Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 18285
Mărime: 135.28KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Iuliana

Cuprins

Introducere 1

CAPITOLUL I

Istoria integrării europene 3

1.1. Scurt istoric al constituirii Uniunii Europene 3

1.2. Fundamente teoretice ale integrării economice 7

1.3. Forme de integrare economică 8

1.4. Membrii Uniunii Europene şi ţările asociate la Uniunea Europeană 11

1.5. Principiile Uniunii Economice si Monetare 14

1.6. Etapele Uniunii Economice si Monetare 14

CAPITOLUL II

Piaţa Unică Europeană 22

2.1. Etapele înfăptuirii Pieţei Unice Europene 22

2.2. Lansarea Pieţei Interne în anii ’80 24

2.3. Actul Unic European 25

2.4. Elemente fundamentale ale Pieţei Unice Interne 26

2.5. Politica comercială comună. (PCC) 34

2.6. Stadiul realizării şi impactul creării pieţei interne unice 36

CAPITOLUL III

Integrarea economică între ţări 41

3.1. Efectele integrării economice între ţări 41

3.1.1. Efecte “statice” 41

3.1.2.Efecte “dinamice” 51

3.1.3. Efecte locaţionale 53

3.2. Măsuri de “Apărare Comercială” 54

CAPITOLUL IV

Integrarea Romaniei în Uniunea Europeană 60

4.1. Dimensiunea economică a integrării României 61

4.2. Avantajele economice ale integrării României in U.E 62

Concluzii 67

Bibliografie 78

Extras din document

INTRODUCERE

Piaţa unică este componenta esenţială a integrării economice internaţionale şi totodată mijlocul principal de realizare a scopurilor comune ţărilor care o compun. Piaţa unică se concretizează în: lichidarea tarifelor vamale în interiorul comunităţiilor integrate, libera circulaţie a capitalurior şi forţei de muncă. Avantajele care justifică existenţa unei pieţe unice:

- stimulează creşterea productivităţii şi a nivelului general de viaţă;

- concurenţa fiind mai intensă, consumatorii beneficiază de preţuri mai scăzute, precum şi de o mai mare varietate de bunuri, de calitate superioară ;

- permite o producţie de serie mare, ceea ce duce la scăderea costurilor de producţie ; poate contribui la optimizarea investiţiilor de capital;

- permite folosirea mai raţională şi eficientă a forţei de muncă.

De aceea, atât CEE cât şi celelalte organizaţii integraţioniste, de pe alte continente au pus în centrul preocupărilor şi acţiunilor lor piaţa unică, pe care o consideră principalul element unificator, de progres.

Oportunităţile considerabile apreciate în general a fi fost create pe piaţa unică nu pot fi, după părerea experţilor, cuantificate cu uşurinţă.

În opinia unora, prognozele iniţiale, referitoare la o creştere economică vertigionasă şi la crearea locurilor de muncă, nu au fost transpuse în realitate deoarece Europa a alunecat într-o recesiune profundă în primii ani care au urmat lansării pieţei unice, însă, oficialităţi ale comisiei atrag atenţia asupra ratelor impresionante de creştere din ultimii ani ai deceniului '80 şi primii ani ai deceniului '90 care, după părerea lor, îşi au originea, cel puţin parţial, în pregătirile pe care le-au făcut companiile europene pentru lansarea pieţei unice.

Cu toate acestea, personalităţi de marca, ţin să sublinieze că multe din roadele pieţei unice de abia urmează să fie culese. Întârzierile în armonizarea fiscală ca, de exemplu, mult promisa introducere a unui sistem comun de TVA, combinate cu pericolul permanent al fluctuaţiilor schimbului valutar în cadrul UE, înseamnă că multe companii mici şi mijlocii au încă reţineri în a se lansa în activităţi transnaţionale intense.

În acest proces complex şi delicat din punct de vedere politic, un rol cheie îl joacă grupul, relativ mic, al celor 24 de reprezentanţi şi experţi ai comisiei, detaşaţi din partea guvernelor statelor membre care s-au angajat să ofere asistenţă adaptării legislaţiei ţărilor candidate la cerinţele mereu crescânde ale pieţei unice a UE, în totalitatea lor, legile comunitare, pe care noii membri vor trebui să le includă în legislaţia naţională. Este vorba despre aproximativ 20.000 de măsuri, din care peste 1.290 au fost selecţionate de Comisia Europeană în Cartea Albă (mai 1995), pe considerentul că au o importanţă crucială în reglementarea pieţei unice care, chiar şi cu planurile ambiţioase pentru moneda unică, va rămâne încă mult timp coloana vertebrală economică a UE.

Preview document

Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 1
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 2
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 3
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 4
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 5
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 6
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 7
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 8
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 9
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 10
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 11
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 12
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 13
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 14
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 15
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 16
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 17
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 18
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 19
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 20
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 21
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 22
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 23
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 24
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 25
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 26
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 27
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 28
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 29
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 30
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 31
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 32
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 33
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 34
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 35
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 36
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 37
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 38
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 39
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 40
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 41
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 42
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 43
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 44
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 45
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 46
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 47
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 48
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 49
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 50
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 51
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 52
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 53
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 54
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 55
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 56
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 57
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 58
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 59
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 60
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 61
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 62
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 63
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 64
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 65
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 66
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 67
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 68
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 69
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 70
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 71
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 72
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 73
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 74
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 75
Realizarea Pieței Unice - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Realizarea Pietei Unice - Etapa Importanta a Dinamicii Procesului de Integrare Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Banca Centrală Europeană

CAP 1. Istoricul Băncii Centrale Europene În iunie 1988, Consiliul European a confirmat obiectivul realizării progresive a Uniunii Economice şi...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Piața Unică Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico- social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Integrarea Economică Europeană - Factor Explicativ al Facilitării și Impulsionării Comerțului intra-european

1. Introducere Aprofundarea construcţiei europene semnifică progresul gradual al integrării economice spre etapele sale superioare, adică calea...

Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic

CAPITOLUL I TENDINŢE ŞI REALITĂŢI ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN 1.1. PRINCIPALELE DIRECŢII DE EVOLUŢIE ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL...

Economie Europeana

Comunitatea Economic Europeana (C.E.) De la intrarea in vigoare si pana la inglobarea sa in tratatul de la Maastricht in 1992 in cei peste 30 ani...

Etape în Evoluția Integrării Europene

UE face parte dintre cele mai de succes proiecte de unificare din storie. După perioadele tulburi de după războaie, continentul european a depăşit...

Economia Uniunii Europene

Tema Nr. 1. - Abordări conceptuale Accepţiuni ale integrării economice: - Integrarea poate fi înţeleasă ca un proces sau ca o stare de fapt; -...

Instituțiile și Economia UE

INTRODUCERE EUROPA LA SFÂRSITUL CELUI DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL. NASTEREA IDEII DE EUROPA UNITA 1. Consiliul Europei 2. Planul Marshall –...

Ai nevoie de altceva?