Mecanismul financiar bancar

Imagine preview
(8/10 din 14 voturi)

Acest referat descrie Mecanismul financiar bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 11 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Finante, Banci

Extras din document

1.3. Rolul deciziilor financiare in functionarea mecanismului financiar

Organizarea si conducerea activitatii economico-sociale si financiar-bancare reclama adoptarea si aplicarea deciziei financiare, adica selectarea constienta, pe baza functionarii normale a sistemului informational, a solutiei optime din mai multe variante posibile. Decizia financiara este hotararrea adoptata de organul de conducere din unitatiel economice, departamente ministere , primarii etc. pe baza unei temeinice fundamentari si motivari stiintifice, a cunoasterii realitatilor financiare cu privire la constituirea optima si utilizarea cu eficienta ridicata a resurselor financiare, in vederea realizarii programului economic sia bugetului de venituri si cheltuieli.

Decizia financiara este actul fundamental al conducerii, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie fundamentata stiintific;

- sa fie adoptata la nivelul ierarhic corespunzator;

- sa fie coordonata cu celelate decizii;

- sa fie adoptata in timp util;

- sa fie formulata precis, clar si concis.

Decizia financiara stabileste modalitatile concrete de realizare a activitatii financiare pe baza cunoasterii aprofundate a asmblului relatiilor economice, contractuale, financiare, de credit, banesti, a potentialului economico-financiar, a conditiilor si factorilor care influenteaza asupra desfasurarii intregii activitati.

Fundamentarea deciziilor financiare reclama existenta unui sitem informational modern, care sa furnizeze date asupra tuturor factorilor ce influenteaza activitatea economica si financiara. Sistemul informational permite cunoasterea realitatilor economice, stabilirea solutiilor posibile si alegerea solutiei adecvate care sa asigura buna executare a programului economic sia bugetului de venituri si cheltuieli.

2. Mecanismul financiar-bancar

2.1. Formarea fondurilor de resurse financiare

Derularea economiei nationale implica constituirea si folosirea mai multor categorii de fonduri de resurse financiare:

1. La nivel microeconomic – la dispozitia si folosirea agentilor economici;

2. La nivelul macroeconomic – la dispozitia administratiei de stat centrale si locale a bancilor cu capital de stat, a societatilor de asigurari si reasigurari cu capital de stat, mixt sau privat, necesare pentru satisfacerea cerintelor social-culturale si economiei.

Fondurile respective se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza cu ajutorul metodelor fiscale, bugetare de asigurari, bancare, pentru intreaga comunitate sau pentru fiecare membru al societatii.

Fondurile financiare se pot grupa dupa mai multe criteri, si anume:

I. Dupa nivelul la care se constituie:

1. la nivellul macroeconomic se constituie fondul de stat, fondul asigurarilor sociale, fondul asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila, fondul de creditare;

2. la nivel mediu se constituie fonduri bugetare ale judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor;

3. la nivelul microeconomic se constituie fonduri proprii ale agentilor economiei, institutiilor si persoanelor fizice.

II. In functie de destinatia ce li se da, se disting:

1. fonduri de inlocuire, cum este fondul de amortizare care sa compeseze uzura fizica si morala a activelor fixe;

2. fonduri de dezvoltare, care privesc crearea de noi unitati economice, modernizarea si dezvoltarea celor existente, avand in vedere atat activele fixe, cat si circulante. In aceasta categorie se regasesc fondurile proprii si fondurile procurate de agentii economici de pe piata capitalului de imprumut, o parte din fondurile bugetare si extrabugetare ale statului si o parte din resursele proprii ale populatiei;

3. fonduri de consum, care cuprind o parte din fondurile bugetare, fondurile de asigurari sociale, o parte din fondurile agentilor economicipenytru stimulare si actiuni sociale, cat si o parte din resursele populatiei;

4. fonduri de rezerva, care cuprind fonduriel prevazute in bugetul de stat si in bugetele locale ce servesc pentru finantatrea unor obiective si actiuni noi, neprevazute, precum si fonduri de rezervacare se constituie la dispozitia agentilol economici pentru compensarea eventualelor pierderi;

5. fondul de asigurare se constituie la dispozitia societatilor de asigurare menite sa compenseze daunele suferite de bunuri, ca urmare a calamitatilor naturale, accidentelor, precum si plata sumelor asigurate persoanelor cuprinse in asigurare.

Fisiere in arhiva (2):

  • Mecanismul financiar bancar.doc
  • Mecanismul financiar bancar-continuare.doc