondurile structurale ale Uniunii Europene

I.1. Scurt istoric După al Doilea Război Mondial, mișcarea integrării europene a fost văzută de mulți ca o scăpare din formele extreme de...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri și Programe ale UE

Fonduri şi programe ale Uniunii Europene 1. Rolul fondurilor şi programelor europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu şi a putea...

Ai nevoie de altceva?