Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1270
Mărime: 91.10KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toma Nicoleta
Chisinau, R. Moldova
Stdierea structurii sistemului cheltuielilor publice in RM

Extras din document

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia.

Populația Republicii Moldova a scăzut de la proclamarea independenței. Scăderea populației s-a datorat în primul rând ratei scăzute a natalității și nivelului ridicat al migrației forței de muncă. Cu toate acestea, remitențele primite de la muncitorii migranți au ajuns să joace un rol important în viața socială și economică a Republicii Moldova. Ponderea remitențelor a depășit 30% din PIB, fapt care a plasat Republica Moldova în partea de sus a clasamentului mondial respectiv înainte de izbucnirea crizei economice globale.

Un deceniu de creștere economică constantă a permis o extindere fiscală considerabilă și creșterea cheltuielilor sociale. Creșterea cheltuielilor în domeniul asistenței medicale a determinat reducerea mortalității infantile, care se deteriorase brusc după prăbușirea Uniunii Sovietice și menținerea unei speranțe de viață relativ ridicate

Repartizarea cheltuielilor. Cheltuielile curente reprezintă 88% din totalul cheltuielilor, transferurile fiind cel mai important element, urmat de salariile din sectorul public.

Diagrama.1.,Anul 2014

Repartizarea funcțională a cheltuielilor bugetare-aproximativ 40% din buget este alocat pentru sectoarele sociale largi (protecție socială, sănătate și educație), agricultura venind pe locul al doilea, cu aproximativ 5% din cheltuielile totale. Cheltuielile privind serviciul datoriei publice reprezintă, în linii mari, 4% din totalul cheltuielilor. Trebuie remarcat faptul că există o categorie importantă de cheltuieli, identificată ca ”Activități și servicii neclasificate în altă parte”, care variază între 20% și 22% din totalul cheltuielilor. Acest lucru se datorează în principal faptului că aici sunt incluse transferurile fiscale de la bugetul de stat pentru UAT.

Obiectivele politicii în domeniul cheltuielilor publice

Pe partea de cheltuieli, presiunile sociale și demografice se vor intensifica, influențînd asupra remunerării muncii și prestațiilor sociale. Volumul de resurse necesare pentru plata pensiilor, compensațiilor și indemnizațiilor va crește din cauza îmbătrînirii populației. Cheltuielile aferente dobînzilor la împrumuturi pe termen mediu vor crește din cauza creșterii valorilor mobiliare de stat emise pentru executarea garanțiilor emise anterior, precum și volumului finanțării interne și externe și majorării ratei dobînzii la valorile mobiliare de stat. În aceste condiții, posibilitatea de ajustarea a cheltuielilor publice în vederea creării unui spațiu mai mare pentru necesitățile investiționale din contul resurselor interne sînt limitate, miza pentru investiții rămînînd în continuare atragerea resurselor financiare externe

Obiectivele principale ale politicii în domeniul cheltuielilor publice pe termen mediu sînt următoarele:

- asigurarea alocării mai eficiente a resurselor, prin consolidarea planificării strategice pe termen mediu și implementarea bugetării pe programe și performanță la toate nivelurile administrației publice;

- sporirea transparenței și accesului public la informațiile din domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea în continuare a reformelor în administrația publică și în sectorul public, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informaționale moderne;

- sporirea eficacității și eficienței programelor recurente de cheltuieli prin gestionarea mai bună a resurselor, continuarea reformelor inițiate în diverse sectoare și analiza progresului în raport cu obiectivele stabilite;

- menținerea controlului strict asupra nivelului angajărilor în sectorul bugetar pentru a evita angajamentele fără acoperire financiară, cu perfecționarea și eficientizarea concomitentă a sistemului de salarizare;

- planificarea mai bună și managementul îmbunătățit al investițiilor capitale sînt necesare pentru identificarea proiectelor de investiții cu impact social-economic major, precum și diminuarea costurilor aferente planificării și implementării proiectelor de investiții capitale.

În domeniul achizițiilor publice, problemele principale continuă să fie perfecționarea legislației secundare, cu stabilirea unui mecanism de examinare a contestațiilor, promovarea și, ulterior, implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020.

Bibliografie

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2016/mo347-352md/cadru_1011.doc

http://old.mf.gov.md/files/reports/Moldova%20PEFA%202011_FINAL%20ROM_27.02.12.pdf

Preview document

Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM - Pagina 1
Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM - Pagina 2
Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM - Pagina 3
Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM - Pagina 4
Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM - Pagina 5
Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM - Pagina 6
Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Raport scris de investigatie - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice in RM.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?