Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 14088
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza “ Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor la instituţiile publice

Cuprins

Capitolul 1 3

Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani 3

1.1 Scurt istoric 3

1.2 Obiect/domeniu de activitate 3

1.3 Organizare internă (organigramă comentată) 5

1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară) 20

1.5. Structura de personal 22

1.6. Relaţiile externe ale Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani 24

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Spitalul Municipal Paşcani 26

Cap 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 29

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 29

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 32

2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 43

Cap 3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 47

3.1 Surse de finanţare a instituţiilor publice 47

3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 49

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 49

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 52

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 52

3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 54

Bibliografie 55

Anexe 56

Extras din document

Capitolul 1

Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani

1.1 Scurt istoric

Spitalul Municipal Pașcani este o instituție sanitară publică, care are o personalitate juridică și asigură continuu beneficii (servicii) medicale unei populații de aproximativ 182.000 loc., în fel nemijlocit pacienților din municipiul Pașcani care sunt în număr de 33.745 . Bineînțeles că acesta se ocupă de situațiile comunelor din jurul municipiului și din zona Târgu Frumos, dar anumite situații sunt preluate de clinicile specializate din Iași, astfel colaborând cu Serviciul de Ambulanță Județean pentru susținerea transportului medical SMURD.

Unitatea sprijină acțiunile de promovare a sănatății și prevenire a situațiilor nedorite și susține pregătirea medicilor rezidenți și a elevilor școlilor postliceale sanitare din interiorul municipiului. Organizarea și conducerea instituției este preluată de autoritățile publice locale, potrivit Legii nr.95/2006, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 și a hotărârii Consiliului Local Pașcani nr.65 din 06.07.2010

1.2 Obiect/domeniu de activitate

Hotărârea Guvernului nr.367/18.04.2007 prevede că spitalul este o instituție sanitară cu personalitate juridică și cu utilitate publică asigurând asistență medicală de specialitate, inclusiv ambulatoriu și participând la asigurarea stării de sănătate a locuitorilor, în mod deosebit celor care sunt asigurați la Casa Asigurărilor de Sănătate (CAS).

Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani dorește îmbunătăţirea stării de sănătate a cetățenilor şi realizarea unui sistem de sănătate modern şi eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, fiind pus în mod continuu la dispoziția cetăţeanului.

Spitalul va trebui să ia în considerare pe viitor, nu numai stadiul de supravieţuire, ci şi atribuția acestuia de a oferi servicii diversificate și calitative utilizatorilor ce se confruntă cu diferite cazuri și probleme medicale.

Grupul Spitalului Municipal Paşcani este prin excelență devotat problemelor legate de starea de sănătate a vieţii comunităţii, prin calitatea deosebită a actului medical, prin tratament efectuat cu eficienţă şi profesionalism, prin:

• adaptarea serviciilor medicale la nevoile populaţiei deservite;

• creşterea calităţii serviciilor medicale;

• scăderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continuă în favoarea celor ambulatorii şi prin spitalizare de zi.

Misiunea Spitalului Municipal Paşcani este aceea de a răspunde la nevoile cetățenilor și de a îmbunatăţi sănătatea comunităţii din arealul, respectiv zona Paşcani cuprinzând atât municipiul cât şi cele 19 comune arondate, pe care-l deserveşte şi de a excela în privința calității serviciilor prestate bolnavilor şi pacienţilor. Misiunea centrală este asistenţa medicală de cea mai înaltă calitate, într-un mediu social prevenind şi tratând afecţiunile oamenilor.

Angajații Spitalului Municipal Paşcani au intenția și dorința de a face bine şi de a participa cu tot ce le stă în putere pentru formarea unei ambianțe placute comunității.

În plus, spitalul în colaborare cu instituţii de prestigiu din ţară şi din Europa caută soluţii concrete pentru garantarea educării permanente a personalului medical, asigurarea condiţiilor optime de lucru şi, nu în ultimul rând, asigurarea unui mediu optim pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical referitor la prevenție, diagnosticare, tratament şi recuperarea medicală a funcţiilor motorii.

Alte îndatoriri ale spitalului sunt:

- O calitate superioară a serviciilor medicale asigurate, astfel încât să fie preferate în faţa altora atât în sistemul sanitar cât şi în comunitatea ştiinţifică locală, regională, naţională şi internaţională;

- Preîntâmpinarea(protecția) bolilor transmisibile şi netransmisibile prin campanii de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni;

- Implicarea extinsă a spitalului în proiecte de dezvoltare (științifice, sociale, economice, culturale) la nivel regional şi naţional prin activităţi susţinute, de formare continuă, cu expertiză;

- Stimularea personalului medical şi auxiliar, în scopul elaborării proiectelor cu finanţare externă.

Orientarea către pacient este realizată prin:

• identificarea necesităţilor şi aşteptărilor pacientului;

• documentarea necesităţilor şi aşteptărilor pacientului în vederea stabilirii cerinţelor acestuia;

• clarificarea cerinţelor comunicate de pacient;

• analiza şi implementarea cerinţelor;

• măsurarea satisfacţiei pacientului;

• implementarea acţiunilor ce vizează îmbunătăţirea continuă a satisfacerii necesităţilor şi a aşteptărilor pacientului;

• implementarea acţiunilor ce vizează îmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciului în raport cu necesităţile/aşteptările pacientului şi a obiectivelor spitalului.

Bibliografie

1. Ştefura Gabriel “ Proces bugetar public”,Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 2007

2. Văcărel I”Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003

3. Ordonanţa de Guvern 62/2006, pentru modificarea şi completarea OUG 115/2004

4. Legea nr. 500 din 11/07/2002 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13/08/2002

5. Ordin Nr. 1819 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

6. Legea finanţelor publice (500/2002) actualizată

7. Legea finanţelor publice locale (273/2006) actualizată

8. Legea nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

9. http://spitalulmunicipal.pascani.ro/

Preview document

Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 1
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 2
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 3
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 4
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 5
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 6
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 7
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 8
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 9
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 10
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 11
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 12
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 13
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 14
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 15
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 16
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 17
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 18
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 19
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 20
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 21
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 22
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 23
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 24
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 25
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 26
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 27
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 28
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 29
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 30
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 31
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 32
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 33
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 34
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 35
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 36
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 37
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 38
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 39
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 40
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 41
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 42
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 43
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 44
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 45
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 46
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 47
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 48
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 49
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 50
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 51
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 52
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 53
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 54
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 55
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 56
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 57
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Monografie la Spitalul Municipal de Urgenta Pascani.docx

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț

Capitolul 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 1.1. Scurt istoric - Data înfiinţării: odată cu apariţia Legii nr....

Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași

Cap.Ι Organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi funcţionează în clădirile...

Cheltuieli Publice

Cap.I Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică 1.1 Conceptul de cheltuieli publice...

Procesul Bugetar în România

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani 1.1. Scurt istoric Spitalul Municipal Paşcani , este o unitate...

Ai nevoie de altceva?