Primăria Municipiului Timișoara

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8653
Mărime: 235.89KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Consideraţii generale 2

2. Denumirea instituţiei publice, profil, obiect de activitate profesională 3

3. Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul primăriei 7

4. Modul în care se elaborează bugetul local 10

5. Categoriile de venituri la bugetul local şi tiputi de cheltuieli 11

5.1. Investiţii noi şi vechi în infrastructura de transport 14

5.2. Reabilitarea clădirilor istorice, reabilitări termice 15

5.3. Sănătate, învăţământ şi sport 15

5.4. Cheltuieli cu personalul 16

5.5 Cheltuieli cu bunuri si servicii 18

6. Proiecte cu finanțare europeană 18

6.1. Proiectul "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate" 19

6.2. Proiectul "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" 19

6.3. Proiectul Sistem Agro-Logistic Regional Integrat 20

7. Listă bibliografică 22

Extras din document

1. Consideraţii generale

Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile româneşti în domeniul administraţiei ne conduc la concluzia că apariţia şi evoluţia instituţiei administraţiei publice locale s-au desfăşurat într-o relaţie directă cu complexul economic şi juridico – politic al societăţii româneşti. Numai în acest mod, se explică şi tendinţele de autonomie locală care, ca în orice alt fenomen sunt supuse influenţelor şi reformelor timpului, iar uneori chiar momentului. Administaţia, creaţie a societăţii şi istorie a spiritului organizatoric al omului se caracteizează prin multiplicarea şi diversificarea sarcinilor sale. Progresul impetuos ştiinţific, tehnic, impune necontenite îmbunătăţiri în activitatea şi structura administaţiei prin utilizarea unor tehnici şi metode moderne. Drept urmare, administarţia nu mai poate soluţiona problemele, călăuzindu-se după precedente, ea trebuind să fie dinamică, creatoare şi să realizeze operativ obiectivele societăţii.

A administra înseamnă a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona şi a controla. Este necesar ca un asemenea conţinut complex al administraţiei să se realizeze pe baze ştiinţifice. În consecinţă, urmează ca administraţia să-şi îmbunătăţească activitatea şi structura pentru a corespunde printr-o organizare raţională variatelor probleme ce reclamă o rezolvare promptă şi eficientă, asigurând astfel simplificarea propriului ei sistem. Administraţia urmează să răspundă exigenţelor mereu sporite ale oamenilor, să reducă costul activităţii sale, rămânând în permanenţă sub controlul opiniei publice. Administaţia publică locală are trei mari funcţii şi anume: cea politică, administrativă şi economico-financiară.

Concluzionând putem afirma că „ administraţia publică locală este un ansamblu de autorităţi administrative autonome care în regim de putere publică rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi judeţe şi prestează către colectivităţile respective servicii publice de natură politică, administrativă şi economico-financiară”

2. Denumirea instituţiei publice, profil, obiect de activitate profesională

Primaria Municipiului Timişoara este autoritatea publică prin care se realizeaza autonomia locala in Municipiul Timişoara, ea fiind reprezentată ca autoritate deliberativă de Consiliul Local, iar ca autoritate executivă de Primarul Local, cărora li se adaugă secretarul şi aparatul propriu de specialitate. Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Primarul Local functionează ca autorităţi administrative, autonome şi rezolvă treburile publice din Municipiul Timişoara, în condiţiile legii, fiind alesi conform Legii alegerilor locale ( Legea nr. 67/2004). Consiliul Local al Municipiului Timişoara este format dintr-un număr de 27 de consilieri general aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea nr.70/1996 privind alegerile generale.

Primăria Municipiului Timişoara este o instituţie publică cu activitate permanentă, care aduce la indeplinirea efectivă hotararile Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Sediul Primăriei Municipiului Timişoara se afla la intersecţia Bulevardului C.D. Loga cu strada 20 Decembrie 1989, în apropriere de Piaţa Victoriei (Piaţa Operei), Catedrala Mitropolitană Ortodoxă şi vis-a-vis de Sala Capitol.

Aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara, prin compartimentele de specialitate: compartimente, oficii, servicii, birouri, direcţii, asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a dispoziţiilor Primarului Local al Municipiului Timişoara, a tuturor atribuţiilor ce le revin conform Legii 215/2001 privind administraţia publică locala şi celelalte acte normative în vigoare.

Mandatul primarului, a viceprimarilor cât si a consiliului local este de 4 ani şi se execută până la jurămâtul noilor aleşi după caz.

Primarul mandatat al Municipiului Timişoara este Nicolae Robu, profesor universitar la Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi preşedinte al Partidului National Liberal Timişoara. Conform legii, primariile municipiilor au doi viceprimari, în cazul Timişoarei, Dan Diaconu şi Traian Stoia. Primarul Timişoarei, ca ordonator principal de credite îndeplineşte o serie de funcţii şi atribuţii, care îl identifică, făcându-l răspunzător, cu instituţia pe care o conduce:

• este şeful administratiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale;

• răspunde de buna functionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul compartimentelor prevazute în organigramă;

• reprezintă Municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoanele fizice sau juridice, române sau străine, precum şi în justiţie;

• participă la şedinţele Consiliului General al Municipiului Timişoara conform Legii 215/2000 privind administraţia publică locală si O.U.G. nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii 69/1991;

• asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului;

• dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean;

• asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect.

Preview document

Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 1
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 2
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 3
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 4
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 5
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 6
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 7
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 8
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 9
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 10
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 11
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 12
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 13
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 14
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 15
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 16
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 17
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 18
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 19
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 20
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 21
Primăria Municipiului Timișoara - Pagina 22

Alții au mai descărcat și

Monografie Primaria Iasi

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai...

Primăria Botoșani

Capitolul I. Organizarea şi funcţionarea la Primăria Municipiului Botoşani I.1. Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a...

Organizarea si Conducerea Gestiunii la Primaria Filipesti - Bacau

Capitolul 1 Organizarea si functionarea la Primaria comunei Filipesti 1.1. Scurt istoric Satul este nucleul de organizare a populatiei fiind un...

Cheltuielile Publice cu Subventiile si Impactul Acestora asupra Activitatii Economice

Cap 1 Sistemul cheltuielilor publice 1.1 Caracterizare generalǎ Cu ajutorul cheltuielilor publice statul acoperǎ nevoia publicǎ de bunuri şi...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Bugetul local și procesul bugetar local

1.1. Conceptul de buget local şi locul său în cadrul finanţelor publice locale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară...

Cheltuielile publice

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau...

Audit financiar și guvernanță corporativă

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic...

Ai nevoie de altceva?