Investitiile Publice, Factor Determinant al Dezvoltarii Economice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Investitiile Publice, Factor Determinant al Dezvoltarii Economice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Georgy Attila

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Aspecte generale cu privire la investiile publice 2
Rolul investitiilor publice asupra cresterii economice 3
Participanţii la realizarea investiţiilor 4
Factori de influenta asupra eficientei economice a investitiilor 5
Investitiile publice in Romania in decursul anului 2009 6
Estimarea investitiilor publice pentru anul 2010 7
Concluzii 8
Bibliografie 9

Extras din document

Investiţiile publice, factor determinant al dezvoltării economice

„Creşterea economică şi factorii ei determinanţi reprezintă un subiect de

mare importanţă în literatura şi practica economică. Studiul de faţă caută să evidenţieze efectul investiţiilor publice asupra creşterii economice pentru un eşantion reprezentativ de ţări europene şi să furnizeze măsuri de optimizare a alocării fondurilor publice pentru investiţii. Efectul corupţiei asupra creşterii economice prin intermediul investiţiilor publice este de asemenea analizat. Rezultatele demonstrează că investiţiile publice în infrastructură şi educaţie permit reducerea disparităţilor naţionale, ultimele putând reprezenta o variantă alocativă optimă pentru fondurile publice europene.”

Aspecte generale cu privire la investiile publice

În literatura de specialitate termenul de investiţie este privit pe două planuri: primul, mai larg reprezentat de investiţiile financiare şi al doilea, mai restrâns, al investiţiilor de capital.

Investiţiile financiare sunt reprezentate din orice plasament de capital, cu rolul de a obţine un anumit beneficiu (profit).

Investiţiile de capital au loc în economia reală precum şi în domeniile social – culturale, constituind baza creşterii economice şi al dezvoltării sectoarelor social – culturale.

Investiţiile publice sau ale unui agent economic pot fi făcute în propria sa ţară sau în alte ţări. Investiţiile dintr-un stat pot avea surse interne şi/sau surse externe atrase, deci procesul investiţional are determinări endogene şi exogene. Atunci când se combină cele două surse de provenienţă a capitalului (internă şi externă), activitatea investiţională desfăşurată se numeşte investiţie mixtă.

Corelaţia dintre investiţii şi creşterea economică este dublă: pe de o parte, investiţiile influenţează creşterea economică prin volumul lor; pe de altă parte creşterea economică este influenţată de calitatea investiţiilor realizate, aspect ce se reflectă în eficienţa economică a investiţiilor.

Proiectele publice sunt instrumente de punere in practica a strategiei administratiei, a autoritatilor publice, folosind resurse investitionale pe o perioada limitatata si intr-o stricta localizare la nivel national sau local. Expresia concreta a procesului de realizare in practica a proiectelor de investitii publice si a rezultatelor lor este cunoscuta in practica investitionala sub denumirea de lucrari publice.

Rolul investitiilor publice asupra cresterii economice

Investiţiile sunt esenţiale în evoluţia oricărui sistem economic deoarece prin

intermediul lor se asigură regenerarea, îmbunătăţirea şi creşterea patrimoniului oricărui

sistem.

Investiţiile destinate lucrărilor publice, serviciilor destinate populaţiei, se caracterizează printr-o paletă de efecte induse de ordin social, cultural. Orice proiect de investiţii din domeniul lucrărilor publice este (trebuie să fie) subordonat unei concepţii genrale, integratoare la nivel de colectivitate teritorială şi ca atare efectele sale vor avea un caracter difuz la nivelul comunităţii. Investiţiile pot fi privite şi ca liant între generaţii, prin crearea de noi locuri de munca pentru generaţia tânără, dar şi prin mostenirea de capital fix pe care aceasta o primeşte de la generaţiile anterioare.

Creşterea economica, pe care o concepem ca sporirea produsului naţional net, pe total şi pe locuitor, în condiţiile mai bunei utilizări a resurselor şi a creşterii potenţialului productiv, are ca factori de influenta,: mărimea capitalului, volumul investiţiilor, resursele naturale, forţa de muncă, progresul tehnic,schimburile economice internaţionale. Preocupările teoreticienilor care consider investiţiile ca factor hotărâtor al creşterii economice, se axează pe două probleme: dezvăluirea principalelor corelaţii care se formează între investiţii şi diversele laturi ale creşterii economice; relevarea modalităţilor de a menţine investiţiile la un nivel care ar putea să asigure un ritm satisfăcător de creştere a eficienţei utilizării resurselor şi evitarea economice.

Legatura cu privire la investitiile publice si cresterea economica nu sunt foarte concludente cu toate ca exista numeroase dovezi ca un capital public este productiv , in sensul ca este completat de capitalul privat si de alti factori de productie Exista de asemenea dovezi din abundenta ,desi uneori controversate,cu privire la impactul scazut al investitiilor publice in domenii cum ar fi transportul si comunicatiile,irigatiile si cercetarea si dezvoltarea agricola,invatamantul rural si infrastructura. Investitiile in aceste ramuri au un impact pozitiv asupra cresterii economice si asupra reducerii saraciei,cu toate ca acestea sunt destul de scazute, in principal acest efect se resimte in tarile cu venituri medii,tarile putin dezvoltate.

Efectul investiţiilor publice asupra creşterii economice demonstrează că acestea determină o influenţă considerabila numai dacă sunt îndeplinite anumite condiţii legate de politica fiscală şi bugetară a statului respectiv şi de gradul de tehnologizare a producţiei , precum şi de elasticitatea ratei de substituţie a bunurilor publice cu cele private sau de calitatea furnizării serviciilor publice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Investitiile Publice, Factor Determinant al Dezvoltarii Economice.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori