Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2903
Mărime: 19.59KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Bejan
Puncte necesare: 7
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURǍRI, BǍNCI ŞI BURSE DE VALORI

Cuprins

  1. Funcţiile generale ale Trezoreriei statului 3
  2. Importanţa organizării Trezoreriei statului 5
  3. Funcţiile clasice ale Trezoreriai publice 6
  4. Funcţiile moderne ale Trezoreriei publice 9
  5. Bibliografie 10

Extras din referat

Funcţiile generale ale trezoreriei statului

Termenul de trezorerie a apărut în cadru unei lungi evoluţii istorice, care a condus pentru început, la identificarea cu noţiunea de bani publici, iar mai târziu, la crearea şi centralizarea unei instituţii sub o autoritate unică desemnată să asigure respectarea ansamblului de reguli specifice casieriei şi contabilităţii publice.

Termenul de trezorerie este folosit în două sensuri. Astfel, pe de o parte, el serveşte la desemnarea casieriilor propriu-zise ale statului, atunci când se vorbeşte de ”situaţia trezoreriei” sau de ”deficitul trezoreriei” , iar pe de altă parte, el serveşte la desemnarea unei administraţii publice, ca instituţie.

Cele două sensuri ale termenului sunt legate între ele şi vizează şi funcţiile pe care le îndeplineşte trezoreria. Trezoreria, ca administraţie este serviciul public, însărcinat cu gestiunea fondului public, în sensul casieriei, dar mai ales cu asigurarea echilibrului permanent dintre încasările generatoare de lichidităţi şi plăţile exigibile dintre veniturile publice şi cheltuielile publice, finanţarea deficitului bugetar, gestionarea datoriei publice şi altele,toate acestea concurând la asigurarea echilibrului monetar şi a echilibrului general al economiei.

Funcţiile trezoreriei publice sunt astazi influenţate de diversificarea şi complexitatea rolului statului modern, care au impus regândirea şi redimensionarea fluxurilor monetare prin instituţia trezoreriei.

Funcţia originală a trezoreriei este cea atribuită de către finanţele clasice care considerau trezoreria ca o casierie ,unde sunt depuse şi gestionate fondurile statului si ca o bancă, cu activitate de credit pe termen scurt, însărcinată să echilibreze în orice moment intrările şi ieşirile de fonduri. Aceasta corespunde definiţiei corecte a trezoreriei.

În finanţele moderne, la funcţiile de casă şi de bancă ale trezoreriei se adaugă şi cea a controlului asupra ansamblului de activităţi ale statului. Trezoreria tinde să devină un instrument de procurare a resurselor, alături de resursele bugetare şi de cele de împrumut. Astăzi, vorbim în mod curent de resursele de trezorerie, ca de o categorie specială a resurselor financiare publice, care se formează în cadrul activităţii trezoreriei şi se reflectă numai în contabilitatea publică.

Activitatea care se manifestă distinct în exercitarea funcţiilor tradiţionale ale trezoreriei (de casier public şi de bancă a sectorului public) se bazează pe două principii: centralizarea si gestionarea fondurilor publice.

În ceea ce priveşte centralizarea fondurilor, s-a demonstrat deja că un stat nu poate să-şi exercite pe deplin suveranitatea financiară decât dacă reuşeşte să centralizeze totalitatea serviciilor financiare, dacă încasează toate veniturile la care are dreptul, pentru a-şi finanţa toate cheltuielile pe care le-a angajat, pentru a le efectua pe întreg teritoriul ţării. În acest scop, pentru funcţionarea unui mecanism al centralizării fondurilor s-a instituit trezoreria publică centrală, ca o etapă importantă în planul separării finanţelor publice de finanţlele private. Mecanismul centralizării fondurilor a presupus separarea sa în raport cu autorităţile care iau decizii privind execuţia bugetului. Stabilirea unităţii casieriei în favoarea serviciului public al trezoreriei a fost insoţită de atribuirea agenţilor săi a dreptului de control asupra ansamblului operaţiilor de execuţie a bugetului.

În ceea ce priveşte gestionarea fondurilor, aceasta se efectuează atât în timp cât şi în spaţiu.

Gestionarea fondurilor în timp se realizează în cadrul anului financiar, iar previziunile excepţionale pe perioade mai lungi pot fi efectuate prin conturi speciale. Previziunea anuală a încasărilor şi a cheltuielilor bugetare este necesară, deoarece nu există paralelism (egalitate în timp) între ritmul încasărilor şi cel al plăţilor. La începutul anului, de exemplu, impozitele nu sunt încă intrate, iar casieriile sunt goale (numai dacă nu există excedente sau disponibilităţi constituite în trezorerii din trecut).Totuşi, anumite cheltuieli trebuie efectuate neîntârziat. Rolul trezoreriei este să ajusteze astfel în timp încasările cu cheltuielile, împrumutând pe termen foarte scurt, în aşteptarea încasării veniturilor prevăzute de buget. Previziunea pe mai mulţi ani, prin conturile speciale ale trezoreriei, se referă la cheltuielile publice cu caracter provizoriu care trebuie compensate prin intrări corespondente. Astfel, avansurile rambursabile făcute de stat întreprinderilor pentru a le permite să-şi efectueze investiţiile în echipamente, vor fi anulate prin rambursări corespondente. Invers, anumite încasări sunt fie aparente, fie provizorii. De exemplu, garanţiile depuse de gestionarii de bani şi valori publice li se rambursează acestora în momentul în momentul în care părăsesc funcţia care obligă la constituirea garanţiei. Deoarece în veniturile şi cheltuielile publice nu se contabilizează încasările şi plăţile avîn momentul în care părăsesc funcţia care obligă la constituirea garanţiei. Deoarece în veniturile şi cheltuielile publice nu se contabilizează încasările şi plăţile având caracter provizoriu, ci numai cele definitive, pentru asemenea operaţiuni, în evidenţa trezoreriei se deschid ”conturi speciale”.

Gestionarea în spaţiu se referă la compensaţiile între diferitele casierii din teritoriu, unele fiind excedentare, altele fiind deficitare. Mişcarea generală a fondurilor se produce prin documente, iar raporturile între trezoreriile locale şi trezoreria centrală rezidă, din acest punct de vedere, mai ales din ţinerea unei ”contabilităţi a mişcării fondurilor publice”, adică contabilitatea trezoreriilor.

Preview document

Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 1
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 2
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 3
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 4
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 5
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 6
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 7
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 8
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 9
Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Trezoreria Statului - Functii Clasice vs Functii Moderne.doc

Alții au mai descărcat și

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Intermediarii autorizați pe piața de capital - Rol, funcții și servicii prestate

I. Definire piaţă de capital şi trăsături Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul...

Fiscalitatea în Germania

1. Impozitul pe profit De la 1 ianuarie 2001 Germania are un sistem dublu de impunere, clasic al veniturilor corporatiilor. Sistemul anterior, cu...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Impozit pe Profit

Impozitul pe venit a fost introdus pentru prima data în Marea Britanie, spre sfârsitul secolului al XVIII-lea. În preajma primului razboi mondial...

Finanțele Publice și Finanțele Firmei

1. Nevoile oamenilor si tipologia bunurilor Nevoile oamenilor pot fi grupate în 2 categorii: - nevoi cu caracter individual, care depind de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Trezoreria statului

INTRODUCERE În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului pentru a-şi îndeplini funcţiile şi sarcinile sale, se...

Proiect practică la Alpha Bank

Capitolul 1: Prezentarea entităţii 1.1 Înfiinţare, denumire, capital Alpha Bank a fost fondată în 1879 de către John F. Costopoulos, care a...

Cheltuielile și Veniturile Înregistrate la Bugetul de Stat

Capitolul I. Trezoreria Statului concept, evoluţie, funcţiile de bază şi principiile funcţionării 1.1. Concept şi evoluţie Conceptul de...

Funcția de casier public a Trezoreriei Statului

Importanţa organizării Trezoreriei Statului Importanţa organizării sistemului Trezoreriei finanţelor publice în România rezultă din următoarele:...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România....

Contabilitatea trezoreriei statului

1. Sistemul de organizare a Trezoreriei Statului Terzoreia Statului este un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea...

Buget și trezorerie publică

1.1. Sistemele iniţiativei bugetare În cadrul procesului decizional public, există diferenţe de la o ţară la alta legate de sistemul iniţiativei...

Ai nevoie de altceva?