Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2042
Mărime: 57.29KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din document

Capitolul I : Cadrul conceptual si metodologic

I.1 Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare

,,Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia”.

(I. Văcărel, Finanţe publice, pag. 147).

Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conţinut il reprezintă exprimarea in formă bănească a relaţiilor economico-sociale apărute intre stat (pe de o parte) şi persoane fizice şi juridice (pe de altă parte) cu ocazia folosirii resurselor financiare ale statului şi in scopul exercitării funcţiilor şi atribuţiilor acestuia. Conceptul de cheltuieli publice este legat de indeplinirea funcţiei de alocare a finanţelor publice şi anume de componenta ei privind repartizarea şi utilizarea resurselor financiare ale statului.

Clasificatia cheltuielilor publice se face pe mai multe criterii:

- clasificaţia administrativă - pe criteriul instituţiilor prin intermediul cărora se efectuează cheltuieli publice (ministere, instituţii publice autonome, unităţi administrativ teritoriale etc.).

- clasificaţia economică - pe două criterii: al scopului în care sunt efectuate plăţile (cheltuieli publice curente sau de funcţionare şi cheltuieli publice de capital sau de investiţii); al existenţei sau nu a unei contraprestaţii (cheltuieli publice ale serviciilor publice, numite şi administrative şi cheltuieli publice de transfer).

- clasificaţia funcţională - pe criteriul sectoarelor de activitate către care sunt repartizate resursele financiare publice (a) în domeniul social: învăţământ, sanitare, ocrotire socială etc.; b) în domeniul cercetării; c) în domeniul economic (investiţii, acordarea de subvenţii şi facilităţi; d) în domeniul apărării şi siguranţei naţionale; e) în domeniul administrativ public central şi local; f) în ceea ce priveşte dobânzile aferentedatoriei publice).

- clasificaţia financiară

ope criteriul momentului efectuării şi a efectului avut de acestea (cheltuielile publice definitive caracterizate prin faptul că se finalizează cu plăţi la scadenţe ferme, certificând lichidarea totală a angajării statului pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget; cheltuieli publice temporare: majoritatea sunt operaţiuni de trezorerie urmate de plăţi cu scadenţe certe; cheltuieli publice virtuale: pe care statul le va realiza în anumite condiţii doar).

oşi pe criteriul forme de manifestare (cu/ fără contraprestaţie; definitive/ provizorii; speciale/ globale)

- clasificaţia după rolul cheltuielilor publice în reproducţia socială - pot fi: cheltuieli publice negative (reale) şi cheltuieli publice pozitive (economice)

- clasificaţia folosită de instituţiile specializate ale O.N.U. - pe criteriile:

a) funcţională (cheltuielile publice sunt împărţite în cheltuieli pentru: servicii publice, apărare, educaţie, sănătate, securitate socială, locuinţe şi servicii comunale, recreaţie, cultură şi religie, acţiuni economice, alte scopuri)

b) economică (cheltuielile publice reprezentând un consum final şi cheltuielile publice în scopul formării brute de capital)

În România, legea bugetului de stat/ 1998 prevede o clasificaţie în conformitate cu cea utilizată de O.N.U.

I.2 Indicatorii utilizati pentru aprecierea nivelului, a dinamicii si structurii cheltuielilor publice Nivelul şi dinamica cheltuielilor publice, în fiecare ţară poate fi determinat în baza anumitor indicatori, ca:

Bibliografie

1.Finanţe publice - Iulian Văcărel;

2.Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat;

3.Ministerul Finanţelor Publice - http://www.mfinante.gov.ro/

Preview document

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 1
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 2
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 3
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 4
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 5
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 6
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 7
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 8
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 9
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 10
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamina cheltuielilor publice in Romania si Malta.docx

Alții au mai descărcat și

Buget și Trezorerie Publică

Introducere Existenţa mai multor bugete în cadrul sistemului de bugete (atât la nivel central, cât şi local) atrage după sine o operaţie de...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în...

Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta

Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică Evoluția actuală a economiei mondiale face ca gradul de implicare a...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice 1.1 Conceptul de cheltuieli publice ,,Cheltuielile publice exprimă...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta

Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică Evoluția actuală a economiei mondiale face ca gradul de implicare a...

Ai nevoie de altceva?