Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3284
Mărime: 21.44KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Haralambie George
Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante Banci

Extras din document

Elementele fundamentale ale sistemului fiscal

Asezarea impozitelor si taxelor reprezinta constatarea, calcularea si stabilirea acestora, prin debitare ( roluri fiscale ) sau prin crearea de obligatii fiscale ( fisa platitorului ).

Perceperea impozitelor de la contribuabili este o operatiune care se refera la urmarirea si incasarea lor, precum si la intocmirea evidentelor fiscale ( centralizate, nominale ).

Controlul modului de asezare si percepere a impozitelor si taxelor se realizeaza cu ajutorul aparatului fiscal, in cadrul actiunii de control fiscal.

Controlul fiscal poate fi preventiv, sau ulterior, si se desfasoara la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului sau la sediul organului fiscal, dupa caz.

Prin politica fiscala, se creaza sistemul fiscal si strategia fiscala, iar prin administratia fiscala, se creeaza procedurile fiscale si cele de control fiscal.

Atat sistemul fiscal, cat si procedurile fiscale trebuie sa fie cat mai simple, pe intelesul tuturor contribuabililor, asigurand transparenta si claritatea necesara bunei functionari a mecanismelor fiscale.

Un sistem fiscal se poate caracteriza si in functie de metodele, tehnicile si instrumentele folosite in asezarea si perceperea impozitelor si taxelor.

Impunerea poate fi individuala sau colectiva, directa sau indirecta, initiala sau anuala.

Perceperea se poate realiza prin plata directa, retinere ( stopaj ) la sursa, compensare, sau prin aplicarea de timbre mobile.

Instrumentele folosite in asezarea si perceperea impozitelor si taxelor sunt: declaratia de impunere, declaratia de inregistrare pentru platitorii de taxe si impozite, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, procesul verbal de verificare a declaratiilor si deconturilor, procesul verbal de control, instiintarea de plata somatiile si sechestrele asiguratorii (documentatia de valorificare a acestora).

Pentru ca un mecanism fiscal sa functioneze coerent, clar si eficient, este necesar, dupa parerea mea, ca in cadrul administratiei fiscale sa fie intocmite si aplicate procedurile de control.La intocmirea acestor proceduri, trebuie sa se urmareasca: crearea unei metodologii de control unitare pentru fiecare impozit sau taxa, asupra modului cum sunt asezate si percepute acestea; sa se respecte etica intre contribuabili si bugetul de stat; sa se urmareasca ca orice control sa fie efectuat cu acordul ambelor parti, pe de-o parte contribuabilul, iar pe de alta parte reprezentantul administratiei fiscale.

Aplicarea corecta a tuturor etapelor din angrenajul unui mecanism fiscal trebuie sa permita, in final, ca fiecare conducator de unitate fiscala sa poata cunoaste, la zi, situatia gestiunii impozitelor si taxelor asezate la contribuabili si datorate de acestia. Procedurile fiscale sunt cuprinse in “Codul fiscal” si in “Codul de procedura fiscala”, aprobate prin lege.

Institutiile functionale de specialitate financiar-fiscale in Romania si rolul lor in incasarea veniturilor bugetare

Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice.

Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteza, cu personalitate juridica si contribuie in mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a Progarmului de guvernare in domeniul finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici. Prin atributiile incredintate urmareste functii principale:

I.Atributii de institutie de specialitate a Guvernului Romaniei

a) De strategie, prin care se asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;

b) De reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;

c) De elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;

d) De corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

II. Atributii de administrare a bugetului public

a) de administrare a veniturilor statului;

b) de contractare si administrare a datoriei publice;

c) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

d) de exercitare a controlului financiar public intern;

e) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al tatului;

f) de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul cantabilitatii;

III. Atributii autorizate si reprazentare

a) De reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;

b) De autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;

c) De autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, prin care se asigura elaborarea si implementarea politicii in domeniul sistemelor de management financiar si control la institutiile publice.

IV. Atributii privind masurile pentru indeplinirea cerintelor de aderare la Uniunea Europeana

a) Coerenta, stabilitatea si predictibilitatea finantelor publice pe termen mediu;

b) Armonizarea cadrului legislativ cu reglemantarile Uniunii Europene;

c) Intarirea autoritatii institutiei;

d) Perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) Transparenta activitatii ni toate domeniile sale de activitate;

f) Colaborarea cu partenerii sociali;

g) Asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiective principale de activitate: colectarea veniturilor bugetului de stat, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati acestora; aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale; exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

Principalele atributii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sunt:

I.Atributii de institutie de specialitate

- propune si elaboreaza strategii de dezvoltare si de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare si asigura aplicarea corecta a legislatiei fiscale elaborand proceduri de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale;

- elaboreaza si analizeaza proiecte de acte normative cu prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare;

- participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

- monitorizeaza depunerea de catre platitori a declaratiilor, impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare potrivit legii, si initiaza actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;

- elaboreaza proceduri privind activitatea de asistenta, indrumare si informare a contribuabililor.

In exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscla colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice alte entitati.

II. Atributii de control fiscal de specialitate

-Exercita nemijlocit si neingradit controlul fiscal, conform dispozitiilor legale in vigoare;

-Da agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii;

-Aplica sanctiunile prevazute de lege;

-Aproba inlesniri, in conditiile legii, restituiri si compensari la plata imp[ozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare pentru care este competenta.

Preview document

Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 1
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 2
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 3
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 4
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 5
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 6
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 7
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 8
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 9
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 10
Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare.doc

Alții au mai descărcat și

Așezarea și Perceperea Impozitelor

1. Aspecte generale asupra impozitelor Impozitele reprezintă plăţi obligatorii care se fac către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil şi fără...

Importanța Impozitului pe Profit ca Venit la Bugetul de Stat

Capitolul 1 – Importanța impozitului pe profit ca venit la bugetul de stat Impozitul reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile...

Curba lui Laffer

- Cine este Arthur Laffer - Curba lui Laffer - Teoria de baza a curbei lui Laffer - Curba lui Laffer si impozitul pe castigurile de capital -...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA UNITARĂ A IMPOZITĂRII VENITURILOR ÎN ŢARA NOASTRĂ 1.1. NECESITATEA ELABORĂRII REGISTRULUI TAXELOR FISCALE ŞI...

Lucrare de Practica Primaria Bacau

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Bacau este...

Studiu privind conținutul fiscal al determinării și încasării impozitului pe venit în Județul Timiș

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Impozitul este o contribuție obligatorie, necondiționată și fără contraprestație la suportarea sarcinii publice. «...

Ai nevoie de altceva?