Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3336
Mărime: 25.69KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Carmen Codreanu
Facultatea de Economie
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Extras din document

Rentabilitatea este unul dintre obiectivele principale ale firmei și un indicator de măsurare a performanței firmei. Rentabilitatea demonstrează capacitatea unei întreprinderi de a realiza profit, ceea ce presupune acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii și obținerea unui venit net sub forma profitului. Acesta din urmă este un indicator absolut al rentabilității. Din punct de vedere al gestiunii unei întreprinderi, în literatura de specialitate se regăsește ideea conform căreia administratorul are în vedere limitarea riscurilor economico-financiare, evitarea producerii acestora, iar rentabilitatea este efectul diminuării riscurilor.

Pentru menținerea unui nivel de rentabilitate, întreprinderea își stabilește un prag, care-i permite reluarea ciclului de exploatare, în aceeași parametri sau la o scară mai mare. Studierea rentabilității este în strânsă legătura cu analiza contului de profit/pierdere și se realizează în varianta statică și în cea dinamică.

În literatura de specialitate, în ceea ce privește calculația costurilor, se regăsește noțiunea de prag de rentabilitate, denumit și cifra de afaceri critică sau punctul mort al unei întreprinderi. Aceasta reprezintă cifra de afaceri pentru care întreprinderea va acoperi totalitatea cheltuielilor sale fixe și variabile, degajând un rezultat nul. Din această definiție se degajă trei relații cu ajutorul cărora se poate determina pragul de rentabilitate (PR):

- PR = Cifra de afaceri critică (CAC) = Cheltuieli variabile + cheltuieli fixe;

- PR = Rezultat = 0;

- PR =

Pragul de rentabilitate poate fi calculat prin metoda aritmetică (utilizează regulile de proporționalitate degajate între marja asupra costurilor variabile și cifra de afaceri) sau prin metoda algebrică (preferabil în măsura în care este necesară o reprezentare grafică deoarece aceasta obligă definirea ecuațiilor unor drepte. În ipoteza ăn care cifra de afaceri este obținută în mod regulat, utilizând regulile proporționalității se poate determina data la care a fost atins sau va fi atins pragul de rentabilitate.

Pragul de rentabilitate își regăsește utilitatea în înțelegerea și demonstrarea anumitor cazuri particulare privitoare la gestiune și anume: problema întreprinderilor cu producție neregulată; utilizarea pragului de rentabilitate în alegerea noilor structuri și utilizarea pragului de rentabilitate în ipoteza unui viitor incert.

Rentabilitatea întreprinderii nu poate fi analizată independent de aspectele legate de structura sa financiară. Pentru orice întreprindere, este important să se intereseze de structura financiară cu care ea poate derula o activitate rentabilă, dar și de a cunoaște nivelul îndatorării la care poate face apel, fără a exista efecte negative asupra rentabilității sale financiare. Nerespectarea acestei restricții ar putea duce la un dezechilibru financiar, în ciuda unei rentabilități economice semnificative, care va fi consumată la nivelul cheltuielilor financiare generate de către un grad de îndatorare mai ridicat.

Având în vedere că rentabilitatea întreprinderii este influențată de structura sa financiară, pe lângă analiza contului de profit și de piedere, este considerat un instantaneu al finanțelor companiei și al structurii capitalului, cu o deosebită imporanță și bilanțul companiei. Acesta demonstrează câți bani intră în companie și câți bani ies din companie într-un interval de timp. În plus arată câți bani lichizi are compania, suma bunurilor existente, acțiunile vândute și datoriile existente. Culegerea de date din situațiile financiare din mai multe exerciții financiare consecutive, permite elaborarea de previziuni. Rentabilitatea firmei poate fi privită sub următoarele aspecte:

- Rentabilitate economică;

- Rentabilitate financiară;

- Rentabilitate comercială (a vânzărilor).

Rentabilitatea economică (ROA) exprimă gradul în care activul total al întreprinderii generează profit. Cu alte cuvinte, reprezintă eficiența capitalului economic alocat activităților producătoare de bunuri și servicii ale companiei. Aceasta se exprimă printr-un set de indicatori prin care se raportează un rezultat la activul total sau la o parte din active.

Rentabilitatea financiară ( ROE) arată gradul în care profitul net este generat de capitalurile proprii. Aceasta exprimă capacitatea firmei de a realiza profit net prin capitalurile proprii utilizate. În calculul rentabilității financiare se utilizează doi indicatori: un indicator de rezultat și capitalurile proprii.

Aprecierea rentabilității economice și financiare se realizează prin setul de indicatori:

- Excedent brut de exploatare;

- Capacitatea de autofinanțare;

- Excedentul de trezorerie de exploatare;

- Rezultatul net.

Bibliografie

- Carp, Ana, Ciuvică-Enuși, Mariana, Gestiunea financiară a firmei, Editura Pro Universitaria, București, 2022;

- Căruntu, Constantin, Rata rentabilității financiare. Impactul ratei rentabilității financiare asupra dezvoltării întreprinderii, în Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2009;

- Dumitrașcu, Vadim, Dumitrașcu, Roxana, Arabela, Diagnostic financiar și evaluare, Editura Universitară, București, 2015;

- Dumitru, Corina, Graziella, Ioanăș, Corina, Contabilitatea de gestiune și evaluarea performanțelor, Editura Universitară, București, 2005;

- Grigorescu, Carmen, Judith, Modelarea deciziei de investiții la nivel macroeconomic, Editura Pro Universitaria, București, 2011;

- Mionel, Oana, Piețe de capital, Editura Universitară, București, 2018;

- Țilică, Elena, Valentina, Ciobanu, Radu, Finanțe și management financiar, Editura CECCAR, București, 2019;

- Radu, Sorin, Claudiu, Boajă, Dan, Marin, Piețe de capital. Instituții și instrumente financiare tranzacționate, Editura Universitară, București, 2012.

Preview document

Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 1
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 2
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 3
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 4
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 5
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 6
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 7
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 8
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 9
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 10
Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Rentabilitatea capitalurilor intreprinderii.docx

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul rentabilității și riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Managementul Financiar al Firmei

Cuplajele unisens, datorită frecvenţei ridicate a impănărilor si a sarcinilor dinamice mari la care sunt supuse, influenţează în mod direct asupra...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

1. INTRODUCERE Prin prezenta lucrare ne propunem să reliefam principalii factori determinaţi ai analizei poziţiei financiare a firmei, ai...

Analiza financiară a inteprinderii - Centrofarm

Centrofarm este o retea de farmacii care se ocupa cu comercializarea de medicamente si alte produse farmaceutice. Compania are o experienta de...

Analiza Financiară a Întreprinderii Biofarm SA

1.Introducere Biofarm este o companie producatoare de medicamente si suplimente alimentare din Romania, fondata in 1921. In prezent, Biofarm...

Analia unei întreprinderi - Zentiva

Misiune - "Dezvoltam, producem si comercializam produse farmaceutice care contribuie la imbunatatirea calitatii vietii." Valori cheie - "Sa oferim...

Diagnosticarea Rentabilității Întreprinderii Utilizând Sistemul Ratelor

Teoria si practica manageriala demonstreaza ca principalul obiectiv al oricarei organizatii îl constituie cresterea eficientei. În acest context,...

Rezultatele Financiare ale Întreprinderii

Introducere Actualitatea temei. Procesul de privatizare, de liberalizare a preturilor si activitatilor economice, desi sunt componente esentiale...

Ai nevoie de altceva?