Leasing-ul

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 12136
Mărime: 89.75KB (arhivat)
Publicat de: CRISS J.
Cost: 7 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I : SURSA DE FINANTARE A INVESTITIILOR
 2. 1.1. Aspecte conceptuale
 3. 1.2. Scurt istoric
 4. 1.3. Clasificarea operatiunilor de leasing
 5. 1.4. Participantii si etapele derularii operatiunilor de leasing
 6. 1.5. Scheme de derulare si finantare a operatiunilor de leasing
 7. CAPITOLUL II : CONTRACTUL DE LEASING
 8. 2.1. Natura raporturilor juridice
 9. 2.2. Irevocabilitatea contractului
 10. 2.3. Tipuri si forme de contracte de leasing
 11. 2.3.1 Formele principale ale contractului de leasing
 12. A.Contracte de leasing operational
 13. B.Contracte de leasing financiar
 14. 1.Contracte cu amortizare totala
 15. 2.Contracte cu amortizare partiala
 16. 3.Contracte de leasing financiar special
 17. 4. Contractul full service
 18. 2.4. Motivatia utilizarii leasigului
 19. 2.5. Drepturile si obligatiile contractual ale partilor in afacerile de leasing
 20. CAPITOLUL III : STRUCTURA SI DOMENIILE DE APLICARE ALE
 21. LEASINGULUI
 22. 3.1. Structura leasingului imobiliar si de bunuri mobile
 23. 3.2. Leasingul international ,, Cross- border ”
 24. 3.3. Forma de leasing ,, Sale-and-lease-back ”
 25. 3.4. Leasingul comunal al institutiilor administrative
 26. 3.5. Leasingul de computere-leasingul de software si hardware
 27. 3.6. Leasingul de automobile
 28. CAPITOLUL IV : STUDIU DE CAZ

Extras din referat

CAPITOLUL I

SURSA DE FINANTARE A INVESTITIILOR

1.1. Aspecte conceptuale

Practica finantarii comertului international a cunoscut o permanenta înnoire, astfel încât, alaturi de tehnici financiar – bancare devenite “clasice”, cum ar fi creditul – furnizor, cumparator, au aparut noi modalitati ajungându-se ca activitatea financiara sa se împletesca cu cea comerciala. În acest context, al diversificarii tehnicilor de finantare, a aparut si s-a dezvoltat leasingul – o solutie de o simplitate dezarmanta, fiind imaginata pentru a da un nou impuls lumii afacerilor.

Cresterea rapida a volumului operatiunilor de leasing pe piata internationala, a fost determinata de usoara scadere a posibilitatilor de creditare, de necesarul tot mai mare de fonduri de investitii, dar si de politicile protectioniste practicate de anumite state sau grupuri de state.

Leasingul nu este înca, pentru multi, un concept usor de înteles; el separa producerea bogatiei (valorii) de proprietatea asupra mijloacelor de productie si pare ca rastoarna complet teoriile care nu pot concepe crearea de bogatie fara a fi, implicit, proprietarul mijloacelor de productie. În fapt, însa, acest lucru devine posibil, pentru simplul motiv ca pretutindeni capitalul este foarte scump, iar afacerile care consuma mult capital nu sunt neaparat si cele mai eficiente din punct de vedere financiar. În loc de a fi proprietarul unor bunuri patrimoniale producatoare de venit si a purta responsabilitatea pentru finantarea, întretinerea si înlocuirea acestora – putem pur si simplu închiria aceste bunuri patrimoniale si obtine bani din diferenta dintre costul chiriei si ceea ce se câstiga din venitul generat de respectivele bunuri. Cu un minim de capital investit si cu un management al echipamentului închiriat bine condus, se pot obtine bani din exploatarea eficienta a mijloacelor de productie si nu din proprietatea asupra acestora. Rezultatul este o eficienta financiara superioara.

Analizând definitiile date de diversi autori sau organisme internationale vom constata ca, în esenta, în ciuda unor diferente, exprima unul si acelasi lucru: achizitionarea de la furnizori de catre o societate specializata (financiara) a unor bunuri si închirierea acestora unor utilizatori (care nu dispun de resursele banesti necesare achizitionarii lor direct de la furnizor). Închirierea se efectueaza pe o perioada data, pe baza unui contract care stipuleaza conditiile de plata, cuantumul ratelor, obligatiile partilor si conditiile de transfer a bunului în proprietatea utilizatorului la optiunea acestuia.

Rezulta ca leasingul este o operatiune de finantare (creditare) pe baza unui contract specific, prin intermediul caruia utilizatorul poate folosi un bun în schimbul promisiunii de a plati chiria aferenta si, eventual, de a achizitiona în final bunul.

Sub aspect juridic, leasingul reprezinta un contract complex care permite unui agent economic sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati imediat contravaloarea acestuia.

Una dintre primele încercari de a defini operatiunile de leasing este consemnata de literatura franceza, definitie care se refera doar la leasingul imobiliar (denumit credit-bail). Aceasta include acele operatiuni prin care o întreprindere da în locatie bunuri imobiliare (cumparate de ea sau construite prin efortul ei financiar) în scopul unei utilizari profesionale, cu conditia ca, indiferent de calificarea lor, sa permita locatarului sa devina proprietarul bunurilor (fie printr-o promisiune unilaterala de vânzare, fie prin achizitionarea directa ori indirecta a dreptului de proprietate a terenului pe care au fost edificate imobilele închiriate, fie prin transferul de plin drept a dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate pentru acel locator).

In literatura germana întâlnim o definitie incompleta a leasingului (în circularele fiscale din anul 1971 si respectiv 1972), care stabileste drept criteriu unic în caracterizarea contractului, durata sa fixa si perioada în care este reesalonata restituirea capitalului investit de finantator. Aceste circulare prevad în plus urmatoarele conditii:

a) contractul sa fie încheiat pe o perioada determinata (irevocabila), timp în care nici una din parti nu este îndreptatita a proceda la reziliere;

b) cuantumul platilor facute de utilizator, sa includa, pe lânga costul de achizitie ori de productie, si toate cheltuielile accesorii suportate de societatea finantatoare.

În Italia, leasingul (locazione financiaro) este definit prin Legea nr. 183 din 2 aprilie 1986, la art. 17 alin. 2 astfel: "închirierea bunurilor mobile ori imobile, pe care finantatorul le dobândeste, ori le confectioneaza, în raport cu indicatiile date de utilizator, acesta din urma asumându-si toate riscurile pe timpul valabilitatii contractului, având si dreptul de a deveni proprietarul bunului primit în locatiune, cu conditia de a plati pretul stabilit la data încheierii". Se constata faptul ca nu se specifica nimic despre natura platilor si a pretului.

Legislatia româneasca defineste leasingul ca fiind un ansamblu de operatiuni prin care "o parte, denumita locator, se angajeaza la indicatia unei alte parti, denumita utilizator, sa cumpere sau sa preia de la un tert, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia contra unei plati numita redeventa, în scopul exploatarii sau, dupa caz, a achizitionarii bunului" (Ordonanta nr. 51/97, comple¬tata si modificata prin Legea nr. 90/28.04.1998, art. 1, alin. 1). În 1998 a aparut legea privind reglementarea activitatii de leasing care a adus unele completari ordonantei initiale. Totusi, ultimele coordonate juridice în care se desfasoara aceasta activitate au fost stabilite în 1999 prin Legea nr. 99.

Sub aspect economic, leasingul reprezinta o sursa de finantare, pe baza unui contract specific, în care finantatorul asigura fondurile necesare pentru întreaga investitie. Pe întreaga durata a contractului, închiriatorul - proprietar permite utilizatorului - chirias sa utilizeze un anumit bun în schimbul promisiunii ultimului de a efectua o serie de plati (rate de leasing). Veniturile obtinute prin leasing atât de catre finantator cât si de utilizator sunt derivate din utilizarea bunului, nu din dreptul de proprietate asupra acestuia.

Preview document

Leasing-ul - Pagina 1
Leasing-ul - Pagina 2
Leasing-ul - Pagina 3
Leasing-ul - Pagina 4
Leasing-ul - Pagina 5
Leasing-ul - Pagina 6
Leasing-ul - Pagina 7
Leasing-ul - Pagina 8
Leasing-ul - Pagina 9
Leasing-ul - Pagina 10
Leasing-ul - Pagina 11
Leasing-ul - Pagina 12
Leasing-ul - Pagina 13
Leasing-ul - Pagina 14
Leasing-ul - Pagina 15
Leasing-ul - Pagina 16
Leasing-ul - Pagina 17
Leasing-ul - Pagina 18
Leasing-ul - Pagina 19
Leasing-ul - Pagina 20
Leasing-ul - Pagina 21
Leasing-ul - Pagina 22
Leasing-ul - Pagina 23
Leasing-ul - Pagina 24
Leasing-ul - Pagina 25
Leasing-ul - Pagina 26
Leasing-ul - Pagina 27
Leasing-ul - Pagina 28
Leasing-ul - Pagina 29
Leasing-ul - Pagina 30
Leasing-ul - Pagina 31
Leasing-ul - Pagina 32
Leasing-ul - Pagina 33
Leasing-ul - Pagina 34
Leasing-ul - Pagina 35
Leasing-ul - Pagina 36
Leasing-ul - Pagina 37
Leasing-ul - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Leasing-ul.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Finanțării Proiectelor Imobiliare în România

Cap. I. Piaţa imobiliară şi a creditului imobiliar în România – Evoluţii şi perspective 1. Piaţa imobiliară 1.1 Piaţa imobiliară – Aspecte...

Creditul imobiliar - tendințe actuale

Creditul imobiliar_Tendinte actuale I.Creditul- Definitie, clasificare. 1.Definitie Cuvântul 'credit' sugereaza faptul ca principalul element de...

Leasing Imobiliar - Analiza

Achizitionarea unei locuinte reprezintã o problemã din ce în ce mai mare pentru cei interesati, mai ales din cauza cresterii continue a preturilor...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Leasing

Conţinutul operaţiunilor de leasing. Tipuri de leasing. Leasing este o modalitate de finanţare eficientă a firmelor, o formă de atragere a...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Importanța contractului de leasing

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare Motivaţia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Ai nevoie de altceva?