Principalele Institutii Financiare Internationale

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10489
Mărime: 53.32KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAP.1. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL.4

1.1.Crearea F.M.I.4

1.2.Statutul şi obiectivele F.M.I.4

1.3.Funcţiile F.M.I.5

1.4.Aspecte organizatorice privind F.M.I.5

1.5.Mecanismele de finanţare ale F.M.I.7

1.6.Resursele F.M.I.8

1.7.Relaţiile României cu F.M.I.8

CAP.2. BANCA MONDIALĂ.9

2.1.Originea şi obiectivele Băncii Mondiale.9

2.2.Aspecte organizatorice privind Banca Mondială.10

2.3.Mecanisme privind acordarea creditelor.11

2.4.Programe de ajustare structurală.13

CAP.3. BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE.13

3.1.Crearea B.I.R.D.13

3.2.Capitalul B.I.R.D.14

3.3.Structura organizatorică a B.I.R.D.14

3.4.Resursele B.I.R.D. şi utilizarea lor.15

3.5.Acordarea de credite.16

3.6.Relaţiile României cu B.I.R.D.17

CAP.4. BANCA REGLEMENTELOR INTERNAŢIONALE.18

4.1.Crearea şi conducerea B.R.I.18

4.2.Activitatea B.R.I.19

4.3.Relaţiile României cu B.R.I.21

CAP.5. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII.21

5.1.Crearea şi misiunea B.E.I.21

5.2.Obiectivele B.E.I.22

5.3.Activitatea B.E.I.24

5.4.Activitatea B.E.I. în România.25

5.5.Relaţiile României cu B.E.I.26

Bibliografie.27

Extras din document

CAP.1. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL ( FMI )

1.1. CREAREA FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL

Încă din timpul celui de-al doilea război mondial, au apărut preocupări pe plan internaţional privind reorganizarea relaţiilor valutar – financiare internaţionale. În iulie 1944, a avut loc în S.U.A., în localitatea Bretton Woods, Conferinţa Monetară şi Financiară la care au participat 44 de ţări.

Prin acordurile încheiate, Conferinţa Monetară a prevăzut înfiinţarea a două organisme: Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Rolul principal este deţinut de FMI, prevăzându-se că o ţară nu poate deveni membru BIRD atâta timp cât nu este membru FMI.

Activitatea oficială a FMI a început la 1 martie 1947. La 15 noiembrie 1947, FMI a obţinut statutul de instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite, însă aceasta nu poate interveni în mod direct în activitatea acestuia.

1.2. STATUTUL ŞI OBIECTIVELE FMI

Acordul a fost concretizat în 20 de articole, urmate de amendamente ulterioare. Fondului Monetar Internaţional i s-a stabilit un statut juridic, conform căruia acesta are o deplină personalitate juridică, un sistem de organe de conducere, un buget propriu şi un mecanism procedural de decizie şi de interpretare a propriului statut.

Obiectivele principale ale FMI sunt:

- Să promoveze cooperarea monetară internaţională prin intermediul unei instituţii permanente, care să constituie un mecanism de consultare şi colaborare cu ţările membre în probleme monetare internaţionale;

- Să faciliteze expansiunea şi creşterea echilibrată a comerţului internaţional, aducându-şi astfel contribuţia la promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat de folosire a capacităţilor de producţie în toate ţările membre, la sporirea resurselor productive şi la creşterea venitului lor naţional;

- Să promoveze stabilitatea cursurilor valutare şi evitarea devalorizărilor monetare ca mijloc de concurenţă internaţională;

- Să contribuie la stabilirea unui sistem multilateral de plăţi în ceea ce priveşte tranzacţiile curente dintre ţările membre şi la eliminarea restricţiilor valutare, care stânjenesc dezvoltarea comerţului internaţional;

- Să pună la dispoziţia ţărilor membre fonduri valutare sub formă de credite pe termen scurt şi mediu, în vederea reducerii dezechilibrelor temporare din balanţele de plăţi externe ale ţărilor membre.

1.3. FUNCŢIILE FMI

Conform statutului FMI, ţările membre pot utiliza resursele sale numai pentru acoperirea unui deficit al balanţei conturilor curente, specificându-se expres, în articolul 6, că niciun membru nu va putea utiliza resursele fondului pentru ieşirile importante sau prelungite de capitaluri.

Principalele funcţii ale FMI sunt:

- Supravegherea politicilor financiar valutare presupune consultări periodice între ţările membre şi specialiştii Fondului cu privire la situaţia balanţei de plăţi, a sistemului monetar, preţuri, şomaj, strategii de dezvoltare, reformă, curs de schimb, etc. Fondul este obligat să supravegheze atât sistemul monetar internaţional în vederea asigurării funcţionării efective şi operativităţii acestuia, cât şi respectarea de către fiecare membru a obligaţiilor ce îi revin din trei din principiile adoptate de către FMI, respectiv: obligaţia membrilor de a se abţine de la manipularea ratelor de schimb, intervenţia pe propriile pieţe de schimb pentru a contracara dezordinea monetară şi respectarea interesului celorlalte ţări, ale căror monede pot fi afectate.

- Asistenţa financiară constă în acordarea dreptului unei ţări de a cumpăra moneda proprie a altei ţări, cu obligaţia de a-şi răscumpăra moneda naţională într-un anumit interval de timp. Creditele acordate de FMI sunt pe termen mediu (2-5 ani) sau lung (4-10 ani) şi se solicită garanţii specifice pentru rambursare. Garanţiile constau în obligaţia guvernului ţării receptoare de a respecta anumiţi indicatori de stabilitate macroeconomică, definiţi în cadrul strategiei proprii de relansare economică sau în cooperare cu specialiştii Fondului. Indicatorii respectivi vizează politica monetară, fiscală, bugetară, politicile structurale prin prisma dezechilibrelor care afectează balanţa de plăţi. Accesul la resursele financiare ale FMI depind atât de condiţiile impuse de funcţionarea Fondului, cât şi de adoptarea unor măsuri de ajustare care să asigure soluţionarea dezechilibrelor existente.

- Asistenţa tehnică se realizează prin:

• Trimiterea gratuită de specialişti în domeniile specifice de expertiză ale FMI

• Pregătirea şi formarea funcţionarilor publici; în acest scop funcţionează în cadrul Fondului două instituţii specializate cu sediul la Washington şi la Viena, care oferă gratuit cursuri de specializare în domenii cum ar fi: finanţele publice, ajustarea balanţei de plăţi, programe financiare etc.

• Consultanţă pe probleme monetare şi financiare

Preview document

Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 1
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 2
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 3
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 4
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 5
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 6
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 7
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 8
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 9
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 10
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 11
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 12
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 13
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 14
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 15
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 16
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 17
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 18
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 19
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 20
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 21
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 22
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 23
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 24
Principalele Institutii Financiare Internationale - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • Principalele Institutii Financiare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind Datoria Publică Externă a României în Perioada de Tranziție

CAPITOLUL 1 Managementul datoriei externe . Viziune generala 1.1 Notiunea de datorie externa 1.1.1 Aparitia si evolutia creditarii...

Relația Fondului Monetar Internațional cu România

Introducere Fondul Monetar International este o organizatie ce cuprinde 185 de tări membre, înfiintată pentru a promova cooperarea monetară...

Fondul Monetar Internațional

FMI – INSTITUTIE CENTRALA A SISTEMULUI MONETAR INTERNATIONAL Organizare. Conducere. Resurse 1. Abordare generala Fondul Monetar International,...

Sistemul Monetar European

Cap 1. Etape premergătoare ale introducerii SME II Începuturile procesului de integrare are ca elemente de referință ”Planul Schuman” care a fost...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Relațiile României cu Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE DE ANSAMBLU A ROMÂNIEI 1.1. CONTEXT ISTORIC România este prima tara din Europa Centrala si de Est care, înca din anii...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe Anul 2006 si Proiectia Acestuia pana in 2009 la Casa de Asigurari de Sanatate Galati

I. Structura bugetelor - Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare. - Veniturile sunt structurate pe...

Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma, ca o...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării...

Ai nevoie de altceva?