Particularitatile Impozitarii si Facilitatile Fiscale la Intreprinderile Micului Business

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Particularitatile Impozitarii si Facilitatile Fiscale la Intreprinderile Micului Business.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ceban Veronica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Întreprinderile micului business fac parte din contribuabili, achitînd în bugetul statului impozite şi taxe aferente activităţii desfăşurate.

Modul şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, cotele acestora, subiectele şi obiectele impunerii sînt reglementate de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pentru anul respectiv şi alte acte normative.

Un loc important în cadrul decontărilor cu bugetul din categoria impozitelor şi taxelor generale de stat îl ocupă impozitul pe venit. Conform Codului fiscal şi Legii bugetului de stat pentru anul respectiv, impozitul pe venit a persoanelor juridice se determină aplicînd cota procentuală a impozitului pe venit la mărimea venitului impozabil.

Venitul impozabil se calculează la sfîrşitului anului în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei, ce practică activitate de întreprinzător în baza venitului contabil al perioadei de gestiune, corectat cu mărimea diferenţelor permanente şi temporare.

În contabilitatea întreprinderii micului business calcularea şi achitarea impozitului pe venit se reflectă prin următoarele formule contabile:

1. virarea în avans a impozitului pe venit pe parcursul anului de gestiune:

Debit contul 225 “Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”

Credit contul 242 “Conturi curente în valută naţională”;

2. calcularea sumei efective a impozitului pe venit la finele anului de gestiune:

Debit contul 731 “Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”

Credit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”;

3. trecerea în cont a sumei avansului privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune:

Debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

Credit contul 225 “Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”.

4. transferarea la buget la finele anului a sumelor impozitului pe venit:

Debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

Credit contul 242 “Conturi curente în valută naţională”;

Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată la întreprinderile micului business, în cazul în care agentul economic este înregistrat drept plătitor TVA, aferentă livrărilor de bunuri şi servicii se reflectă în creditul contului 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”. La procurarea bunurilor şi serviciilor în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, TVA aferentă se trece în debitul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”. Suma TVA de plătit la buget se va calcula lunar ca diferenţă dintre TVA reflectată în creditul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” şi TVA din debitul acestui cont. Dacă la întreprinderea micului business s-a format sold debitor la contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”, aferent taxei pe valoarea adăugată, suma respectivă se va trece la creanţe prin formula contabilă:

Reflectarea trecerii în contul perioadelor viitoare a sumei TVA:

Debit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”

Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”.

De menţionat că conform art. 5 din Legea cu privire la susţinerea şi protecţia micului business nr. 112-XIII din 20.05.1994 întreprinderile producătoare şi importatoare de mărfuri supuse accizelor nu fac parte din categoria agenţilor economici ai micului business.

Din categoria impozitelor şi taxelor locale achitate de întreprinderile micului business fac parte: impozitul pe bunurile imobiliare; taxa pentru amenajarea teritoriului; taxa pentru apă; taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale; taxa pentru dreptul de a presta servicii de transportare a călătorilor şi alte impozite şi taxe locale.

În contabilitatea întreprinderilor micului business sumele calculate taxelor şi impozitelor se reflectă în Borderoul de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor şi în Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul, recomandat de prevederile SNC 4 “Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”.

Calcularea taxelor şi impozitelor se reflectă prin formula contabilă:

Debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”.

Achitarea taxelor şi impozitelor se reflectă prin înregistrarea contabilă:

Debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

Credit contul 242 “Conturi curente în valută naţională”

Facilităţile fiscale acordate întreprinderilor micului business

Statul, prin intermediul impozitelor şi taxelor, care reprezintă instrumente ale politicii bugetar-fiscale poate influenţa dezvoltarea sau stagnarea unui sau altui sector al economiei naţionale. Astfel, pentru a susţine şi a asigura dezvoltarea rapidă şi intensivă a unor domenii a economiei naţionale, organele de stat acordă facilităţi fiscale agenţilor economici care activează în acest domeniu. Facilităţile fiscale sînt acordate atît unor categorii de întreprinzători, aferente unor tipuri de impozite şi taxe concrete. Din categoria întreprinzătorilor ce beneficiază de facilităţi fiscale se numără şi întreprinderile micului business, care beneficiază, în principal, de înlesniri fiscale la impozitul pe venit.

Actele normative şi legislative care reglementează aspectele acordării facilităţilor fiscale la impozitul pe venit pentru întreprinderile micului business:

- Legea Republici Moldova „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business”;

- Codului fiscal;

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitatile Impozitarii si Facilitatile Fiscale la Intreprinderile Micului Business.doc

Alte informatii

Întreprinderile micului business fac parte din contribuabili, achitînd în bugetul statului impozite şi taxe aferente activităţii desfăşurate. Modul şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, cotele acestora, subiectele şi obiectele impunerii sînt reglementate de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pentru anul respectiv şi alte acte normative. Un loc important în cadrul decontărilor cu bugetul din categoria impozitelor şi taxelor generale de stat îl ocupă impozitul pe venit. Conform Codului fiscal şi Legii bugetului de stat pentru anul respectiv, impozitul pe venit a persoanelor juridice se determină aplicînd cota procentuală a impozitului pe venit la mărimea venitului impozabil.