Piețe de capital - Acțiuni

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3763
Mărime: 25.81KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Carmen Codreanu
Facultatea de Economie
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Extras din document

În literatura de specialitate, noțiunea de piață de capital este definită drept ansamblul relațiilor și mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile și dispersate din economie sunt dirijate către orice entități publice și private, solicitatoare de fonduri. Existența pieței de capital este determinată de cererea de capital pentru necesități curente de trezorerie sau investiții și totodată este condiționată de un proces real de economisire, ca fundament al ofertei de capital.

Piața de capital este considerată cea mai importantă componentă a pieței financiare, atât în ceea ce privește câștigurile pe care le generează, cât și datorită influenței pe care o exercită asupra întregii economii. Piața de capital funcționează așadar ca un mecanism de legătură între cei la nivelul cărora se manifestă un surplus de capital (investitorii) și cei care au nevoie de capital (emitenții) și poate fi definită ca loc de întâlnire a vânzătorilor și cumpărătorilor de instrumente financiare.

Prin urmare, piețele de capital sunt piețe în care cumpărătorii și vânzătorii tranzacționează instrumente financiare sau titluri financiare, cum ar fi acțiunile și obligațiunile. Cumpărările și vânzările de titluri financiare sunt efectuate de persoane fizice și instituții. Cu alte cuvinte, piața de capital canalizează fondurile financiare de la cei care dispun de ele către cei care au nevoie de ele. Astfel, companiile din nevoia de susținere financiară și din exteriorul companiei și anume de la investitori, se pot finanța prin bursă cu ajutorul instrumentelor financiare, dintre care reamintim acțiunile. Bursa, într-o definiție foarte simplă reprezintă locul în care se cumpără și se vând acțiuni. Acțiunile care sunt cumpărate și vândute pot fi tranzacționate doar pe acea bursă.

Pentru a înțelege piața instrumentelor financiare se consideră necesară înțelegerea semnificației termenilor utilizați. Instrumentele primare sunt titlurile nou emise de utilizatorii de fonduri pentru mobilizarea capitalului propriu, numite și titluri de valoare sau de proprietate sau acțiuni.

Acțiunea, în sens general poate fi definită ca fiind o parte din proprietatea asupra ceva, cunoscută ca titlu de valoare sau drept de proprietate. Acțiunile sunt instrumente financiare emise de o companie sau de o societate comercială pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu.

În sens restrâns, acțiunea reprezintă un titlu de valoare care certifică posesorului acesteia calitatea de proprietar al unei părți din patrimoniul (capitalul propriu) societății emitente, dată de ponderea numărului de acțiuni deținute în totalul acțiunilor emise de aceasta.

De asemenea, în literatura de specialitate, formulată pe bază legislativă, sunt prezentate următoarele caracteristici ale acțiunilor:

- Acțiunile sunt fracțiuni ale capitalului social, care au o anumită valoare nominală. Pentru a evita o fracționare excesivă a capitalului social, legea impune o limită minimă a valorii nominale a unei acțiuni;

- Acțiunile sunt fracțiuni egale ale capitalului social, excepția fiind determinată de acțiuni preferențiale, când se emit acțiuni ce conferă titularilor drepturi diferite;

- Acțiunile sunt indivizibile. În ipoteza în care acțiunea devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor încorporate în acțiune;

- Acțiunile sunt instrumente negociale, ele putând fi transmise altor persoane în baza principiului cererii și al ofertei.

Cu alte cuvinte, acțiunile reprezintă fracțiuni ale capitalului social și desemnează raportul juridic dintre deținătorul de acțiuni și societatea emitentă.

Acțiunile se clasifică în funcție de următoarele criterii:

- După modul de identificare a deținătorului acțiunii, se deosebesc acțiuni normative și acțiuni la purtător;

- După drepturile pe care le generează, acțiunile se grupează în acțiuni comune (ordinare) și acțiuni preferențiale.

Bibliografie

- Anghelache, Gabriela, Piețe de capital în context european, Editura Economică, București, 2009;

- Anghelache, Gabriela, Piețe de capital și burse de valori, Editura Economică, București, 2003;

- Dragotă, Victor, Ciobanu, Anamaria, Obreja, Loredana, Dragotă, Mihaela, Management financiar, Vol. I, cap. 4, Editura Economică, București, 2003;

- Dragotă, Victor, Dragotă, Mihaela, Dămian, Oana, Mitrică, Eugen, Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, Editura Economică, București, 2003;

- Dragotă, Victor, Dragotă, Mihaela, Obreja, Brașoveanu, Laura, Stoian, Andreea, Lipară, Carmen, Cetean, Elena, Piețe și sisteme financiare, Editura Ase, București, 2008;

- Dumitrescu, Dalina, Dragotă, Victor, Ciobanu, Anamaria, Evaluarea întreprinderilor, Editura Economică, București, 2002;

- Mionel, Oana, Piețe de capital, Editura Universitară, București, 2018;

- Obreja, Brașoveanu, Laura, Piața de capital, Editura Ase, București, 2010;

- Radu, Sorin, Claudiu, Boajă, Dan, Marin, Piețe de capital. Instituții și instrumente financiare tranzacționate, Editura Universitară, București, 2012;

- Vrejba, Ileana, Primii pași ca investitor la bursă (Ediția a II-a), Editura C.H. Beck, București, 2007.

Preview document

Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 1
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 2
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 3
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 4
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 5
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 6
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 7
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 8
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 9
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 10
Piețe de capital - Acțiuni - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Piete de capital - Actiuni.docx

Te-ar putea interesa și

Modelarea dinamică a pieței de capital

INTRODUCERE In orice economie nationala, indiferent cit de dezvoltata, piata de capital cu cele doua componente ale sale, piata primara si piata...

Diagnosticul și evaluarea întreprinderii

Evaluarea unei întreprinderi reprezinta actul sau procesul prin care se estimeaza valoarea întreprinderii sau a unei participatii la aceasta, fiind...

Evoluția pieței de capital în România

Piata de capital Reprezinta o piata specializata unde se întâlnesc si se regleaza în mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen...

Evoluția pieței de capital în România - analiză comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Cetrală și de Est

1. Aspecte generale privind problematica pieţelor financiare Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in...

Prezentarea SC Intexco GWF SA Ploiești și a pieței acesteia

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL – CARACTERISTICI SI ROL IN ECONOMIA DE PIATA 1.1. Conceptul si structura pietei de capital. Orice economie...

Bursa de la Londra

1. Bursa: definitie, premise si trasaturi caracteristice Bursa este o institutie in cadrul careia au loc tranzactii organizate cu titluri...

Analiza comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Centrală și de Est

Formarea si dezvoltarea pietei de capital in Romania si constituirea formelor organizate ale acesteia (Bursa de Valori Bucuresti si Societatea de...

Piețe de capital și gestiunea portofoliilor - gestionarea unui portofoliu de acțiuni

Portofoliul este alcătuit din acţiuni aparţinând unui număr de 10 companii listate la BVB care sunt tranzacţionate pe piaţa principală REGS în...

Ai nevoie de altceva?