Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2629
Mărime: 16.43KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

1. Conţinutul şi structura sistemului financiar

Sistemul financiar are un rol esenţial în economia unei ţări. De exemplu, În S.U.A., sistemul financiar cuprinde:

- instrumentele financiare;

- pieţele financiare;

- instituţii financiare.

În această ţară, conceptul de finanţe este mai larg cuprinzând şi unele aspecte ce aparţin de monedă, circulaţia monetară, credit şi chiar probleme legate de exemplu, de organizarea afacerilor, management financiar, obiective ale firmelor.

În ţara noastră, multă vreme nu a existat un sistem financiar bine închegat şi organizat. Preocupări pentru ştiinţa financiară au existat încă din secolul al XlX-lea, Dimitrie Sturdza, Petre Carp şi Ion Ghica, fiind printre primii care au încercat să definească noţiunea de finanţe.

În secolul al XX-lea, preocupările pentru perfecţionarea conţinutului şi instrumentelor financiare au fost continuate de mari specialişti printre care, Ion Răducanu, Victor Slăvescu, Virgil Madgearu, Gh. Taşcă, Ştefan Dumitrescu.

Într-o accepţiune modernă, sistemul financiar reprezintă totalitatea instrumentelor, actorilor, instituţiilor care realizează gestionarea patrimoniilor (individuale, ale firmelor, ale societăţilor financiare şi ale statului). Deci sistemul financiar - altfel spus - cuprinde ansamblul autorităţilor şi instituţiilor care gestionează banii publici şi privaţi, mai concret, fluxurile financiare aferente. Sistemul finanţelor cuprinde şi organizarea reţelei, pieţelor, fluxurilor, cât şi instituţiile şi pârghiile financiare, normele metodologice, legislaţia.

Actualmente, pentru sistemul financiar al României se conturează următoarea structură:

- finanţe publice;

- finanţele private.

Sistemul financiar constă în desfăşurarea unei activităţi complexe în scopul creării şi schimbului de fluxuri băneşti. Este vorba de activităţi în legătură cu banii sau alte active.

Componentele sistemului financiar sunt:

- bugetul de stat şi bugetele locale;

- asigurările sociale de stat;

- fondurile speciale extrabugetare;

- creditul public şi bancar;

- asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă;

- finanţele unităţilor economice (R.A., S.C., etc.).

În România, sistemul financiar cuprinde instituţii, intermediari, legislaţia financiară, norme metodologice, standarde, etc.

Instituţiile financiare şi bancare sunt conduse, îndrumate şi coordonate de către Parlament – ca organ suprem al puterii legislative – care dezbate şi adoptă bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, adoptă legi privind activitatea financiar-bancară, exercită controlul financiar, etc.

Organul suprem al puterii administrative este Guvernul care exercită conducerea generală a activităţii executive în domeniul finanţelor publice.

Ministerul Finanţelor aplică strategia şi programul guvernului în domeniul finanţelor publice. Acest minister elaborează proiectul bugetului statului, execută bugetul, organizează fiscalitatea, repartizează fonduri pentru funcţionarea normală a puterii publice, emite titluri financiare ale statului, contractează împrumuturi externe şi datorie publică, mandatează alte instituţii ale statului sau private pentru realizarea fluxurilor finanţelor publice, elaborează în mare parte politica financiară, iniţiază legi cu caracter financiar;

Preview document

Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 1
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 2
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 3
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 4
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 5
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 6
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 7
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 8
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 9
Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Financiar al Romaniei. Politica Financiara. Bugetul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bugetar al Romaniei

2. Conceptul Bugetului de stat si definirea lui Procesul bugetar consta în repartizarea luarii deciziei bugetare pe nivelurile sau partile...

Coordonate ale Politicii fiscal-bugetare în România în Contextul economico-social Actual

1. A. Conceptul de politică fiscală şi bugetară: definire, coordonate, tipuri. Interacţiunea cu mediul social economic Politica fiscală este...

Utilizarea Instrumentelor Financiare pentru Reglarea Economiei în Cadrul Modelului IS-LM

1. Prezentarea generala a modelului IS  LM Modelul IS-LM este cunoscut în literatura de specialitate ca exprimând esenta macroeconomiei...

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Finanțe publice

Finantele institutiilor publice 8.10.2010 Curs 1 Prezentarea generala a institutiilor publice din Romania 1. definirea tremenului de institutie...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Mecanismul Financiar

TEMA 3. Mecanismul financiar 1. Concept de mecanism financiar 2. Caracteristica sistemului financiar 3. Sistemul fondurilor de resurse...

Structura și Caracteristicile Sistemului Financiar din România

Capitolul 1. Aspecte generale privind sistemul financiar 1.1.Delimitari conceptuale privind sistemul financiar si componentele sale Noţiunea de...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Bugetului Public

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE 1.1. Sistemul bugetului public Originea cuvântului “buget” se găseşte în vechea limbă franceză şi anume în...

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Structura finanțelor publice locale

1. APARIȚ IA FINANȚELOR PUBLICE LOCALE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII Emisiunea şi utilizarea banilor ca expresie a dezvoltării schimbului de mărfuri şi...

Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților

În Uniunea Europeana teza de baza a dezvoltarii o constituie coeziunea economică şi socială. În acest context pentru România este imperios necesar...

Analiza Echilibrului Bugetar în România

Cuvant inainte Cuvantul buget isi are originea in expresiile bouge si bougette care inseamna punguta sau saculet.In tara noastra tranzitia de la...

Aspecte privind politica fiscală românească

Aspecte privind politica fiscalA romaneascA Consideratii teoretice privind politica fiscala Fiscalitatea apare ca o componenta de baza a...

Politicile bugetare și efectul lor asupra echilibrului balanței de plăți

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND POLITICA BUGETARĂ ȘI BALANȚA DE PLĂȚI 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICILE BUGETARE ROMÂNEȘTI Politica...

Pactul de stabilire și creștere - instrument de coordonare a politicilor bugetare naționale ale țărilor membre ale zonei Euro

Cap.1 Caracteristici ale Pactului de Stabilitate şi Creştere 1.1 Cauze ale apariţiei Pactului de stabilitate şi Creştere Bazându-se pe propria...

Ai nevoie de altceva?