Procedee și Tehnici de Control Financiar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2428
Mărime: 1.44MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Sandu

Cuprins

1. Prezentarea generală a controlului financiar - 1 -

2. Procedee şi tehnici de control financiar - 2 -

2.1. Documentarea - 2 -

2.2. Controlul faptic - 3 -

2.3. Controlul total sau prin sondaj - 3 -

2.4. Analiza economico-financiară - 4 -

3. Controlul faptic - 5 -

3.1. Inventarierea de control - 5 -

3.2. Expertiză tehnică şi analiză de laborator - 6 -

3.3. Observarea directă - 6 -

3.4. Inspecţia fizică - 7 -

Noutăţi - 8 -

Bibliografie - 11 -

Extras din document

1. Prezentarea generală a controlului financiar

Controlul financiar, componentă a controlului economic, are ca obiectiv cunoașterea de către stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale și financiare, de către societățile comerciale, publice, modul de realizare și cheltuire a banului public, urmărește asigurarea și consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficienței economico-financiare, dezvoltarea economiei naționale.

Controlul financiar cuprinde în sfera sa:

- relațiile, fenomenele și procesele financiare;

- procesul de administrare și gestionare a patrimoniului;

- rezultatele activității economico-sociale;

- toate momentele, unitățile, locurile unde se gestionează valori materiale și banești și se fac cheltuieli;

Controlul financiar asigură buna funcționare a activității economice, acționând pentru prevenirea abaterilor și deficiențelor; are rolul de a preveni angajarea de cheltuieli fără justificare economică, imobilizările de fonduri, de a asigura sau spori profitul etc.

Instrument al politicii financiare a statului, controlul financiar reperezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficiențelor si de stabilire a masurilor necesare pentru restabilirea legalitatii.

În literatură de specialitate pot fi întâlnite mai multe definiții ale controlului financiar. Controlul financiar poate fi definit că verificarea modului de îndeplinire a programelor stabilite, a erorilor, abaterilor, lipsurilor, deficienţelor din activitatea economico - financiară.

Alte definiţii privesc controlul financiar drept un proces prin care se verifică şi se măsoară realizarea cantitativă şi calitativă a performanţelor, a sarcinilor sau lucrărilor, pe care le compară cu obiectivele planificate şi indică măsurile de corecţie ce apar ca necesare.

Controlul financiar este privit adeseori ca un atribut de bază al conducerii întreprinderii. De asemenea, controlul financiar este privit şi ca exprimare a funcţiei de control a finanţelor. Controlul financiar este reprezentat de asemenea şi prin funcţiile de control gestionar şi informaţional ale contabilităţii.

Controlul financiar trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

- să furnizeze informaţii referitoare la cunoaşterea realităţilor cercetate;

- să adopte unele măsuri prin care să corecteze aceste realităţi în sensul dorit de cel

care a dispus controlul;

- să adopte unele măsuri prin care să se pedepsească abaterile de la obiectivele

prestabilite, măsuri luate de către organele de control.

Capitolul 2. Procedee şi tehnici de control financiar

Metodologia de control financiar ca sistem reprezintă intercondiţionarea procedeelor şi modalităţilor de exercitare nemijlocită a activităţii de verificare cu princiipile generale care fac posibilă activitatea de control.

Metodologia se utilizează selectiv şi diferenţiat în funcţie de natura activității sau operaţiunilor controlate de formele controlului financiar utilizate, de sursele de informare, natura abaterilor existente şi a posibilităţilor de perfecţionare a activităţii controlate.

Metodologia de control financiar utilizează atât căi şi modalităţi proprii de cercetare, cât şi instrumente metodologice, existenţa altor discipline sau domenii, cum ar fi analiză economico-financiară, matematică, contabilitatea, management, drept, informatică.

Ansamblul procedeelor şi tehnicilor de control financiar cuprinde:

- Cercetarea;

- Controlul documentar;

- Controlul faptic ;

- Analiză economico-financiară;

- Controlul total prin sondaj.

2.1. Documentarea

Documentarea poate fi de ansamblu sau de detaliu cuprinzând structura internă, trepte ierarhice, competențe, acte normative care reglementează domeniul, instrucțiuni, norme metodologice, ordine.

Pe baza studiului documentar se stabilesc obiectivele de control ce urmează a fi cuprinse în tematica de control, urmărindu-se:

- înlăturarea neregulilor și abaterilor financiare;

- soluționarea operativă a unor disfuncționalități care creează probleme în

utilizarea fondurilor în creșterea rentabilității și eficienței economice;

- soluționarea unor nereguli privind perfecționarea activităților economice.

Ca procedee de control financiar, studiul documentelor are ca principale obiective:

- modul de constituire, organizare internă, competențe și răspunderi.

Preview document

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 1
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 2
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 3
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 4
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 5
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 6
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 7
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 8
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 9
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 10
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 11
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 12
Procedee și Tehnici de Control Financiar - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Procedee si Tehnici de Control Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Capitolul 1 - INTRODUCERE 1.1. Procedee şi tehnici de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici...

Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar

1. CONTROLUL FINANCIAR - ASPECTE GENERALE Necesitatea controlului aspura derulării proceselor economice şi sociale decurge din condiţiile...

Metodologia de Realizare a Controlului Financiar Faptic în Cadrul Firmei SC Sephora SA

Capitolul 1. Procedee și tehnici de control financiar Pentru realizarea unui control financiar eficient trebuie să se aibă în vedere o serie de...

Controlul Fiscal asupra Impozitelor și Taxelor Locale

1. Organizarea controlului fiscal Controlul fiscal este o formă a controlului financiar exercitat de organele statului din structura Ministerului...

Procedee și Tehnici de Control Financiar Controlul Documentar

Cap. 1 Introducere 1.1 Procedee şi tehnici(definiţii) Controlul financiar este o activitate cu un pronunţat caracter aplicativ, fiind practicat...

Tipologia Controlului Financiar

1) Noţiuni generale Datele istorice atestă că încă din cele mai vechi timpuri activitatea umană a fost supusă controlului sub diferite aspecte....

Evaziune Fiscală

Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea de la impunere a unei părţi mai mari sau mai mici din materia impozabilă. Ca fenomen , evaziunea fiscală...

Procedee și tehnici de control financiar

În epoca modernă, controlul capătă o importanță deosebită fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societății de a-și apăra interesele...

Te-ar putea interesa și

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Capitolul 1 - INTRODUCERE 1.1. Procedee şi tehnici de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1. Introducere Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici și instrumente care, îmbinate cu profesionalism, se aplică...

Controlul exercitat de Agenția Națională de Administrare Fiscală la o societate comercială

CAPITOLUL I 1.Aspecte teoretico-metodologice privind controlul finaciar contabil 1.1.Conceptul de control financiar Controlul este o analiză...

Procedee și Tehnici de Control Financiar Bancar

Procedee şi tehnici de control financiar Diversitatea de activitaţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă, impune în mod...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1.Controlul faptic Controlul faptic este procedeul de control financiar prin care are loc stabilirea situaţiei reale şi a mişcării mijloacelor...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Bancar

Capitolul 1 Introducere în procedeele şi tehnicile de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice,...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Cercetarea, Controlul Faptic, Controlul Documentar

Introducere Diversitatea de activitaţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă, impune în mod necesar existenţa mai multor...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

CAP. 1 CERCETAREA Diversitatea de activităţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă impun în mod necesar existenţa mai multor...

Ai nevoie de altceva?