Reglementări și Instituții pe Piața de Capital

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 32370
Mărime: 92.26KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Marius

Cuprins

Capitolul 1

Intermediari pe piaţa de capital .. 2

1.1. Societăţi de servicii de investiţii financiare…2

1.2. Instituţii de credit... 4

1.3. Traderi… 4

1.4. Personalul intermediarilor şi traderilor…..4

Capitolul 2

Servicii de investiţii financiare… 5

2.1. Reguli prudenţiale şi de conduita…..5

2.2. Transparenţa şi integritatea operaţiunilor…. 6

2.3. Libera circulaţie a serviciilor…7

2.4. Fondul de compensare a investitorilor….. 8

Capitolul 6

Pieţe reglementate de instrumente financiare…… 9

6.1. Operatori de piaţă….9

6.2. Pieţe reglementate de instrumente financiare…. 10

6.3. Pieţe reglementate în România…. 11

6.4. Transparenţa tranzacţiilor cu instrumente financiare…. 12

6.5. Monitorizarea tranzacţionării pe pieţele reglementate…..12.

6.6. Obligaţiile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare….12

Capitolul 8

Oferta publică de vânzare… 13

8.1. Finanţarea pe piaţa de capital…13…

8.2. Prospectul şi anunţul de ofertă….14..

8.3. Conţinutul prospectului de ofertă…15...

8.4. Derularea ofertei publice de vânzare....15

8.5. Ofertele publice transfrontaliere...17…

Capitolul 9

Oferta publică de cumpărare/preluare…..17

9.1. Derularea ofertei publice de cumpărare/preluare……17

9.2. Dispoziţii speciale privind oferta publică de preluare voluntară.…18

9.3. Dispoziţii speciale privind oferta publică de preluare obligatorie…19..

9.4. Dispoziţii aplicabile ofertelor transfrontaliere……20…

9.5. Retragerea acţionarilor dintr-o societate comercială……20

Extras din document

Cap.1 INTERMEDIARI PE PIAŢA DE CAPITAL

1.1. Societăţi de servicii de investiţii financiare

În România, cadrul legislativ privind piaţa de capital a suferit o serie de modificări. Astfel, abrogarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori a fost impusă de asigurarea condiţiilor necesare respectării cerinţelor prevăzute de Directivele Uniunii Europene în domeniu, de asigurarea transparenţei, protecţiei investitorilor, a stabilităţii sistemului financiar, de întărire şi dezvoltare a pieţelor reglementate de valori mobiliare şi instrumente financiare derivate. În acest scop, a fost elaborat un pachet legislativ unitar format din:

Obiectivul principal al recomandărilor a fost stabilirea unor standarde comune de etică comportamentală a participanţilor în vederea asigurării unei funcţionări corecte a pieţei de capital şi protejarea interesului general. Principiile generale stabilite se refereau,

în principal, la exigenţele şi interdicţiile privind transparenţa şi calitatea informaţiei, manipularea pieţei, gestionarea conflictului de interese, egalitatea de tratament a investitorilor, secretul profesional şi regulile de operare pentru societăţile de servicii de investiţii financiare.

Transpunerea recomandărilor Uniunii Europene era deja asigurată, în parte, de legislaţia în vigoare. Cu toate acesta, în scopul armonizării legislaţiei româneşti cu evoluţiile înregistrate la nivelul legislaţiei comunitare şi pentru eliminarea unor bariere referitoare la libera circulaţie a serviciilor, a fost adoptată Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,

Prestarea serviciilor de investiţii financiare în România este rezervată numai persoanelor juridice ce o desfăşoară cu titlu profesional denumiţi de legislaţia pieţei de

capital intermediari. Intermediarii pe piaţa de capital din România sunt reprezentaţi de societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României.

În contextul noii legi a pieţei de capital sunt introduse condiţiile ce trebuie îndeplinite de intermediari pentru a beneficia de “paşaportul unic european”. “Paşaportul unic” reprezintă instrumentul ce stă la baza procesului de integrare a pieţelor financiare în Uniunea Europeană. Din punct de vedere al serviciilor de investiţii, funcţionarea “paşaportului unic” presupune posibilitatea furnizorilor de astfel de servicii de a opera pe pieţele statelor membre în baza autorizaţiei din ţara de origine, precum şi liberul acces al

furnizorilor de servicii de investiţii din celelalte state membre pe piaţa naţională. Pentru ca

un astfel de mecanism să fie aplicabil şi operatorilor pe piaţa de capital din România, noua lege introduce un set de cerinţe minimale care, după data aderării, vor permite intermediarilor să presteze servicii în statele membre ale Uniunii Europene, în baza autorizaţei acordate de autoritatea competentă din România, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Aceste cerinţe solicită în principal ca:

a) furnizorul de servicii de investiţii să deţină suficiente resurse financiare iniziale pentru activităţile propuse;

b) persoanele din conducerea administrativă şi cea executivă, precum şi acţionarii semnificativi să respecte condiţiile de experienţă şi integritate profesională;

c) prevederi detaliate privind adecvarea capitalului;

d) apartenenţa la fondul de compensare a investitorilor.

Societăţile de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.), sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care au obiect exclusiv de

activitate prestarea de servicii de investiţii financiare şi care funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.

Legislaţia secundară aplicabilă S.S.I.F. a fost reprezentată, în principal, de:

- Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2002 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare;

- Instrucţiunile C.N.V.M. nr.1/2003 privind autorizarea societăţilor de valori mobiliare ca societăţi de servicii de investiţii financiare;

- Instrucţiunile C.N.V.M. nr.4/2003 de modificare a Instrucţiunilor C.N.V.M. nr.1/2003 privind autorizarea societăţilor de valori mobiliare ca societăţi de servicii de investiţii financiare.

Serviciile de investiţii financiare prevăzute de lege sunt împărţite după cum urmează:

1. servicii principale:

a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu;

c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de instrumente financiare;

Preview document

Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 1
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 2
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 3
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 4
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 5
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 6
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 7
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 8
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 9
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 10
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 11
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 12
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 13
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 14
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 15
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 16
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 17
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 18
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 19
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 20
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 21
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 22
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 23
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 24
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 25
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 26
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 27
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 28
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 29
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 30
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 31
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 32
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 33
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 34
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 35
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 36
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 37
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 38
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 39
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 40
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 41
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 42
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 43
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 44
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 45
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 46
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 47
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 48
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 49
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 50
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 51
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 52
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 53
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 54
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 55
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 56
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 57
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 58
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 59
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 60
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 61
Reglementări și Instituții pe Piața de Capital - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Reglementari si Institutii pe Piata de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Piața de Capital din România

Capitolul I - Piaţa de capital din România 1.1 Piaţa de capital - definire În orice economie de piaţă există şi funcţionează o piaţă financiară,...

Piața de capital din SUA și din Japonia

Introducere Piaţa de capital asigură cunoaşterea sectoarelor competitive din economie, precum şi părerea investitorilor cu privire la evoluţia...

Piețe de capital - Institutul Bancar Român

1. Cadrul general al pieţelor reglementate 1.1 noţiunea 1.2 raţiunea existenţei 1.3 participanţii 1.4 infrastructura 1.5 acte normative...

Piețe de Capital

Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Modelaea Dinamica a Pietei de Capital

INTRODUCERE In orice economie nationala, indiferent cit de dezvoltata, piata de capital cu cele doua componente ale sale, piata primara si piata...

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Reglementări prudentiale și strategii bancare

INTRODUCERE Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate,...

Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital

Lista figurilor Figura 4.1: Reprezentarea cotelor de piaţă deţinute de principalii competitori 72 Figura 4.2: Evoluţia titlurilor Amonil în...

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Importanța resurselor de finanțare externă în activitatea bancară - studiu de caz - Raiffeisen Bank România

Importanta resurselor de finantare externa in activitatea bancara Introducere In literatura de specialitate se foloseste adesea termenul de...

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul I Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare...

Ai nevoie de altceva?