Sistemul Bugetar

Referat
7/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2456
Mărime: 16.99KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. Structura sistemului bugetar.pag.1

2. Procesul bugetar.pag.4

2.1 Elaborarea proiectelor de buget.pag.4

2.2 Aprobarea bugetului.pag.5

2.3 Executia bugetului.pag.5

2.4 Principii bugetare.pag.6

2.5 Competente bugetare.pag.7

Extras din document

1. Structura sistemului bugetar

Sistemul bugetar reprezinta totalitatea relatiilor economice sub forma baneasca, rezultat al repartitiei venitului national, relatii ce apar cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate la si de la dispozitia statului, precum si a unitatilor administrativ teritoriale, in scopul satisfacerii unor interese generale ale societatii ori colectivitatilor publice. Principalele caracteristici ale acestor relatii economice sunt: continutul economic, exprimarea valorica, rezultatul repartitiei valorii nou create, constituirea si repartizarea de fonduri centralizate, implicarea puterii de stat, satisfacerea unor nevoi publice.Sistemul bugetar are asadar componente distincte, pentru care se poate utiliza si expresia de subsisteme bugetare.

Structural, sistemul bugetar din Romania are drept componente urmatoarele: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale. In literatura de specialitate structura clasica a sistemului bugetar este reprezentata doar de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetel locale. La acestea se pot adauga bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetel locale; bugetele imprumuturilor interne si externe contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale; bugetul trezoreriei statului etc.

Componentele sistemului bugetar pot fi abordate din doua puncte de vedere si anume: din punct de vedere al continutului lor economic, exprimand relatii economice specifice si, respectiv, ca instrumente economico-financiare de actiune sub forma de balante de venituri si cheltuieli.

Structura sistemului bugetar in Romania

Bugetul de stat exprima relatii economico banesti ce apar in procesul repartitiei venitului national cu prilejul constituirii si repartizarii unui fond centralizat cu adresare generala, la si de la dispozitia statului, in scopul satisfacerii unor interese de ordin national. Ca balanta financiara, bugetul de stat cuprinde o mare diversitate de venituri si cheltuieli in care sunt implicate mai multe categorii de contribuabili si consumatori de bani publici, din diverse domenii de activitate.

Ca venituri avem de-a face cu: impozitul pe salarii, impozitul pe rpofit, taxa asupra valorii adaugata, taxele vamale si accizele care detin ponderea cea mai ridicata. La cheltuieli in bugetul de stat apar cele cu apararea, siguranta nationala, justitia, datoria publica, cercetarea stiintifica. Raspunderea administrarii bugetului de stat revine, ca institutii specializate, in numele Guvernului, Ministerului Finantelor Publice si unitatilor sale din domeniu.

Preview document

Sistemul Bugetar - Pagina 1
Sistemul Bugetar - Pagina 2
Sistemul Bugetar - Pagina 3
Sistemul Bugetar - Pagina 4
Sistemul Bugetar - Pagina 5
Sistemul Bugetar - Pagina 6
Sistemul Bugetar - Pagina 7
Sistemul Bugetar - Pagina 8
Sistemul Bugetar - Pagina 9
Sistemul Bugetar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bugetar.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria Generala a Taxelor si Impozitelor

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Structura sistemului bugetar în România

Noţiunea de “public” delimitează acest buget de o serie de “bugete private”cu care bugetul public coexistă. Bugetul public cuprinde toate...

Sistemul Bugetar al Romaniei

2. Conceptul Bugetului de stat si definirea lui Procesul bugetar consta în repartizarea luarii deciziei bugetare pe nivelurile sau partile...

Gestiunea Trezorerie

Functiile si activitatile desfasurate de Trezoreria Finantelor Publice Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice,...

Buget și Trezorerie Publică

Introducere Existenţa mai multor bugete în cadrul sistemului de bugete (atât la nivel central, cât şi local) atrage după sine o operaţie de...

Procesul Bugetar

1. CONŢINUTUL, PRINCIPIILE ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Procesul bugetar reprezintă mulţimea structurală a acţiunilor şi măsurilor...

Sistemul bugetar în România

Partea I Conceptul de sistem bugetar 1.1. Noţiuni introductive Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele...

Sistemul bugetar și procesul bugetar

Sectorul bugetulului public reprezintă o categorie fundamentală a finanțelor. Bugetul public cunoaște două abordări : pe de o parte una...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 1.1 Definirea sistemului bugetar public...

Sistemul Bugetar în Elveția

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată „Sistemul bugetar în Elveţia”, are ca scop prezentarea situaţiei bugetare în Elveţia, precum şi realizarea...

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Studiu comparativ privind structura și funcționaliatea sistemului bugetar în state unitare

Introducere Bugetul public reprezintă un echilibru între două componente foarte importante ale sale și anume: veniturile și cheltuielile. Cu o...

Impactul Integrării României în Uniunea Europeană asupra Bugetului Public

CAP. 1 STRUCTURA SISTEMULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Sistemul bugetar din România Din punct de vedere structural, sistemul bugetar al României are...

Sistemul Bugetar al Republicii Moldova

Introducere Timp de mai bine de două secole, una din problemele cele mai controversate ale teoriei economice a fost şi rămîne a fi problema...

Bugetul Public

Capitolul 1:Bugetul si Acoperirea Lui 1.1.Defintii de baza.Continutul bugetului public 1.1.1.Defintii de baza Temenul de buget vine de la...

Sistemul Bugetar și Procesul Bugetar

Capitolul I – Bugetul public 1.1 Abordări teoretice ale conceptului de buget public Bugetul public este o categorie fundamentală a științei...

Ai nevoie de altceva?