Sistemul Financiar al Romaniei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul Financiar al Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Oleg Stratulat

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

INTRODUCERE 3
1. DATE GENERALE DESPRE ROMÂNIA 5
2. GENERALITATI PRVIND SISTEMUL MONETAR SI BANCAR ACTUAL AL ROMÂNIEI 6
2.1 SISTEMUL MONETAR ACTUAL AL ROMÂNIEI 6
2.2 SISTEMUL BANCAR ACTUAL AL ROMÂNIEI 7
3. SISTEMUL BUGETAR SI FISCAL ACTUAL AL ROMÂNIEI 10
3.1 CADRUL INSTITUTIONAL AL ADMINISTRATIEI PUBLICE ROMÂNE 10
3.2 PROCESUL BUGETAR 14
3.3 RESURSELE FINANCIARE 17
3.4 CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 18
3.5 DATORIA PUBLICA SI DATORIA PUBLICA EXTERNA A ROMÂNIEI 21
3.6 POLITICA BUGETAR-FISCALA 22
3.7 EVOLUTII FISCALE SI BUGETARE ÎN ANUL 2005 23
4. TENDINTE ACTUALE ÎN EVOLUTIA SISTEMULUI FINANCIAR AL ROMÂNIEI 25
CONCLUZII 30

Extras din document

INTRODUCERE

Sistemul financiar care are în calitate de obiect relatiile financiare, instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu de pregnanta importanta în desfasurarea operatiunilor economice si financiare în economia de piata.

Evolutiile în domeniu, care au fost determinate atât de cresterea considerabila a dimensiunilor fluxurilor financiare si respectiv de eforturi organizatorice de a opera cu maxima eficienta. dar si cu tehnologii noi angajate în domeniu a condus la actualitatea studiului sistemului financiar.

În acest sens, mentionam ca sistemul financiar ca o parte specifica a relatiilor monetare privind raporturile financiare, instrumentele si tehnicile de plata s-a dezvoltat puternic sustinut de tehnologia moderna,. de progresele intense ale informaticii si telecomunicatiilor, precum si de solutiile noi de administrare a finantelor publice aflate la dispozitia autoritatilor de diferite nivele.

Scopul prezentei lucrari este redat de examinarea caracteristicilor de baza ale sistemului financiar român în vederea identificarii practicilor eficiente, pentru a putea fi implicate si în Republica Moldova.

În particular, sarcinile studiului au vizat:

- examinarea pietei monetare Franceze si a principalelor prevederi ale acestei piete;

- analiza principalelor actori ai pietei financiare din România si a specificului activitatii lor;

- studierea sistemului de impunere si a relatiilor financiare existente între diferetele nivele ale administratiei române

- identificarea unor directii de dezvoltare a sistemului financiar român.

Solutiile metodologice alese pentru realizarea acestor sarcini sunt reprezentate în special de studiu monografic si procedeele statistice. Baza informationala la care s-a facut apel pentru a realiza respectivul referat include monografii, articole publicate în revista, publicatii ale institutiilor de statistica

Reiesind din scopurile si sarcinile stabilite a se realiza structura lucrarii este redata de introducere, patru capitole, concluzii, anexe si bibliografie.

Capitolul I, intitulat generic “Date generale despre România” reprezinta un scurt istoric al tarii date si un spectru general asupra datelor celor mai importante.

Capitolul II “Generalitati privind sistemul monetar si bancar actual al României” este dedicat examinarii evolutiei pietei monetare, reformelor realizate în acest sens de Banca Nationala Româna, si impactul acestora asupra dezvoltarii bancilor comerciale, caselor de economii, etc

În capitolul III “Sistemul bugetar si fiscal al României” s-a descris organizarea aparatului executiv local si a resurselor financiare de care se dispune pentru finantarea cheltuielilor curente.O atentie deosebita s-a acordat examinarii cheltuielilor publice realizate de guvernul român prin prisma politicilor UE.

În cel de-al patrulea capitol s-au prezentat tendintele actuale în evolutia sistemului financiar al României, în special vizându-se politica bugetar-fiscala si evolutia principalelor indicatori macroeconomici. Tot aici s-a realizat o prognozare a politicilor economice pentru anii 2007-2009.

1. DATE GENERALE DESPRE ROMÂNIA

România este un stat situat in Europa Centrala, în nordul Peninsulei Balcanice, pe Dunarea inferioara. Acest nume a fost adoptat în 1862, dupa fondarea statului-natiune prin unirea celor doua principate românesti Valahia si Tara Româneasca, în 1859. România se învecineaza cu cinci state: la NE si E cu Republica Moldova, la S cu Bulgaria, la SV cu Serbia, la N si E cu Ucraina, la V cu Ungaria, cel de-al saselea vecin fiind Marea Neagra. Suprafata este de 238 391 kmp, comparabila cu cea a Marii Britanii, ceea ce situeaza România pe locul 80 în lume si pe locul 13 în Europa ca marime.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Financiar al Romaniei.doc