Impozitele și Taxele în România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3220
Mărime: 25.88KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
UNIVERSITATEA DE „PETROL - GAZE” DIN PLOIEŞTI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Notiuni generale privind impozitele… 3

1.Clasificarea impozitelor 5

1.1Impozitele Directe. Caracterizarea generală a impozitelor directe 7

1.2. Impozitele reale şi impozitele personale 8

2. Impozitele Indirecte.Caracterizarea generală a impozitelor indirecte 9

2.1. Analiza evolutiei impozitului pe profit Romania 2010 – 2012 12

Extras din document

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE

Conţinutul, caracteristicile şi rolul impozitelor

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie şi evoluţie se

împleteşte cu cea a statului şi a relaţiilor băneşti. Impozitul reprezintă plata bănească,

obligatorie, generală, definitivă şi nereciprocă, efectuată de persoane fizice şi juridice în favoarea

statului în cuantumul şi la termenele precis stabilite de lege, fără obligaţia din partea statului de a

presta plătitorului un echivalent direct şi imediat.

Prin urmare, caracteristicile esenţiale ale impozitului se concretizează în:

• impozitul este o plată bănească, deşi iniţial, au existat impozite în natură

• impozitul este o prelevare impusă şi încasată prin puterea de constrângere a statului;

• impozitul este o prelevare impusă tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizează

venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere (caracterul universal);

• sumele plătite cu titlu de impozit sunt nerambursabile (caracterul definitiv);

• dreptul de a institui impozite îi aparţine statului, drept exercitat prin intermediul puterii

legislative şi uneori prin intermediul organelor locale ale puterii de stat (caracterul juridic);

• impozitul, alături de alte surse, este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor care se

efectuează pentru satisfacerea nevoilor generale, impozitele având, deci, o utilitate publică

(caracterul financiar);

• nu necesită existenţa unei contraprestaţii directe şi imediate din partea statului (aspect

ce deosebeşte esenţial impozitele de taxe).

Spre deosebire de impozit, taxa reprezintă, în general, suma de bani plătită de o persoană

fizică sau juridică, pentru un serviciu prestat plătitorului de către stat sau instituţiile sale.

Noţiunea de taxă provine din limba greacă de la cuvântul “taxis” sau din limba franceză

de la cuvântul ”taxe” cu înţelesul de fixare impozit. Nu se poate pune semnul egalităţii între

costul serviciului efectuat de către stat sau instituţiile sale în favoarea persoanelor fizice şi

juridice şi suma percepută cu titlul de taxă. De regulă, taxa conţine pe lângă costul serviciului

prestat şi unele elemente de impozit.

Impozitele îndeplinesc un rol care se manifestă pe plan financiar, economic şi social,

diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la alta.

Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar, în sensul că

impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare acoperirii

cheltuielilor publice.

Pe plan economic, rolul impozitelor se manifestă prin intermediul măsurilor pe care

statul le ia de a interveni în activitatea economică cu ajutorul impozitelor. În acest sens

impozitele pot fi folosite ca un instrument de stimulare sau de frânare a unei anumite activităţi,

de creştere ori de reducere a producţiei sau consumului unui anumit produs, de stimulare sau de

îngrădire a comerţului exterior etc. Funcţia intervenţionistă a impozitelor se manifestă, deci, în

următoarele direcţii:

• aceea de a incita (natalitatea, investiţiile, asigurările, exportul etc.), prin exonerări,

deduceri, restituiri de impozite etc.;

• aceea de a inhiba (consumul de produse dăunătoare sănătăţii, degradarea mediului,

formarea de averi excesive etc.) prin suprataxarea asigurată de progresivitatea cotelor de

impunere, accize, cote adiţionale, monopoluri fiscale, ecotaxe etc.;

• aceea de a proteja (anumite ramuri, sectoare sau produse autohtone) prin intermediul

taxelor vamale.

Pe plan social, rolul impozitelor se manifestă în mai multe direcţii dintre care

menţionăm: rolul lor de instrument de redistribuire a unei părţi din produsul intern brut între

clase şi pături sociale, între persoanele fizice şi juridice etc.

În literatura de specialitate din ţările occidentale cu economie de piaţă este acreditată

ideea despre existenţa unor limite ale impozitelor, diferite ca nivel de la o ţară la alta şi de la o

perioadă la alta, limite determinate de dispersia gradului de fiscalitate din fiecare ţară.

Limita impozitelor dintr-o anumită ţară este influenţată atât de factori externi sistemului

de impunere, cât şi de factori interni sau proprii sistemului de impunere.

Clasificarea impozitelor

Impozitele instituite în majoritatea statelor lumii sunt caracterizate prin eterogenitatea lor

determinată de deosebirile care privesc atât trăsăturile de formă, cât şi de conţinut. Pentru a

observa mai uşor efectele diferitelor categorii de impozite pe plan economic, social şi politic, se

impune cu necesitate gruparea acestora pe baza unor criterii ştiinţifice.

Preview document

Impozitele și Taxele în România - Pagina 1
Impozitele și Taxele în România - Pagina 2
Impozitele și Taxele în România - Pagina 3
Impozitele și Taxele în România - Pagina 4
Impozitele și Taxele în România - Pagina 5
Impozitele și Taxele în România - Pagina 6
Impozitele și Taxele în România - Pagina 7
Impozitele și Taxele în România - Pagina 8
Impozitele și Taxele în România - Pagina 9
Impozitele și Taxele în România - Pagina 10
Impozitele și Taxele în România - Pagina 11
Impozitele și Taxele în România - Pagina 12
Impozitele și Taxele în România - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Impozitele si Taxele in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Bugetul de stat și procesul bugetar

Bugetul de stat Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Îl putem aborda din punct de vedere juridic și...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Finantele Intreprinderii

Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii)....

Ai nevoie de altceva?