Politica Monetară

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 40003
Mărime: 1.80MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. SISTEMUL MONETAR.4

1.1 Sistemul Monetar în Străinatate. .4

1.2 Sistemul Monetar în România.9

1.3 Politici Monetare pe Glob.15

2. PIAŢA MONETARĂ ŞI DE CREDIT ÎN ROMÂNIA.20

2.1 Finanţare.20

2.2 Creditul şi Dobânda.23

- 2.2.1 Forme şi probleme de baza ale creditării.23

- 2.2.2 Garantarea creditelor.26

- 2.2.3 Piaţa creditului pe termen scurt şi lung.30

2.3 Supravegherea Masei Monetare.34

- 2.3.1 Emisiunea de monedă.34

- 2.3.2 Sistemul naţional de plăţi.37

- 2.3.3 Dimensiunea agregatelor monetare.45

2.4 BNR – Banca Centrală a României.48

2.5 Activitatea de autorizare, reglementare,

Supraveghere.55

- 2.5.1 Supravegherea prudenţială a băncilor.55

- 2.5.2 Autorizarea băncilor, a organizaţiilor

cooperatiste de credit.63

- 2.5.3 Reglementarea activităţii băncilor.65

- 2.5.4 Alte activităţi în domeniul

de reglementare şi autorizare.68

3. POLITICA MONETARĂ ŞI DE CREDIT ÎN ROMÂNIA.72

3.1 Tendinte de Piaţă. .72

- 3.1.1 Evoluţia indicatorilor economici. .72

- 3.1.2 Evoluţia economiei naţionale. .76

- 3.1.3 Evoluţia economiilor internaţionale.82

- 3.1.4 Evoluţia pieţelor financiare.89

3.2 Politica Monetară în România. 96

- 3.2.1 Obiective şi orientări. .96

- 3.2.2 Caracteristici generale. .100

- 3.2.3 Influenţa evoluţiilor fiscale. .103

- 3.2.4 Constrâgera externă. .105

- 3.2.5 Instrumente de politică monetară.107

- 3.2.6. Evoluţia monedei şi a creditului.112

3.3 Relaţia cu Organismele Monetare Internaţionale.118

3.4 Echilibrul Monetar şi Inflaţia.120

- 3.4.1 Efecte economice şi sociale ale inflaţiei.120.

- 3.4.2 Politica de combatere a inflaţiei.125

- 3.4.3 Realizarea unei creşteri economice reale.127

- 3.4.4 Gestiunea preţurilor.128

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI.133

Bibliografie.139

Extras din document

CAPITOLUL I

SISTEMUL MONETAR

1.1 Sistemul Monetar în Străinătate

Dezvoltarea fenomenului financiar-monetar sub forma activităţilor economice de repartiţie si monetare a impus structurarea acestuia si completarea sa cu instituţii si idei, punându-se, la un moment dat, baza pentru apariţia si funcţionarea unui sistem financiar-monetar internaţional. Existenţa naţiunilor suverane si deschiderea lor spre exterior impun realizarea conversiei unitaţilor monetare intre diferite ţari datorita tranzacţiilor comerciale sau financiare care se derulează între agenţi economici rezidenţi sau nerezidenţi. Realizarea acestor tranzacţii şi efectuarea plaţilor internaţionale au la baza reguli uniforme, stabilite prin înţelegerea dintre statele participante la diviziunea internaţionala a muncii. Acestea sunt supuse unui proces permanent de modificare si adaptare la necesitaţile de plaţi internaţionale ce decurg din evoluţia economiei mondiale, în special din evoluţia comerţului internaţional. însa, un sistem monetar internaţional nu are sens doar in raport cu necesitatea de a asigura o funcţionare normala a comerţului interanţional. Daca toate ţarile participante ar avea aceeaşi moneda, nu s-ar mai pune problema convertibilitaţii. Deci, existenţa monedelor straine impune formarea unui sistem monetar internaţional.

Sistemul Monetar Internaţional poate fi definit ca un ansamblu de reguli înregistrate, cu privire la instituţionalizarea, realizarea si circulaţia banilor la scara internaţionala. Aceste reguli trebuie sa defineasca: un regim de schimb constând în principii care asigure convertibilitatea între monede; aprovizionarea cu bani lichizi in cantitate suficienţa pentru a face faţa progresului comerţului internaţional, un sistem de rezerve care confera statelor ce participa la schimb mijloacele de plată necesare acoperirii dezechilibrelor temporare între cantitaţile de devize intrate si iesite din ţara.; mecanisme de reajustare în situaţia in care se manifestă dezechilibre ale balanţei de plăţi curente sau conservate pe termen mediu sau lung.

În evoluţia relaţiilor monetare internaţionale se pot distinge patru etape: secolul al XIX-lea, în care se manifestă instalarea si apogeul etalonului-aur, a carui funcţionare este perturbată de inflaţia cauzată de primul război mondial; reîntoarcerea la aur din perioada interbelică generează etalonul de schimb-aur (Gold Exchange Standard), a cărui prabuşire este determinată de criza din anii '30; reconstrucţia pe baze noi , dupa cel de-al doilea razboi mondial, a sistemului monetar internaţional (Gold Exchange Standard este centrat pe dolar); prăbuşirea, la începutul deceniului opt, a acordurilor de schimburi fixe stabilite la Bretton Woods ca urmare a dezechilibrelor comerciale care făceau imposibilă mentinerea parităţii in aur a dolarului. La începutul secolului al XIX-lea, cand are loc o intensificare a schimburilor comerciale, a fost introdus etalonul-aur fără a fi oficializat printr-o conferinţă internaţională.

Acesta a funcţionat începand din anii 1870 până la primul razboi mondial.

În cadrul acestui sistem aurul avea o dubla funcţie: mijloc de plată utilizat pentru lichidarea debitelor si creditelor în conturi străine si mijloc de circulaţie si de plată pe piaţa internă. Teoretic, etalonul-aur trebuia să îndeplinească doua funcţii esenţiale: să asigure menţinerea cursurilor de schimb in benzi de fluctuaţie foarte înguste si să ofere posibilitatea reechilibrării balanţei de plăţi curente prin fluxuri de capital. În practică, însa, mecanismele de reajustare nu au funcţionat automat. Derularea lor in mod pozitiv s-a manifestat ca urmare a supremaţiei financiare deţinută de Londra. Astfel, prin manipularea ratei dobânzii - cunoscută sub denumirea de rată a scontului - Banca Angliei putea opri " hemoragia de aur" (printr-o majorare a ratei dobânzii care atrăgea capital străin). Ca urmare a convertibilităţii lor in aur, monedele principalelor puteri economice ale timpului au devenit monede de rezerva. Pentru băncile centrale era cea mai avantajoasa deţinerea acestor devize care puteau fi mai usor plasate in comparatie cu aurul. Astfel, rezervele in lire sterline ale Bancii Angliei erau in 1913 de trei ori mai mari decat cele in aur. Cu toate virtuţiile indiscutabile ale etalonului aur moneda, mecanismele sale stabilizatoare au putut funcţiona doar în condiţiile pieţei liber concurenţiale şi a libetaţii efective a transferurilor internaţionale de capital. Dar aceste conditii nu au fost intrunite niciodata intr-o forma ideala iar cu timpul au devenit tot mai anacronice. Etalonul aur-moneda a favorizat tarile dezvoltate facilitand concentrarea aurului în cateva dintre acestea şi permiţandu-le să furnizeze lumii drept lichiditate internaţională propria lor moneda. Celelalte ţări au fost constranse să efectueze devalorizări repetate, fapt ce a condus la subordonarea lor faţă de marile centre financiare si bancare ale lumii. Primul razboi mondial a generat necesităţi financiare enorme care puteau fi satisfacute numai prin emisiune monetara. Aceasta a determinat în ţarile respective o puternica inflaţie, accentuata de o distanţare tot mai mare între nivelul cererii si al ofertei, ca urmare a faptului că sectorul productiv era orientat spre economia de razboi. Supremaţia lirei sterline a fost zdruncinată, vechile parităţi nu mai corespundeau situaţiei manifestate iar repartizarea stocului mondial de aur devenise prea inegală. Pentru a preintampina efectele negative ale acestei situaţii asupra pieţelor interne, multe state au procedat la anularea regulilor de functionare ale etalonului-aur.

Preview document

Politica Monetară - Pagina 1
Politica Monetară - Pagina 2
Politica Monetară - Pagina 3
Politica Monetară - Pagina 4
Politica Monetară - Pagina 5
Politica Monetară - Pagina 6
Politica Monetară - Pagina 7
Politica Monetară - Pagina 8
Politica Monetară - Pagina 9
Politica Monetară - Pagina 10
Politica Monetară - Pagina 11
Politica Monetară - Pagina 12
Politica Monetară - Pagina 13
Politica Monetară - Pagina 14
Politica Monetară - Pagina 15
Politica Monetară - Pagina 16
Politica Monetară - Pagina 17
Politica Monetară - Pagina 18
Politica Monetară - Pagina 19
Politica Monetară - Pagina 20
Politica Monetară - Pagina 21
Politica Monetară - Pagina 22
Politica Monetară - Pagina 23
Politica Monetară - Pagina 24
Politica Monetară - Pagina 25
Politica Monetară - Pagina 26
Politica Monetară - Pagina 27
Politica Monetară - Pagina 28
Politica Monetară - Pagina 29
Politica Monetară - Pagina 30
Politica Monetară - Pagina 31
Politica Monetară - Pagina 32
Politica Monetară - Pagina 33
Politica Monetară - Pagina 34
Politica Monetară - Pagina 35
Politica Monetară - Pagina 36
Politica Monetară - Pagina 37
Politica Monetară - Pagina 38
Politica Monetară - Pagina 39
Politica Monetară - Pagina 40
Politica Monetară - Pagina 41
Politica Monetară - Pagina 42
Politica Monetară - Pagina 43
Politica Monetară - Pagina 44
Politica Monetară - Pagina 45
Politica Monetară - Pagina 46
Politica Monetară - Pagina 47
Politica Monetară - Pagina 48
Politica Monetară - Pagina 49
Politica Monetară - Pagina 50
Politica Monetară - Pagina 51
Politica Monetară - Pagina 52
Politica Monetară - Pagina 53
Politica Monetară - Pagina 54
Politica Monetară - Pagina 55
Politica Monetară - Pagina 56
Politica Monetară - Pagina 57
Politica Monetară - Pagina 58
Politica Monetară - Pagina 59
Politica Monetară - Pagina 60
Politica Monetară - Pagina 61
Politica Monetară - Pagina 62
Politica Monetară - Pagina 63
Politica Monetară - Pagina 64
Politica Monetară - Pagina 65
Politica Monetară - Pagina 66
Politica Monetară - Pagina 67
Politica Monetară - Pagina 68
Politica Monetară - Pagina 69
Politica Monetară - Pagina 70
Politica Monetară - Pagina 71
Politica Monetară - Pagina 72
Politica Monetară - Pagina 73
Politica Monetară - Pagina 74
Politica Monetară - Pagina 75
Politica Monetară - Pagina 76
Politica Monetară - Pagina 77
Politica Monetară - Pagina 78
Politica Monetară - Pagina 79
Politica Monetară - Pagina 80
Politica Monetară - Pagina 81
Politica Monetară - Pagina 82
Politica Monetară - Pagina 83
Politica Monetară - Pagina 84
Politica Monetară - Pagina 85
Politica Monetară - Pagina 86
Politica Monetară - Pagina 87
Politica Monetară - Pagina 88
Politica Monetară - Pagina 89
Politica Monetară - Pagina 90
Politica Monetară - Pagina 91
Politica Monetară - Pagina 92
Politica Monetară - Pagina 93
Politica Monetară - Pagina 94
Politica Monetară - Pagina 95
Politica Monetară - Pagina 96
Politica Monetară - Pagina 97
Politica Monetară - Pagina 98
Politica Monetară - Pagina 99
Politica Monetară - Pagina 100
Politica Monetară - Pagina 101
Politica Monetară - Pagina 102
Politica Monetară - Pagina 103
Politica Monetară - Pagina 104
Politica Monetară - Pagina 105
Politica Monetară - Pagina 106
Politica Monetară - Pagina 107
Politica Monetară - Pagina 108
Politica Monetară - Pagina 109
Politica Monetară - Pagina 110
Politica Monetară - Pagina 111
Politica Monetară - Pagina 112
Politica Monetară - Pagina 113
Politica Monetară - Pagina 114
Politica Monetară - Pagina 115
Politica Monetară - Pagina 116
Politica Monetară - Pagina 117
Politica Monetară - Pagina 118
Politica Monetară - Pagina 119
Politica Monetară - Pagina 120
Politica Monetară - Pagina 121
Politica Monetară - Pagina 122
Politica Monetară - Pagina 123
Politica Monetară - Pagina 124
Politica Monetară - Pagina 125
Politica Monetară - Pagina 126
Politica Monetară - Pagina 127
Politica Monetară - Pagina 128
Politica Monetară - Pagina 129
Politica Monetară - Pagina 130
Politica Monetară - Pagina 131
Politica Monetară - Pagina 132
Politica Monetară - Pagina 133
Politica Monetară - Pagina 134
Politica Monetară - Pagina 135
Politica Monetară - Pagina 136
Politica Monetară - Pagina 137
Politica Monetară - Pagina 138
Politica Monetară - Pagina 139
Politica Monetară - Pagina 140
Politica Monetară - Pagina 141
Politica Monetară - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Politica Monetara.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Monetara si Instrumente de Politica Moneetara a BNR

Capitolul I. Teoriile monetare – fundament teoretic al politicilor monetare Considerată un ansamblu de abordări alternative, teoria monetară...

Liberalizarea Financiară și Dilemele Politicii Monetare

Introducere Delicat şi dificil în acelaş timp, domeniul financiar şi cel monetar au atras mereu atenţia cercetatorilor de marcă de pretutindeni,...

Rolul Băncii Naționale a României

INTRODUCERE EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa...

Conceptul si Semnificatia Presiunii Fiscale

ARGUMENT ,,Resursele financiare, la nivel national, cuprind ansamblul resurselor financiare ale autoritatilor si institutiilor publice, resursele...

Sistem Monetar International

Perioada anilor 1800 - 1900 : Lira sterlina primeste definitia in aur, pe care o va pastra pana la inceperea primului razboi mondial. In Germania...

Emisiunea de Moneda si Tranzitia la Economia de Piata

Capitolul 1 – Sistemul bancar 1.1. Sistemul bancar din România – scurt istoric Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe...

Teoria Monetarista

Banii si sistemele lor institutionale au aparut si au evoluat sub presiunea nevoilor oamenilor legate de relatiile de schimb, ceea ce a influentat...

Aderarea la UE

1. Generalitati: Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 Ianuarie 2007, conform calendarului stabilit , incehind astfel un proces...

Ai nevoie de altceva?