Sistemul cheltuielilor publice

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2756
Mărime: 73.29KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Condea Bogdan Virgil
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
Specializare: Finanțe-Bănci

Extras din document

INTRODUCERE

Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conținut il reprezintă exprimarea in formă bănească a relațiilor economico-sociale apărute intre stat (pe de o parte) și persoane fizice și juridice (pe de altă parte) cu ocazia folosirii resurselor financiare ale statului și in scopul exercitării funcțiilor și atribuțiilor acestuia.

Conceptul de cheltuieli publice este legat de indeplinirea funcției de alocare a finanțelor publice și anume de componenta ei privind repartizarea și utilizarea resurselor financiare ale statului.

Cheltuielile publice, reprezintă practic, relații de repartizare a fondurilor financiare către instituții publice, populație și agenți economici.

Cheltuielile publice se caracterizează în diferite plăți pe care statul le efectuează din resurse mobilizate pentru cumpărări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diverselor obiective ale statului. Totodată, sunt un instrument de alocare a resurselor financiare și în același timp și un instrument de intervenție în activitatea economică și socială.

Cheltuielile publice reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente

guvernamentale pentru implementarea scopurilor de alocare, de redistribuire, dar și de stabilizare macroeconomică.

Prin cheltuielile publice, guvernele influențează scopul și activitățile sectorului public, dimensiunea sectorului public și privat, precum și comportamentele indivizilor care suportă schimbările intervenite în dimensiunea veniturilor proprii, și prin înlocuirea anumitor bunuri și servicii cu altele.

Cheltuielile publice formează un sistem, cu diferite componente interdependente

În sens juridic, mai larg, cheltuiala publica semnifica o plata a unei sume de bani din fonduri publice, legata de crearea si functionarea entitatilor publice si, în general, de înfaptuirea activitatilor cu caracter public, inclusiv a celor derulate prin întreprinderile cu capital de stat. În aceasta prima acceptiune apare în prim plan faptul ca cheltuielile publice se realizeaza într-un cadru juridic dat, printr-un complex de organisme sau entitati publice, cu componente si raspunderi prestabilite prin reglementari, cu privire la angajarea si, în final, efectuarea operatiunilor de plati, ceea ce implica si aspecte ale gestionarii, de ansamblu, a bunului public, potrivit normelor legale.

1. Structura cheltuielilor publice

Sistemul cheltuielilor publice cuprinde:

- cheltuieli ale administrației publice centrale efectuate prin: bugetul de stat, bugetul

- asigurărilor sociale de stat, fonduri speciale;

- cheltuieli ale administrației publice locale efectuate prin bugetele locale;

- cheltuieli extrabugetare;

- cheltuieli efectuate din credite externe;

- cheltuieli efectuate din fonduri externe nerambursabile.

- Primele două componente constituie cheltuielile bugetare care se caracterizează prin:

- caracter nerambursabil;

- efectuarea lor se realizează cu îndeplinirea condițiilor legale;

- sunt influențate de condiții economice, politice, istorice;

- finanțarea lor se realizează în raport cu gradul de subordonare al beneficiarului;

- presupune exercitarea permanentă a unui riguros control preventiv;

- manifestă tendințe de creștere datorită unor factori demografici, economici,

- sociali, financiari.

- Totodată, cheltuielile publice se împart în:

- neconsolidate, compuse din suma cheltuielilor din toate componentele sistemului

- cheltuielilor publice;

- consolidate, calculate ca sumă a tuturor componentelor din care se scad transferurile

- de resurse financiare între diferitele categorii de bugete.

Clasificația economică:

Criteriul I

- Cheltuieli curente: cheltuieli ce exprimă un consum definitiv de PIB (valoarea plăților pe care le efectuează instituțiile publice în formele specifice ale cheltuielilor curente)

- Cheltuieli de capital: cheltuieli ce exprimă o avansare de PIB (participarea statului la finanțarea formării brute de capital).

Criteriul II

- Cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative: cheltuieli efectuate în vederea remunerării serviciilor, a prestațiilor și a furniturilor necesare bunei funcționări a instituțiilor publice sau achiziționării de mobilier, aparatură, echipamente.

- Cheltuieli de transfer: trecerea unor sume de bani de la buget la dispoziția unor persoane juridice, unor persoane fizice (pensionari, șomeri, studenți, elevi etc.) sau a unor bugete ale administrațiilor locale

Bibliografie

1. https://administrare.info/administrație-publică/9520-conținutul-și-clasificarea-cheltuielilor-publice

2. https://www.studocu.com/ro/document/academia-de-studii-economice-din-bucuresti/finante-finance/note-de-curs/sistemul-cheltuielilor-publice/2308792/view

3. https://conspecte.com/Finante-Publice/sistemul-cheltuielilor-publice.html

4. https://www.ase.ro/upcpr/profesori/758/CURS%208_FP_2018.pdf

5. http://www.sigmaweb.org/publications/39367679.pdf

6. http://starea-natiunii.ro/index.php/ro/noutati/facts-figures/25-facts-figures/204-structura-cheltuielilor-publice-in-romania

7. https://www.academia.edu/19000514/Analiza_structurii_si_dinamicii_cheltuielilor_publice_din_bugetul_de_stat_al_Romaniei_Ghervan_Alina

8. Google

9. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=286&idb=

10. Carte- Administrarea finantelor publice si a bugetului de Maria Andrada Georgescu

11. Carte- Analiza financiara pe intelesul tuturor de Cosmin Baiu

Preview document

Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 1
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 2
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 3
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 4
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 5
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 6
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 7
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 8
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 9
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 10
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 11
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 12
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 13
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 14
Sistemul cheltuielilor publice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Sistemul cheltuielilor publice.docx

Te-ar putea interesa și

Cheltuieli Publice pentru Cercetare Stiintifică și Dezvoltare Tehnologică și Impactul Lor

1. Caracterizarea generală a cheltuielilor pentru cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică 1.1 Conceptul de cheltuieli publice şi...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice 1. Notiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezinta...

Sistemul Cheltuielilor Publice

Sistemul cheltuielilor publice Conţinutul cheltuielilor publice. Componentă a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice...

Sistemul Cheltuielilor Publice și Impactul Acestora Aspupra Proceselor Social Economice

1.CONŢINUTUL ECONOMIC AL CHELTUIELILOR PUBLICE În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor...

Sistemul bugetar în România

Partea I Conceptul de sistem bugetar 1.1. Noţiuni introductive Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL 1. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1.Notiunea de cheltuieli publice În abordarea şi interpretarea cheltuielilor publice, se remarcă...

Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice,...

Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE

I. Conceptul și caracterizarea generală a cheltuielilor publice Conceptul de cheltuială publică este utilizată cu mai multe semnificaţii, având...

Ai nevoie de altceva?