Situatie Financiara Anuala

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 2548
Mărime: 22.29KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Lucrari premergatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale .Pag. 4

Caracteristicile si forma situatilor financiare anuale . Pag. 5

Analiza situatiilor financiare anuale . Pag. 17

Extras din document

Lucrari premergatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale intocmite de managementul intreprinderii au scopul de a oferi utilizatorilor informatiei contabile o imagine fidela a situatiei patrimoniului, a performantei economice si a pozitiei financiare a intreprinderii pentru exercitiul financiar la care se refera.

In acest scop, informatiile contabile acumulate in cursul exercitiului trebuie prelucrate suplimentar. Prin aceste prelucrari, persoana responsabila de intocmirea situatiilor financiare anuale, se asigura ca cerintele calitative impuse de legislatia in vigoare vor fi indeplinite.

a) Verificarea corectitudinii si completitudinii informatiei contabile necesare situatiilor financiare anuale se face prin intocmirea balantei de verificare si prin testarea cheilor de verificare contabile.

Dintre aceste chei de verificare, cele mai importante sunt:

" Verificarea rulajelor anuale din conturile de venituri si cheltuieli prin comparatie cu bugetul anual intocmit pentru exercitiul respectiv.

" Verificarea concordantei intre rulajele totale debitor / creditor ale balantelor analitice si rulajul total debitor / creditor al contului sintetic pentru care s-a facut dezvoltarea analitica respectiva.

" Verificarea concordantei dintre totalul rulajelor debitor / creditor din balanta sintetica de verificare cu totalul din registrul  jurnal.

" Verificarea concordantei dintre totalul coloanei ,, Venit baza de calcul  din registrul de vanzari cu totalul rulajelor inregistrate in conturile de venituri din vanzari si prestari servicii purtatoare de TVA.

" Verificarea prin sondaj a concordantelor in cartea mare.

b) Analiza si solutionarea tuturor soldurilor din conturile de operatiuni in curs de clarificare.

c) Realizarea unui punctaj exact al operatiunilor reciproce in cazul in care intreprinderea are subunitati sau lucreaza in relatie cu alte unitati din cadrul grupului.

d) Inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia.

e) Reevaluarea disponibilitatilor banesti aflate in conturi bancare in valuta si exprimarea lor la cursul de inchidere.

f) Inchiderea provizorie a veniturilor si cheltuielilor asupra contului 121.

g) Calculul si inregistrarea cheltuielii privind impozitul pe profit datorat.

h) Stabilirea destinatiilor pentru repartizarea profitului exercitiului financiar.

Caracteristicile si forma situatilor financiare anuale

Termenul bilant  care desemna in practica romaneasca in domeniul contabilitatii rapoartele financiare anuale obligatorii pentru orice entitate patrimoniala (societate comerciala, organozatie nonprofit, institutie publica)  a fost inlocuit, prin Legea nr.82/1991, republicata, cu expresia  situatii financiare anuale.

Prin aceasta schimbare in cadrul nostru legislativ in domeniul contabilitatii se intentioneaza alinierea la standardele internationale contabile si eliminarea confuziei care domnea intre bilant ca parte componenta a rapoartelor financiare anuale si acelasi termen desemnand totalitatea acestor rapoarte (de exemplu, obligatia legala de a intocmi si a publica bilantul cu referire la ansamblul rapoartelor, nu numai la partea referitoare la situatia patrimoniala).

La institutiile publice, documentul oficial de prezentare anuala si trimestriala a situatiei economice-financiare devine  situatia patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

Ne referim la situatiile financiare anuale ca la documente oficiale cu rolul de a prezenta o imagine fidela a pozitiei financiare (bilantul), a perfomantei financiare (contul de profit si pierdere) si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Cine trabuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale

Au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale :

" Societatile comerciale;

" Companiile nationale si regiile autonome;

" Societatile cooperatiste;

" Alte persoane juridice cu scop lucrativ;

" Institutiile publice;

" Persoanele juridice cu scop nelucrativ (non-profit);

" Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente;

" Orice persoana juridica care organizeaza contabilitatea in partida dubla;

Faptul ca tuturor acestor entitati le revine obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale nu inseamna ca ele vor folosi acelasi format de prezentare.

Situatiile financiare au de regula periodicitate anuala, acoperind un exercitiu financiar general valabil pentru toate persoanele juridice, exercitiu care se desfasoara de la 1 ianuarie la 31 decembrie.

Structura situatilor financiare anuale

Preview document

Situatie Financiara Anuala - Pagina 1
Situatie Financiara Anuala - Pagina 2
Situatie Financiara Anuala - Pagina 3
Situatie Financiara Anuala - Pagina 4
Situatie Financiara Anuala - Pagina 5
Situatie Financiara Anuala - Pagina 6
Situatie Financiara Anuala - Pagina 7
Situatie Financiara Anuala - Pagina 8
Situatie Financiara Anuala - Pagina 9
Situatie Financiara Anuala - Pagina 10
Situatie Financiara Anuala - Pagina 11
Situatie Financiara Anuala - Pagina 12
Situatie Financiara Anuala - Pagina 13
Situatie Financiara Anuala - Pagina 14
Situatie Financiara Anuala - Pagina 15
Situatie Financiara Anuala - Pagina 16
Situatie Financiara Anuala - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Situatie Financiara Anuala.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Paradisurile Fiscale

1.Scurt istoric privind paradisurile fiscale Evaziunea fiscală internaţională, stimulată de existenţa unor mici entităţi juridice cu statut...

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL 1 – EVAZIUNEA FISCALĂ: DEFINIRE , CONŢINUT , FORME DE MANIFESTARE 1.1 CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC AL EVAZIUNII FISCALE Evaziunea fiscală...

Reglementarea și Calculul Impozitelor și Taxelor Locale

1. Principiile generale ale fiscalitatii Intr-o definitie sintetica a fiscalitatii, putem spune ca aceasta este formata din totalitatea taxelor...

Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii

PREFAŢĂ Contabilitatea financiara are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici,...

Sistemul bugetar în România

Partea I Conceptul de sistem bugetar 1.1. Noţiuni introductive Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele...

Analiza Financiară la Societatea Comercială Dorina SRL

Societatea pentru care fac analiza financiară este o microîntreprindere, care are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea de ape...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Proiecte Economice - Monografia unei Societati

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Ai nevoie de altceva?