Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 7163
Mărime: 1.55MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Otea
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

1. ANALIZA OPERAŢIUNILOR PASIVE ÎN CAZUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE. 2

2. ANALIZA RISCURILOR SPECIFICE PASIVELOR BANCARE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ. 12

2.1 Analiza Riscului De Lichiditate. 12

2.2 Analiza Riscului De Rată A Dobânzii. 18

2.3 Analiza Riscului Valutar. 23

CONCLUZII. 25

BIBLIOGRAFIE. 26

Extras din document

1. ANALIZA OPERAŢIUNILOR PASIVE ÎN CAZUL

BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE

Obiectivul principal al activitǎţii derulate de Grupului B.C.R. este desemnat de atragerea disponibilitǎţilor bănești de pe piaţǎ si de plasare optimă a acestora, având focalizându-se în același timp pe mentinerea unui echilibru adecvat intre resurse si plasamente, cele două componente fiind corelate pe termene de scadență. Urmărind acest principiu, în vederea asigurării resurselor atrase la termen, banca s-a orientat preponderent către depozitele persoanelor fizice si certificatele de depozit.

In anul 2011, componenta pasivului și anuume depozitele au fundamentat, ca si in anii anteriori, sursa de bază pentru dezvoltarea activității întreprinse de bancă.

Unul dintre scopurile strategice ale bancii cu privire la fondurile bănești atrase, este consolidarea autonomiei în raport cu resursele de pe piaţa interbancara si atragerea unor sume considerabile sub forma depunerilor bancare de la agentii economici si de la populaţie.

Grupul B.C.R. și-a derulat operațiunile principale pe piaţa românească în special intermediul societății – mama, avand ponderea de 30,3% la depozitele clientelei din Romania si 46,3% la fondurile propri.

PASIVE 2010 2011

Principalele datorii privind instituţiile de credit 19.891.538.441 16.634.318.824

- la vedere 422.932.686 423.719.992

- la termen 19.468.605.725 16.210.598.832

Principalele datorii privind clientela 34.150.452.692 36.278.603.739

Volumul depozitelor 22.725.473.904 28.053.270.677

- depozite la vedere 1.049.543.733 1.629.308.161

- depozite la termen 21.675.930.171 26.423.962.516

Situația altor datorii 11.424.978.788 8.225.333.062

- alte datorii la vedere 10.666.854.161 7.821.201.986

- alte datorii la termen 758.124.627 404.131.076

Situația datoriilor constituite prin titluri 242.827.800 138.074.020

- titluri pe piaţa interbancara 242.827.800 138.074.020

- alte titluri 0 0

Alte pasive 1.775.164.694 1.992.429.949

Venituri înregistrate in avans si datorii angajate 1.122.015.641 1.060.832.440

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 218.232.219 176.300.600

- provizioane pentru pensii si obligaţii similare 0 0

- provizioane pentru impozite 0 0

- alte provizioane 218.232.219 176.300.600

Situația datoriilor subordonate 1.330.000.000 1.906.111.850

Capital social subscris 792.468.750 792.468.750

Cuantunul primelor de capital 0 0

Volumul rezervelor 2.623.723.048 2.928.289.383

- rezerve legale 563.147.918 563.147.918

- rezerve statutare sau contractuale 0 0

- rezerve pentru riscuri bancare 430.607.792 430.607.792

- alte rezerve 1.629.967.338 1.934.533.673

Rezerve din reevaluare 650.696.750 355.826.886

Rezultat reportat

- profit 4.905.363 361.835.385

- pierdere 0 0

Rezultatul exerciţiului financiar

- profit 111.763.9046 237.972.374

- pierdere 0 0

Repartizarea profitului 0 0

TOTAL PASIV 63.919.664.414 62.863.064.200

Sursa : www.bcr.ro - Situaţii financiare (Bilanţul contabil al BCR ), 31 decembrie 2011

La data de 31 decembrie 2011, resursele si capitalurile proprii ale B.C.R. au înregistrat un total de 64.963.074.270 lei, cu un trend descendent măsurat printr-o scădere procentuală de 9.83% fata de decembrie 2010. Sumele cuprinse în conturile la vedere provenind de la clienţii nebancari se menţin in echilibru, încadrându-se in limitele de stabilitate a depozitelor la termen.

Termenele de scadență a disponibilităţilor băneşti din conturile de depozit la termen ale clienţilor nebancari este relaționată cu procesele de acordare a creditelor conform principiilor fundamentale de derulare a activității bancare, țintind în special optimizarea rezultatelor băncii. In cadrul resurselor BCR, Conform Tabel Nr.1 depozitele la termen atrase au însumat un total de 26.423.962.516 lei, in creştere cu un procentaj de 8,2% prin comparație cu cifrele din 31 decembrie 2010. De aceiași manieră, depozitele la vedere ating cifre de 1.629.308.161 lei în creştere cu un procent 6,44% comparativ cu perioada precedentă. In totalul resurselor, aceste categorii de depozite deţineau, în 2011 o pondere de 29% (25,4% la sfârşitul anului 1998).

Preview document

Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 1
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 2
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 3
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 4
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 5
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 6
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 7
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 8
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 9
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 10
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 11
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 12
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 13
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 14
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 15
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 16
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 17
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 18
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 19
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 20
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 21
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 22
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 23
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 24
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 25
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 26
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 27
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 28
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 29
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 30
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 31
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 32
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 33
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 34
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 35
Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Strategii și Organizare Bancară

Capitolul I Politica monetară Politica monetară , este ansamblul măsurilor adoptate de banca centrală în scopul influenţării ofertei de monedă şi...

Managementul riscurilor pasivelor bancare

Capitolul 1.Analiza operațiunilor pasive în cazul Băncii Comerciale Române Atragerea tuturor disponibilităților bănești existente pe piață...

Gestionarea Riscului Bancar

1. CONCEPTUL DE RISC Orice activitate economica implica un risc, dar in cazul bancilor, dictonul “riscul este meseria mea”se potriveste ca o...

Provocările Sistemului Bancar în Contextul Aderării la Uniunea Economică Monetară

Introducere Studiul băncilor şi activităţii bancare constituie, unul dintre cele mai interesante domenii de explorare, fiindu-i dedicate numeroase...

Administrarea riscurilor bancare în Republica Moldova

CAPITOLUL I ABORDAREA NOȚIUNII DE RISC BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o...

Ai nevoie de altceva?