Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7247
Mărime: 49.17KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. Notiuni introductive.

1.1. Locul prelevarilor fiscale în ansamblul resurselor statului .pag.3-4

1.2. Prelevarile fiscale de natura impozitelor .pag.4-6

1.2.1. Continutul si rolul impozitelor .pag.6-7

1.2.2. Elementele tehnice ale impozitelor .pag.7

1.2.3.Prelevarile fiscale de natura taxelor.pag.8-10

CAPITOLUL II. Finantele colectivitatilor locale

2.1. Continutul si organizarea finantelor locale.pag.10-11

2.3. Autonomia locala.pag12-13

CAPITOLUL III. Impozitele si taxele locale în România

3.1. Consideratii generale privind impozitele si taxele locale în România.pag.14

3.2. Principalele venituri fiscale ale bugetelor locale.pag.15

3.2.1. Impozitul pe cladiri.pag.15-16

3.2.2. Impozitul si taxa pe teren. .pag.17-18

Capitolul IV. Studiu de caz privind structura impozitelor si taxelor locale la Primaria Municipiului BUZAU.pag.18-23

Concluzii.pag.24

Bibliografie.pag.25

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. LOCUL PRELEVĂRILOR FISCALE ÎN

ANSAMBLUL RESURSELOR STATULUI

Economia modernă este caracterizată de fenomenul creşterii mai rapide a necesarului de resurse decât a posibilităţilor de procurare a acestora. Resursele au caracter limitat, în timp ce cererea de resurse are o accentuată tendinţă de creştere.Resursele sunt elementele de bogăţie ale unei naţiuni. Alături de resursele materiale, umane şi informaţionale, un rol deosebit îl au resursele financiare.Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării obiectivelor economice şi sociale într-un interval de timp determinat. La nivel naţional, resursele financiare cuprind ansamblul resurselor financiare ale autorităţilor şi instituţiilor publice, resursele întreprinderilor publice şi private, resursele organismelor fără scop lucrativ, precum şi resursele populaţiei. Volumul resurselor financiare ale unei societăţi depinde de mărimea produsului intern brut, precum şi de posibilitatea apelării la resurse financiare externe.Resursele financiare publice includ resursele administraţiei de stat centrale şi locale, resursele asigurărilor sociale de stat şi resursele instituţiilor publice cu caracter autonom.

Aşadar resursele financiare publice împreună cu resursele financiare private constituie resursele financiare ale societăţii.

Cererea de resurse financiare publice este determinată de nivelul şi de evoluţia cheltuielilor publice. Posibilitatea acoperirii cererii de resurse, la un moment dat este influenţată de un ansamblu de factori printre care putem aminti:

- factori economici, care imprimă o evoluţie a produsului intern brut;

- factori monetari: dobândă, credit, care îşi transmit influenţa prin preţ;

- factori sociali, care presupun redistribuirea resurselor în scopul asigurării nevoilor de educaţie, sănătate, cultură, etc.;

- factori demografici, pot influenţa sporirea numărului de contribuabili;

- factori politici şi militari, care prin măsurile de natură politică, socială sau financiară pot determina creşterea producţiei sau a veniturilor, sporirea fiscalităţii şi în acelaşi timp nivelul resurselor financiare publice;

- factori de natură financiară, ce sintetizează influenţa celorlalţi factori prin dimensiunea cheltuielilor publice.

Existenţa unei multitudini de factori de influenţă a condus la apariţia unor noi tipuri de resurse publice, având drept efect diversificarea structurii resurselor financiare.Privite din punct de vedere al conţinutului lor economic, principalele categorii de resurse financiare publice sunt: prelevările cu caracter obligatoriu (impozitele, taxele, contribuţiile), resursele de trezorerie, resursele provenind din împrumuturi publice şi finanţarea prin emisiune monetară fără acoperire.

În societăţile libere bazate pe proprietatea privată şi economia de piaţă, statul este prezent în viaţa politică, economică şi socială, asigurând colectivităţii bunuri şi servicii publice. Finanţarea costurilor acţiunilor sale în domenii devenite tradiţionale precum apărarea, ordinea publică, funcţionarea organelor administraţiei publice, educaţie sănătate, cultură, artă, securitate socială, dar şi în domenii economice, respectiv cercetare, comunicaţii, transporturi, energie, la care se adaugă acţiuni asupra fluctuaţiilor conjuncturale ale mediului economic, a determinat creşterea nevoilor sale financiare şi o diversificare a surselor de finanţare.

1.2. PRELEVĂRILE FISCALE DE NATURA IMPOZITELOR

1.2.1 CONŢINUTUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. De la apariţia lor, impozitele au fost concepute şi aplicate diferit, în funcţie de dezvoltarea economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat. Informaţii despre impozitele, taxele şi cheltuielile publice din Antichitate provin, în special, din istoria statelor antice, grec şi roman. Pentru acoperirea cheltuielilor publice se foloseau atât resursele domeniale, obţinute prin exploatarea unor bogăţii naturale aflate în patrimoniul statului (cum ar fi, de pildă, minele de argint, carierele de marmură), cât şi diferitele impozite ordinare şi extraordinare (cum ar fi, de exemplu, impozitul pe terenuri, pe veniturile meseriaşilor, taxele pentru vânzarea în piaţă a produselor agricole, impozitul extraordinar pe veniturile cetăţenilor bogaţi perceput în timp de război, ca o îndatorire de onoare a acestor cetăţeni).

Pe teritoriul actual al României, cele mai vechi surse financiare ale statului au fost dijmele, iniţial un impozit fix, în natură, pe produsele pământului înlocuit ulterior prin dări variate pe fiecare produs, devenite aproape insuportabile prin număr şi mărime (goştină, desetină, oierit, prisăcărit, vădrărit, pogonărit, fumărit, etc.). Impozitul în bani a fost introdus în secolul al XIV-lea sub numele de bir, adică impozitul personal sau “capitaţia”. Abia prin Regulamentul Organic începe organizarea unui sistem fiscal ce instituie forme mai înaintate de impozit, cu impozite directe cum ar fi: patenta (plată în sarcina negustorilor şi meseriaşilor), impozitul mobiliar, pe salarii, pe proprietăţi, precum şi cu primele impozite indirecte: vămi, monopoluri.

Rădăcina etimologică a noţiunii de impozit provine din limba latină de la “impositum”. De la apariţie şi până în prezent, teoreticieni şi practicieni au căutat să definească conceptual impozitul, teoria consemnând preocupările care au existat în acest sens. Primele definiţii au un defect comun, căci autorii acestora nu văd în impozit decât un avans, o primă de asigurare, un schimb, pentru serviciile publice asigurate de stat.

Preview document

Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 1
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 2
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 3
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 4
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 5
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 6
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 7
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 8
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 9
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 10
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 11
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 12
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 13
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 14
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 15
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 16
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 17
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 18
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 19
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 20
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 21
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 22
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 23
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 24
Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Rolul Impozitelor si Taxelor Locale in Constituirea Veniturilor Unitatilor Administrativ-Teritoriale.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România

MOTO: “Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e plăcut să vezi,...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale pe Exemplul Primăriei

1. GENERALITĂȚI Primăria Municipiului Iasi Primăria Municipiului Iaşi reprezintă structură organizatorică importantă în cadrul administraţiei...

Sistemul fiscal în Republica Moldova

Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar al RM şi include următoarele elemente: - sistemul de impozite; - legislaţia...

Fiscalitate

Notă introductivă Aspectele fiscale au un rol esenţial în gestionarea economiei de piaţă. De aceea şi disciplina „Fiscalitate” are un rol deosebit...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Taxe și impozite cuvenite bugetului Primăriei Sinești

Capitolul I Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale 1.1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului de impozite şi taxe locale De la...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Fundamentarea veniturilor la Primăria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

TVA-ul ca sursă de finanțare a bugetului de stat

INTRODUCERE În ascensiunea finanţelor publice, bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca instrument principal de...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Fiscalitatea Agenților Economici

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL SI COMPONENTELE SALE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA Trecerea României la o...

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre...

Ai nevoie de altceva?