Monografie Primaria Iasi

Referat
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 28176
Mărime: 173.71KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura
facultatea alexandru ioan cuza,monografie primaria iasi

Cuprins

Cap 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Municipiului Iasi

1.1. Scurt istoric.2

1.2. Obiect/domeniu de activitate.3

1.3. Organizarea internă (organigramă comentată).7

1.4. Funcţionalitatea (relaţii interne cu accent pe latura financiară).22

1.5. Structura de personal.30

1.6. Relaţii cu exteriorul.31

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri realizate la primaria Municipiului Iaşi în perioada 2007-2007.34

Cap 2. Elaborarea şi aprobarea proiectului bugetului local

2.1. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de venituri ai bugetului local.38

2.2. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de cheltuieli ai bugetului local.57

2.3. Fluxuri informaţionale generate de elaborarea şi aprobarea proiectului bugetului local.63

Cap 3. Execuţia şi încheierea execuţiei bugetului local

3.1. Încasarea veniturilor bugetare (modalităţi tehnice, termene de plată, fluxuri informaţionale).66

3.2. Finanţarea cheltuielilor din bugetele locale (modalităţi tehnice, fluxuri informaţionale).81

3.3. Lucrări generate de încheierea execuţiei bugetare.96

3.4. Fluxuri informaţionale generate de execuţia bugetului loc.99

BIBLIOGRAFIE.104

Extras din document

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi

1.1. Scurt istoric

Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale ţării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viaţă românească. Capitală a Moldovei, oraşul a dat patrimoniului naţional inestimabile valori materiale şi spirituale, a înscris în istoria ţării pagini glorioase, rămase durabil în conştiinţa poporului.

Situat în apropierea graniţei de est a României, Iaşul va fi după integrarea în Uniunea Europeană, un principal pol de dezvoltare al părţii estice a Uniunii Europene.Puternic centru universitar, cu peste 60.000 studenţi anual în 5 universitaţi de stat şi 3 universităţi private (Universitatea Al. I. Cuza este şi cea mai veche universitate din ţară). Puternic centru cultural (sintagmă de “capitala culturală a României” este frecvent utilizată) şi istoric (în 2008 se vor sărbători 600 ani de atestare documentară a Iaşului). Oraş cu un impresionant patrimoniu cultural şi religios – peste 50 de biserici, între care Biserica Trei Ierarhi, simbol al oraşului (Nicolae Iorga spunea ca “Iaşul e, înainte de toate, o biserică – biserica bisericilor trecutului nostru.”). Oraş multicultural, în care activează numeroase Centre Culturale străine (francez, german, al Americii Latine, British Council, ) alături de Comunitatea Elena, Comunitatea. Italiana, Comunitatea Evreilor.

Astăzi Iaşul este cel mai important centru social, economic şi cultural al Moldovei, remarcându-se prin trecutul lui care se amestecă remarcabil cu prezentul. Vechile clădiri, acoperite de patina timpurilor se îmbină armonios cu noile construcţii, oraşul cunoscând o dezvoltare puternică datorită învăţământului şi economiei locale. Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea comunală din 1864, votată de Adunarea generala a României (Parlamentul) în ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie 1864. Astfel, un nou capitol se deschidea în istoria administraţiei comunale moderne prin înfiinţarea Primăriei. Primul primar al Iaşilor a fost Dimitrie Guşti care a condus municipiul în cinci mandate, de numele sau fiind legate multe din realizarile edilitare ale acelor vremuri.

Actualul sediu al primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima Iaşului, în apropierea celor mai semnificative monumente ale orasului. Cladirea impresionantă prin somptuozitate şi fastul interioarelor, a fost construită în deceniile 7 - 10 ale sec. XVIII-lea şi restaurată între 1830 - 1833 de către cunoscutul arhitect Johan FREYWALD, cel care a proiectat şi Catedrala Mitropolitană.

În ansamblu, ca arhitectură dar şi prin frescele interioare şi statuile ce împodobeau în 1830 exteriorul, palatul aparţine stilului neoclasic, cu elemente ornamentale electico-baroce. Până în 1891 când este vândută statului,clădirea este reşedinţă a familiei Rosetti - Roznovanu, cea mai puternică şi mai influentă familie în arena politică moldovă a urbei. Fiind una din cele mai importante case ale Iaşului în epocă, a găzduit numeroase personalităţi şi a fost martora unor evenimente istorice semnificative.

Între anii 1892 - 1892 Palatul Roznovanu va fi folosit ca reşedinţă temporară a familiei regale, o parte din spaţiu fiind alocat autorităţilor locale. Clădirea a jucat un rol deosebit pe scena istoriei mai ales în Primul Război Mondial, între 1916 - 1918 când a gazduit sediile ministerelor ale conducerii politice refugiate de la Bucureşti. In încăperea în care se află acum Cabinetul Primarului îşi avea biroul M.S. Regele Ferdinand, iar în actuala Sala de şedinte a Consiliului Local s-a întrunit în 1918 Consiliul de Razboi al Romaniei. In deceniile 2-4 ale secolului nostru, Palatul cunoaşte din nou stralucirea vieţii mondene de altădată, pentru ca, din 1944 să devină sediul Comitetului Orăşenesc de Partid şi din 1970 sediul Primăriei Oraşului.

După 1990 s-au perindat prin Sala Mare cele mai semnificative personalităţi ale vieţii politice româneşti, membrii ai Casei Regale, ambasadori şi reprezentanţi ale statelor din toate colţurile lumii.

Administraţia publică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează pe baza principiilor autonomiei locale, al descentralizării serviciilor publice, eligibilitătii autoritătilor administratiei publice locale şi consultarea cetăţenilor în probleme de interes local.

1.2. Obiect / domeniu de activitate

Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului împreună cu aparatul propriu al Consiliului Local constituie PRIMARIA MUNICIPIULUI instituţie publică cu activitate permanentă care duce la îndeplinire prevederile constituţiei şi ale legilor ţării, ale Decretelor Preşedinielui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de rninistere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, hotărârilor Consiliului Judeţean, ale Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Obiectul de activitate al administraţiei publice locale îl constituie administrarea patrimoniului local cu respectarea legilor, având o competenţă generală, dar şi una teritorială.

În acest sens poate adopta hotărâri în toate domeniile de interes local, precum:

• organizarea elaborării, administrării şi execuţiei bugetului local;

• înfiinţarea de activităţi eeonomice;

• de apărare a drepturilor omului;

• efectuarea de investiţii şi executarea de lucrări publice.

O trăsătură a instituţiilor publice este cea legată de caracteristicile bunurilor produse de către acestea şi modul de valorificare sau, altfel spus, de modul de distribuire a acestora de către beneficiari.

Din acest punct de vedere se poate spune că instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit (preţul este zero), urmărindu-se satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor.

Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de activitate al unei instituţii publice şi pentru care primesc finanţare bugetară, instituţiile respective pot stabili preţuri, tarife, deci încasează venituri denumite venituri extrabugetare sau venituri proprii, dar care nu conduc la obţinerea de profit.

O instituţie publică nu poate să obţină profit, iar dacă obţine, acesta trebuie cheltuit în scopuri investiţionale în cadrul fiecărui an financiar.

Domeniile în care funcţionează instituţiile de stat producătoare de bunuri publice, a căror sferă este delimitată de dependenţa acesteia de bugetul public sunt, aşa cum rezultă ele din legile bugetare, următoarele:

- Acţiunile social - culturale:

- acţiuni de învâţământ;

- acţiuni în domeniul sănătăţii;

- acţiuni în domeniul asistenţei sociale;

- acţiuni sportive şi de tineret;

- acordarea de alocaţii, ajutoare pentru copii;

- pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate prin sistemul asigurărilor sociale;

- Acţiuni privind ordinea publică;

- Acţiuni economice.

Preview document

Monografie Primaria Iasi - Pagina 1
Monografie Primaria Iasi - Pagina 2
Monografie Primaria Iasi - Pagina 3
Monografie Primaria Iasi - Pagina 4
Monografie Primaria Iasi - Pagina 5
Monografie Primaria Iasi - Pagina 6
Monografie Primaria Iasi - Pagina 7
Monografie Primaria Iasi - Pagina 8
Monografie Primaria Iasi - Pagina 9
Monografie Primaria Iasi - Pagina 10
Monografie Primaria Iasi - Pagina 11
Monografie Primaria Iasi - Pagina 12
Monografie Primaria Iasi - Pagina 13
Monografie Primaria Iasi - Pagina 14
Monografie Primaria Iasi - Pagina 15
Monografie Primaria Iasi - Pagina 16
Monografie Primaria Iasi - Pagina 17
Monografie Primaria Iasi - Pagina 18
Monografie Primaria Iasi - Pagina 19
Monografie Primaria Iasi - Pagina 20
Monografie Primaria Iasi - Pagina 21
Monografie Primaria Iasi - Pagina 22
Monografie Primaria Iasi - Pagina 23
Monografie Primaria Iasi - Pagina 24
Monografie Primaria Iasi - Pagina 25
Monografie Primaria Iasi - Pagina 26
Monografie Primaria Iasi - Pagina 27
Monografie Primaria Iasi - Pagina 28
Monografie Primaria Iasi - Pagina 29
Monografie Primaria Iasi - Pagina 30
Monografie Primaria Iasi - Pagina 31
Monografie Primaria Iasi - Pagina 32
Monografie Primaria Iasi - Pagina 33
Monografie Primaria Iasi - Pagina 34
Monografie Primaria Iasi - Pagina 35
Monografie Primaria Iasi - Pagina 36
Monografie Primaria Iasi - Pagina 37
Monografie Primaria Iasi - Pagina 38
Monografie Primaria Iasi - Pagina 39
Monografie Primaria Iasi - Pagina 40
Monografie Primaria Iasi - Pagina 41
Monografie Primaria Iasi - Pagina 42
Monografie Primaria Iasi - Pagina 43
Monografie Primaria Iasi - Pagina 44
Monografie Primaria Iasi - Pagina 45
Monografie Primaria Iasi - Pagina 46
Monografie Primaria Iasi - Pagina 47
Monografie Primaria Iasi - Pagina 48
Monografie Primaria Iasi - Pagina 49
Monografie Primaria Iasi - Pagina 50
Monografie Primaria Iasi - Pagina 51
Monografie Primaria Iasi - Pagina 52
Monografie Primaria Iasi - Pagina 53
Monografie Primaria Iasi - Pagina 54
Monografie Primaria Iasi - Pagina 55
Monografie Primaria Iasi - Pagina 56
Monografie Primaria Iasi - Pagina 57
Monografie Primaria Iasi - Pagina 58
Monografie Primaria Iasi - Pagina 59
Monografie Primaria Iasi - Pagina 60
Monografie Primaria Iasi - Pagina 61
Monografie Primaria Iasi - Pagina 62
Monografie Primaria Iasi - Pagina 63
Monografie Primaria Iasi - Pagina 64
Monografie Primaria Iasi - Pagina 65
Monografie Primaria Iasi - Pagina 66
Monografie Primaria Iasi - Pagina 67
Monografie Primaria Iasi - Pagina 68
Monografie Primaria Iasi - Pagina 69
Monografie Primaria Iasi - Pagina 70
Monografie Primaria Iasi - Pagina 71
Monografie Primaria Iasi - Pagina 72
Monografie Primaria Iasi - Pagina 73
Monografie Primaria Iasi - Pagina 74
Monografie Primaria Iasi - Pagina 75
Monografie Primaria Iasi - Pagina 76
Monografie Primaria Iasi - Pagina 77
Monografie Primaria Iasi - Pagina 78
Monografie Primaria Iasi - Pagina 79
Monografie Primaria Iasi - Pagina 80
Monografie Primaria Iasi - Pagina 81
Monografie Primaria Iasi - Pagina 82
Monografie Primaria Iasi - Pagina 83
Monografie Primaria Iasi - Pagina 84
Monografie Primaria Iasi - Pagina 85
Monografie Primaria Iasi - Pagina 86
Monografie Primaria Iasi - Pagina 87
Monografie Primaria Iasi - Pagina 88
Monografie Primaria Iasi - Pagina 89
Monografie Primaria Iasi - Pagina 90
Monografie Primaria Iasi - Pagina 91
Monografie Primaria Iasi - Pagina 92
Monografie Primaria Iasi - Pagina 93
Monografie Primaria Iasi - Pagina 94
Monografie Primaria Iasi - Pagina 95
Monografie Primaria Iasi - Pagina 96
Monografie Primaria Iasi - Pagina 97
Monografie Primaria Iasi - Pagina 98
Monografie Primaria Iasi - Pagina 99
Monografie Primaria Iasi - Pagina 100
Monografie Primaria Iasi - Pagina 101
Monografie Primaria Iasi - Pagina 102
Monografie Primaria Iasi - Pagina 103
Monografie Primaria Iasi - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Monografie Primaria Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie GFIP Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Primăria Botoșani

Capitolul I. Organizarea şi funcţionarea la Primăria Municipiului Botoşani I.1. Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a...

Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE „TITU MAIORESCU” IAŞI 1.1. Scurt istoric Şcoala generală „Titu Maiorescu” a fost...

Organizarea si Conducerea Gestiunii la Primaria Filipesti - Bacau

Capitolul 1 Organizarea si functionarea la Primaria comunei Filipesti 1.1. Scurt istoric Satul este nucleul de organizare a populatiei fiind un...

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.SCURT ISTORIC Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale...

Monografie Primaria Horia

CAPITOLUL I : Organizarea si functionarea Primariei HORIA 1.1.Scurt istoric Primăria comunei Horia este situată în satul Horia ,judeţul Neamţ,...

Organizarea si Functionarea Primariei Municipiului Iasi

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare a Grupului Scolar Ion Holban Iași

1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA GRUPULUI SCOLAR„ION HOLBAN’’ 1.1.Scurt istoric Grupul scolar “Ion Holban” a fost înfiintat in anul...

Te-ar putea interesa și

Monografie la Primaria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1. Scurt istoric Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea...

Monografie GFIP Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I.1. Localizarea institutiei în sistemul organizational Studiul de caz de...

Monografie Primaria Iasi

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Primăria Municipiului Iaşi este aparatul de specialitate al...

Monografie - Primaria Comunei Tamaseni

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Tămăşeni 1.1. Scurt istoric Primăria Tămăşeni are, potrivit legii, personalitate juridică,...

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.SCURT ISTORIC Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale...

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Metodele si principiile ce sunt folosite pentru organizarea si...

Studiu Monografic Realizat la Primăria Municipiului Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primariei este fostul Palat Roznovanu,...

Ai nevoie de altceva?