Sistemul fiscal din Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 7666
Mărime: 53.76KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Finanţe şi Bănci”

Cuprins

Introducere: Serviciul Fiscal ca istorie

Capitolul I. Sistemul fiscal al Republicii Moldova

Capitolul II. Prezentare generală a politicii şi legislaţiei fiscale moldoveneşti

2.1. Cadrul legal şi instituţional al sistemului fiscal din Moldova

2.2. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

2.3. Impozitele în Moldova

2.3.1. Impozite directe – Impozitele pe venit

2.3.2. Impozitele directe – Impozitul pe privatizare

2.3.3. Impozitele directe – Impozitul pe bunurile imobiliare

2.3.4. Impozite directe – Taxe locale

2.3.5. Impozite directe – Taxa pe resursele naturale

2.3.6. Impozite directe – Taxa rutieră

2.3.7. Impozite indirecte – Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

2.3.8. Impozite indirecte – Accizele

2.3.9.Impozite indirecte – Taxele vamale

2.4.Unele aspecte ale administrării fiscale

Capitolul III. Paşii următori şi priorităţi pentru anii 2011-2015

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere: Serviciul Fiscal ca istorie

Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi, principii si regulamente, cuprinzînd atît drepturile, cît si obligatiile, responsabilitatile inspectoratelor fiscale. Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orasenesti si raionale este cel cu numarul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Ministrilor al RSSM. Tot atunci, pe lînga Ministerul Finantelor, si-au început activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau în componenta organelor financiare locale. Începînd cu anul 1991, în republica a început sa se aplice propria legislatie fiscala, tinîndu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adopta Legea privind bazele sistemului fiscal. De la 2 decembrie 1992 intra în vigoare Legea privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor. Impozitului sînt supusi toti agentii economici - persoane juridice de pe teritoriul Republicii, indiferent de formele de proprietate si de cadrul juridic, inclusiv întreprinderile cu investitii straine, asociatiile si organizatiile internationale care îsi exercita activitatea de antreprenoriat nemijlocit sau prin intermediul reprezentantelor permanente si filialelor.

Întreprinderile agricole, cu exceptia celor de tip industrial, nu platesc impozitul pe beneficiul provenit din fabricarea si desfacerea productiei agricole, precum si din desfacerea productiei obtinute prin prelucrarea industriala a materiei prime proprii.

Legea cu privire la taxa pe valoarea adaugata a vazut lumina zilei în noiembrie 1994. Ea prevede un impozit indirect de stat, aplicat la suma valorii adaugate, formate la fiecare etapa de producere si vînzare a marfii, executare a muncii si acordare a serviciilor. La sfârsitul lunii decembrie 1994 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la accize. Accizele sunt un impozit indirect de stat, inclus în pretul marfii (productiei) si este achitat de consumator. Platitori sunt persoanele fizice si juridice care produc si realizeaza marfuri supuse accizelor (nu de prima necesitate: bauturi alcoolice, produse de tutun, obiecte din metale pretioase cu sau fara nestemate s.a.).Începînd cu 1995, accizele au fost stabilite prin taxe fixe în exprimare baneasca la o unitate a marfurilor supuse accizelor în loc de procentele care se aplicau înainte la pretul de realizare.

Din 1995 întreprinderile agricole au început sa plateasca un impozit funciar unic, care includea si impozitele imobiliar si rutier, platite anterior separat.. Impozitul imobiliar, conform decretului Presedintelui Republicii, a început sa fie platit de toate persoanele juridice cu fonduri fixe de productie si neproductive, precum si de cetatenii posesori de cladiri si edificii. Conform Legii cu privire la impozitul rutier din iunie 1993, cetatenii au început sa achite anumite plati pentru exploatarea autostrazilor, diferitelor constructii auto, pentru procurarea autoturismelor, altor mijloace de transport, impozitul de tranzit si un impozit rutier special. Din 1996 însa a început sa actioneze Legea cu privire la fondul rutier

Începînd cu anul 1997, politica financiar-fiscala aferenta veniturilor statului trebuia sa defineasca cît mai exact posibil, sursele de formare a fondurilor bugetare de care statul are nevoie, metodele de prelevare, precum si obiectivele economice, sociale sau de alta natura, pe care trebuie sa le îndeplineasca instrumentele folosite în procesul mobilizarii resurselor financiare. Astfel, a intrat în vigoare Codul fiscal al Republicii Moldova, care la acel moment, includea doar doua titluri: „Dispozitii generale” si „Impozitul pe venit”.

În scopul optimizarii administrarii impozitului pe proprietate, în anii 2005-2007, au fost initiate lucrari de elaborare a unui nou sistem de impozitare a contribuabililor prin implementarea Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul fiscal”, ce constituie la ora actuala un sistem complex elaborat în baza tehnologiilor web.

Un alt proiect semnificativ elaborat de Serviciul Fiscal de Stat, ce ofera o metoda alternativa de prezentare a darilor de seama fiscale, alta decît cea pe suport de hîrtie, si anume în mod electronic cu aplicarea semnaturii digitale, a fost initierea crearii SIA „e-Declaratii”.

În anul 2009 a fost dat în exploatare industriala, Sistemul Informational Automatizat - „Evidenta operatiunilor de schimb valutar în numerar”;

La 01.03.2010, a fost lansat proiectul „Declaratie electro¬nica pentru persoanele fizice”. Acest serviciu permite persoanelor fizice primirea gratuita a semnaturii digitale pentru prezentarea declaratiei pe venit, în regim on-line, fara a vizita organul fiscal teritorial.

La capitolul cooperare internationala, pe lînga relatiile de colaborare bilaterala, Serviciul Fiscal de Stat este membru a doua organizatii internationale de profil:

- Consiliul Coordonator al Conducatorilor Serviciilor Fis¬cale din statele membri ai Comunitatii Statelor Inde-pendente (CCCSF),

- Organizatia Intra-Europeana a Administratiilor Fiscale (IOTA).

Pe parcursul anilor sistemul fiscal a suferit schimbari esentiale. Rezultatele perfectionarii legislatiei în domeniul fiscal, înregistrate pîna acum, au demonstrat eficienta activi¬tatii desfasurate, dar si necesitatea de a evolua în con¬tinuare, prin alinierea la standardele internationale si revizuirea tuturor indicatorilor de performanta, ce definesc activitatea de ansamblu a Serviciului Fiscal de Stat.

Capitolul I. Sistemul fiscal al Republicii Moldova

În conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, Sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, prevăzute de prezentul cod, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor. Impozitele generale principale sunt impozitul pe venit, TVA, accizele, impozitul pe privatizare, taxa vamală şi taxa rutieră. Sistemul impozitelor şi taxelor locale include: impozitul pe bunuri imobiliare, impozitul pe resurse naturale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor în unitatea teritorial-administrativă, taxa pentru dreptul de a folosi simbolica locală, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, taxa de piaţă, taxa pentru cazare, taxa balneară, taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), taxa pentru parcarea au

În conformitate cu Raportul recent al USAID: „Sistemul fiscal al Republicii Moldova are o serie de trăsături admirabile. Colectarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) este foarte mare în comparaţie cu ţările cu cote de impozitare similare. Există un cod fiscal modern şi comprehensiv, care integrează administrarea fiscală şi o legislaţie fiscală de fond într-o sigură sursă accesibilă.”

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova este responsabil de finanţele publice, inclusiv de procesul bugetar, impozitare şi contabilizare. Ministerul, de asemenea, are câteva organizaţii subordonate, inclusiv Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS), Serviciul Control Financiar şi Audit, Vistieria de Stat, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii.

Conform studiului realizat de USAID, nivelul global al impozitării în Moldova (34% din PIB) nu este nici prea înalt, dar nici jos în raport cu standardele internaţionale. O analiză internaţională comparativă a principalelor impozite colectate de către agenţiile fiscale (cu excepţia impozitelor pentru export şi contribuţiile sociale) indică faptul că impozitarea în Republica Moldova, la 17% din PIB, nu reprezintă o povară fiscală deosebit de grea.

Preview document

Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 1
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 2
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 3
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 4
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 5
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 6
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 7
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 8
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 9
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 10
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 11
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 12
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 13
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 14
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 15
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 16
Sistemul fiscal din Republica Moldova - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Fiscal din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia...

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Impactul Fiscalizării Asupra Pietei de Capital din România

CAPITOLUL I. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIIND FISCALITATEA 1.2. Definire, funcţiile şi rolul fiscalităţi 1.1.1. Sistemul fiscal Sistemul fiscal...

Politica fiscală europeană

CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALA EUROPEANA 1.1.Sistemul fiscal al Uniunii Europene Crearea şi dezvoltarea sistemului...

Sistemul fiscal și politica fiscală

INTRODUCERE În orice orânduire sociala, sistemul veniturilor publice este determinat de forma de proprietate asupra mijloacelor de productie si de...

Sistemul fiscal din Republica Moldova și metodele lui de perfecționare

Întroducere Importanaţa Sistemului Fiscal Rolul impozitelor se manifestă pe plan financiar, economic si social, iar modul concret de manifestare...

Armonizarea sistemului de impozite și taxe în țările Uniunii Europene

Cap. 1.Caracterizarea generala a sistemului de impozite si taxe Fiscalitatea cuprinde totalitatea resurselor financiare mobilizate la dispoziţia...

Te-ar putea interesa și

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

Impozitele indirecte și acțiunea acestora asupra activității agenților economici

Întroducere Actualmente, în condiţiile economiei de piaţă, un rol important în activitatea întreprinderilor din Republica Moldova, îi revine...

Politica fiscală europeană

CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALA EUROPEANA 1.1.Sistemul fiscal al Uniunii Europene Crearea şi dezvoltarea sistemului...

Sistemul de pensii în Republica Moldova - actualități și perspective de dezvoltare

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sistemul de pensii al Republicii Moldova este construit pe principiul solidarităţii generaţiilor. Pensiile se...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Politica fiscală - eficiența politicii fiscale în economie

Introducere Tema respectiva se evidentiaza prin actualitatea sa,din motiv ca fiscalitatea joaca un rol important in dezvoltarea economica a...

Sistemul fiscal din Republica Moldova și metodele lui de perfecționare

Întroducere Importanaţa Sistemului Fiscal Rolul impozitelor se manifestă pe plan financiar, economic si social, iar modul concret de manifestare...

Inspectoratul fiscal în Republica Moldova

INTRODUCERE Acest sistem constituie sistemul osos al fiecărei organizaţii, iar structura sa predominant ierarhicfuncţională, aşa cum s-a mai...

Ai nevoie de altceva?