Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5226
Mărime: 43.01KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Damian
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Doina Dascalu

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Abrevieri 4
 3. 1. Introducere 5
 4. 2. Drepturile şi obligaţiile contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale 6
 5. 2.1. Drepturile contribuabililor 6
 6. 2.1.1. Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de inspecţie fiscală 7
 7. 2.1.2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripţie 7
 8. 2.1.3. Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspecţiei fiscale 8
 9. 2.1.4. Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie socială şi pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării 8
 10. 2.1.5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspecţie fiscală 9
 11. 2.1.6. Dreptul ca activitatea contribuabilului să fie cât mai puţin afectată pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale 9
 12. 2.1.7. Dreptul de a fi informat 9
 13. 2.1.8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informaţii 10
 14. 2.1.9. Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii 10
 15. 2.1.10. Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate 10
 16. 2.1.11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal 10
 17. 2.1.12. Dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reţinerii unor documente de către organele de inspecţie fiscală 11
 18. 2.1.13. Dreptul de a cunoaşte rezultatele inspecţiei fiscale 11
 19. 2.1.14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma inspecţiei fiscale 12
 20. 2.2. Obligaţiile contribuabililor 13
 21. 2.2.1. Obligaţia de a permite accesul organului de inspecţie fiscală în incintele de afaceri 13
 22. 2.2.2. Obligaţia de a asigura un spaţiu adecvat şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale 14
 23. 2.2.3. Obligaţia de a pune la dispoziţie organului de inspecţie fiscală toate documentele care stau la baza calculării impozitelor datorate 14
 24. 2.2.4. Obligaţia de a colabora la desfăşurarea inspecţiei fiscale 15
 25. 2.2.5. Obligaţia de a conduce, a păstra şi a arhiva evidenţele contabile şi fiscale într-un mod adecvat şi de a le păstra la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz 15
 26. 2.2.6. Obligaţia de a furniza organului de inspecţie fiscală informaţiile solicitate 15
 27. 2.2.7. Obligaţia de a se prezenta la sediul organului fiscal 16
 28. 2.2.8. Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de inspecţie fiscală 16
 29. 2.2.9. Obligaţia de a plăti diferenţele de impozite, taxe, contribuţii sociale, stabilite cu ocazia inspecţiei fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora .16
 30. Bibliografie 1

Extras din referat

1. Introducere

În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate fi generală când se verifică toate obligaţiile fiscale sau parţială când se verifică una sau mai multe obligaţii fiscale.

Activitatea de inspecţie fiscală este destinată încurajării gradului celui mai înalt nivel de regularitate şi eficacitate.

Inspecţia fiscală nu presupune existenţa unor raporturi ierarhice între cel care dispune controlul şi cel controlat, temeiul sau reprezentându-l legea şi are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plata şi a accesoriilor aferente acestora.

Inspecţia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege.

Prin intermediul inspecţiei fiscale se:

• constată şi investighează fiscal toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

• analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;

• sancţionează potrivit legii faptele constatate şi se dispun măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.

Inspecţia fiscală trebuie să fie efectuată astfel încât să se stabilească corectitudinea îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabil.

Activitatea de inspecţie fiscală este destinată încurajării gradului celui mai înalt nivel de regularitate şi eficacitate.

Eficacitatea inspecţiei fiscale necesită existenţa unor cunoştinţe de specialitate de nivel înalt şi o bună calificare profesională inspectorilor fiscali.

Fiecare contribuabil are particularităţile lui, specifice domeniului de activitate administrării sale şi politicii aplicate. Ele reprezintă un avantaj pentru un inspector care a controlat deja o asemenea societate, deoarece dispare necesitatea de iniţiere a inspectorului în domeniul respectiv de activitate. Aceste aspecte reprezintă în acelaşi timp şi o garanţie a siguranţei opiniilor inspectorului ceea ce poate creşte încrederea contribuabilului în măsurile dispuse prin actul de control.

Inspecţia fiscală trebuie să fie desfăşurată într-un mod corect şi imparţial, pentru a garanta cel mai înalt nivel de regularitate si eficacitate. Inspecţia fiscală trebuie să se concentreze asupra riscurilor fiscale majore, atât cu ocazia selectării dosarelor, a obiectivelor ce trebuie controlate, cât şi la alegerea ariei controlului.

2. Drepturile şi obligaţiile contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale

Potrivit art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de începerea inspecţiei fiscale contribuabilul va fi informat despre drepturile şi obligaţiile pe care le are în timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, prin Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, care va fi transmisă o dată cu avizul de inspecţie fiscală.

2.1. Drepturile contribuabililor

Pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale contribuabilul are următoarele drepturi :

1. Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de inspecţie fiscală;

2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripţie;

3. Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspecţiei fiscale;

4. Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie socială şi pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării;

5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspecţie fiscală;

6. Dreptul ca activitatea contribuabilului să fie cât mai puţin afectată pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale;

7. Dreptul de a fi informat;

8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informaţii;

9. Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii;

10. Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate;

11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal;

12. Dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reţinerii unor documente de către organele de inspecţie fiscală;

13. Dreptul de a cunoaşte rezultatele inspecţiei fiscale;

14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma inspecţiei fiscale.

Preview document

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 1
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 2
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 3
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 4
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 5
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 6
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 7
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 8
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 9
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 10
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 11
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 12
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 13
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 14
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 15
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 16
Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Obligatiile si Drepturile Contribuabililor Supusi Inspectiei Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Obligațiile fiscale ale contribuabililor

OBLIGATIILE FISCALE ALE CONTRIBUABILOR DIN ROMANIA 1. Reguli comune aplicabile tuturor categoriilor de contribuabili din Romania 1.1 Definirea...

Rolul Anaf în Colectarea și Gestionarea Resurselor Statului

1. PREZENTARE 1.1 Prezentare generală Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) este un organ de specialitate al administraţiei publice...

Evaziune fiscală

Lucrarea urmăreşte importanța impozitării în demersul consolidării bugetare a statului şi impactul negativ al fraudei și al evaziunii fiscale....

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România

INTRODUCERE Controlul fiscal este instrumentul pe care îl au la îndemână puterile publice pentru supravegherea si determinarea prin metode si...

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Inspecția Fiscală Privind Taxa pe Valoarea Adăugată

INTRODUCERE În elaborarea lucrării s-a avut în vedere faptul că forma de control fiscal este o activitate cu un pronunţat caracter aplicativ şi am...

Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor

Introducere Începuturile şi necesitatea sistemului de control fiscal. Primele mărturii ale existenţei structurilor de control ale statului, în...

Controlul Financiar

Introducere Controlul fiscal trebuie văzut , mai întâi , ca un concept juridic El este definit ca fiind ’’puterea recunoscută a administraţiei...

Analiză comparativă a impozitelor și taxelor la SC Biff Internațional SRL

SINTEZĂ LUCRARE Teza de diplomă intitulată "Analiza comparativă a impozitelor şi taxelor la S.C. BIFF INTERNATIONAL S.R.L.”, abordează...

Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar

INTRODUCERE Pe cât de veche în istoria civilizatiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ține de suspiciunea omenească față...

Contabilitatea impozitului pe profit și controlul fiscal exercitat de D.G.F.P. la o societate comercială

Introducere Impozitul pe profit reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului, în acest sens...

Ai nevoie de altceva?