Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 31510
Mărime: 409.09KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G. Stefura

Cuprins

 1. 1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui 3
 2. 1.1 Scurt istoric 3
 3. 1.2 Obiectul de activitate 6
 4. 1.3 Organizarea internă a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui 8
 5. 1.4 Funcţionalitate: răspunderi şi competenţe 13
 6. 1.4.1 Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ce revin compartimentelor din aparatul propriu al DGFP Vaslui 16
 7. 1.4.2 Relaţii interne 25
 8. 1.5. Structura de personal 27
 9. 1.6 Relaţia cu exteriorul 28
 10. 1.7. Structura şi evoluţia principalelor categorii de cheltuieli bugetare la nivelul DGFP Vaslui 31
 11. 2. Constatarea materiei impozabile 33
 12. 2.1 Procedura fiscală privind constatarea materiei impozabile- noţiuni teoretice 33
 13. 2.2 Procedura fiscală privind constatare materiei impozabile a taxei pe valoare adăugată 46
 14. 3. Titluri de creanţă fiscală şi contestarea lor 51
 15. 3.1 Procedura fiscală privind titlurile de creanţă- noţiuni teroretice 51
 16. 3.2 Procedura fiscală privind titlurile de creanţă a impozitului asupra taxei pe valoare adăugată 56
 17. 4. Modificarea obligaţiilor bugetare 60
 18. 4.1 Procedura fiscală privind modificarea obligaţiilor fiscale 60
 19. 4.2 Modificarea obligaţiilor fiscale privind taxa pe valoare adăugată 65
 20. 5. Modalităţi speciale de realizare a veniturilor bugetare 68
 21. 5.1 Procedura fiscală privind modalităţile speciale de realizare a veniturilor bugetare 68
 22. 5.2 Procedura fiscală privind modalităţi speciale de stingere pe exemplul taxei pe valoare adăugată 71
 23. 6. Executarea silită a creanţelor bugetare 74
 24. 6.1 Procedura fiscală cu privire la executarea silită a creanţelor bugetare - noţiuni teoretice 74
 25. 6.2 Executarea silită a creanţelor bugetare pe exemplul taxei pe valoare adăugată 86
 26. 7. Evaziunea fiscală şi contravenţiile fiscale 88
 27. 7.1 Procedura fiscală cu privire la evaziunea fiscală- noţiuni teoretice 88
 28. 7.2 Procedura fiscală cu privire la evaziunea fiscală asupra taxei pe valoare adăugată 99
 29. Bibliografie 104

Extras din referat

1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui

1.1 Scurt istoric

Până în anul 1989, Finanţele Publice vasluiene erau organizate şi coordonate potrivit politicilor financiare şi bugetare specifice acelei perioade, în conformitate cu organizarea administrativ-teritorială şi având ca o trăsătură dominantă centralizarea excesivă a deciziilor şi a prevederilor bugetare.

Sistemul financiar-bugetar local cuprindea Administraţia Financiară Judeţeană, Circumscripţiile financiare municipale, Serviciile financiare orăşeneşti şi pentru mediul rural, agenţii fiscali comunali.

În această etapă, structura sistemului financiar-bugetar local cuprindea:

• Administraţie financiară judeţeană – subordonată Consiliului Popular Judeţean şi Ministerului de Finanţe;

• 2 Circumscripţii Financiare municipale – Vaslui şi Bîrlad subordonate Consiliilor Populare municipale şi Administraţiei Financiare judeţene;

• 2 servicii financiare orăşeneşti – Huşi şi Negreşti – subordonate Consiliilor Populare orăşeneşti şi Administraţiei Financiare judeţene;

• 71 agenţi fiscali comunali, subordonaţi Administraţiei Financiare şi Consiliilor populare comunale.

În structură, instituţiile mai sus prezentate, care asigurau îndeplinirea obiectivelor finanţelor publice locale, cuprindeau două servicii mari, coordonate de directorul sau şeful circumscripţiei (serviciului):

- serviciul buget local, care avea ca atribuţiuni principale întocmirea proiectelor de buget şi a bugetelor locale, inclusiv defalcarea acestora pe bugete componente;

- serviciul impozite şi taxe, care avea ca atribuţiuni principale administrarea impozitelor şi taxelor, îndeosebi obiectivele referitoare la stabilirea, evidenţa, urmărirea şi încasarea acestora.

Corespunzător unei anumite diversificări a producţiei şi serviciilor locale, specifice anilor 1970–1980, în anul 1973 s-a înfiinţat în cadrul Administraţiilor Financiare Judeţene, biroul „Plan Financiar în profil teritorial şi venituri de stat”, care avea ca atribuţiuni coordonarea şi îndrumarea unităţilor economice prestatoare de servicii locale (industrie locală, gospodărire comunală, direcţie comercială, întreprinderi de construcţii etc.), dar şi cu întocmirea şi urmărirea planului financiar în profil teritorial.

Tot în cadrul Administraţiei Financiare judeţene funcţionau şi birourile locale de expertiză contabilă judiciară.

După 1989, corespunzător schimbărilor intervenite în economie, în plan instituţional şi în mecanismul economico-financiar contabil, şi finanţele publice ale judeţului Vaslui s-au alineat noilor transformări şi cerinţe.

Noile evoluţii au avut în prim plan obiectivele fundamentale ale noilor cerinţe constituţionale şi administrative: descentralizarea deciziilor şi serviciilor, autonomia locală şi autofinanţarea.

Astfel, potrivit creşterii economiei, în stabilirea politicilor financiar-bugetare şi a deciziilor ce trebuiau luate, foste Administraţii Financiare judeţene s-au transformat în Direcţii Generale ale Finanţelor Publice judeţene, subordonate numai Ministerului Finanţelor.

Pe baza perfecţionării noului mecanism şi sistem bugetar şi în baza descentralizării deciziilor şi autonomiei locale, au apărut importante modificări structurale ale Finanţelor Publice locale, între care enumerăm:

- înfiinţarea, începând cu anul 1992, a Trezoreriilor Finanţelor Publice locale ca bănci ale bugetului statului;

- preluarea şi organizarea în cadrul Finanţelor Publice a fostelor Servicii de Preţuri şi Tarife din cadrul Consiliilor judeţene, cărora le revin sarcini importante în contextul liberalizării preţurilor şi tarifelor;

- înfiinţarea, începând cu anul 1993, a unor Servicii distincte privind administrarea TVA;

- înfiinţarea de Servicii distincte de impozite directe şi indirecte, urmărire şi încasare, valorificarea unor bunuri ale statului;

- înfiinţarea, începând cu 1994, a Percepţiilor rurale care, în judeţul Vaslui, au fost în număr de 8 şi aveau arondate în medie câte 7-8 comune care asigurau administrarea finanţelor publice la aceste comune.

În noul context, în cadrul DGFP Vaslui, funcţionau: Direcţia de impozite şi taxe, Direcţia de Trezorerie, servicii, birouri şi compartimente de specialitate.

Un pas important pentru abordarea unitară a problemelor legate de administrarea finanţelor publice locale l-a constituit modificarea, în anul 1994, a DGFP Vaslui cu Direcţia generală a controlului financiar de stat – într-o singură instituţie – Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului judiciar de stat.

Necesitatea aplicării principiilor descentralizării administrativ–teritoriale şi a serviciilor şi cel al autonomiei locale a făcut ca unităţile administrativ teritoriale (oraşe, municipii, comune) să preia de la finanţe şi să-şi organizeze propriile servicii de stabilire, evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor proprii şi a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a celor referitoare la întocmirea şi fundamentarea în prevederi şi execuţie a bugetelor locale.

În prezent, instituţiile ce asigură realizarea politicilor finanţelor publice locale în judeţul Vaslui sunt bine consolidate şi organizate şi corespund stadiului la care s-a ajuns în ceea ce privesc reformele bugetare şi fiscale care au avut ca scop principal alinierea la practicile şi standardele europene, în contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană.

Preview document

Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 1
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 2
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 3
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 4
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 5
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 6
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 7
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 8
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 9
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 10
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 11
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 12
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 13
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 14
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 15
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 16
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 17
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 18
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 19
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 20
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 21
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 22
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 23
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 24
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 25
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 26
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 27
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 28
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 29
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 30
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 31
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 32
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 33
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 34
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 35
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 36
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 37
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 38
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 39
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 40
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 41
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 42
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 43
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 44
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 45
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 46
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 47
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 48
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 49
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 50
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 51
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 52
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 53
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 54
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 55
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 56
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 57
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 58
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 59
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 60
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 61
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 62
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 63
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 64
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 65
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 66
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 67
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 68
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 69
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 70
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 71
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 72
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 73
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 74
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 75
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 76
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 77
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 78
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 79
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 80
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 81
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 82
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 83
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 84
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 85
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 86
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 87
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 88
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 89
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 90
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 91
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 92
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 93
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 94
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 95
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 96
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 97
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 98
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 99
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 100
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 101
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 102
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 103
Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Procedura Fiscala Privind Taxa pe Valoare Adaugata - Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind TVA-ul la DGFP Vaslui

CAPITOLUL I-Organizarea şi reorganizarea privind procedura fiscală la DGFP VASLUI 1.1. Evoluţii şi tendinţe în organizarea Direcţie Generale a...

Ai nevoie de altceva?