Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 12317
Mărime: 50.24KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Capitolul I: Urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare 3

1.1.Termenele de plată 3

1.2.Certificatul de atestare fiscală 4

Capitolul II: Modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor bugetare 4

2.1. Modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor bugetare 4

2.1.1. Efectuarea plăţii 4

2.1.2. Ordinea stingerii datoriilor 5

2.1.3.Compensarea 6

2.1.4.Restituiri de sume 6

2.2.Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalitaţi 14

2.2.1.Darea în plată 14

2.2.2. Insolvabilitatea 15

2.2.3. Anularea creanţelor fiscale 16

Capitolul III: Executarea silită a creanţelor bugetare. Reguli şi modalităţi

de realizare 16

Bibliografie 28

Extras din document

CAPITOLUL I

URMĂRIREA ŞI ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE

Colectarea constă în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale. Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz.

Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele fiscale, intocmit de organele competente sau de alte persoane indreptatite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere emisa de organele competente, potrivit legii;

b) declaratia fiscala, angajamentul de plata sau documentul întocmit de platitor prin care acesta declara obligaţiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de către plătitor, potrivit legii;

c) decizia prin care se stabileste şi se individualizeaza suma de plata, pentru creanţele fiscale accesorii, reprezentând dobanzi şi penalităţi de întarziere, stabilite de organele competente;

d) declaratia vamala pentru obligatiile de plata in vama;

e) documentul prin care se stabileste şi se individualizeaza datoria vamala, inclusiv accesorii, potrivit legii;

f) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

g) ordonanţa procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii instantei judecatoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte în cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare şi al altor creanţe fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca.

1.1.Termenele de plată

Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.

Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.

Contribuţiile sociale administrate de Ministerul Finanţelor Publice, după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale în materie, se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.

Privind termenele de plată, impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii se plătesc astfel:

a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice care au statut de microîntreprindere, în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente;

b) anual, până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului următor, de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice.

Contribuabilii au obligaţia să declare impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii până la termenul de plată.

1.2.Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului. Se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă. Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către contribuabil şi poate fi utilizat de contribuabil pe o perioadă de până la 30 de zile de la data emiterii. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

Preview document

Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 1
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 2
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 3
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 4
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 5
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 6
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 7
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 8
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 9
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 10
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 11
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 12
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 13
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 14
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 15
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 16
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 17
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 18
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 19
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 20
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 21
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 22
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 23
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 24
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 25
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 26
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 27
Urmărirea și Încasarea Veniturilor Bugetare - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Urmarirea si Incasarea Veniturilor Bugetare.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Tema abordată în cadrul acestei lucrări este intitulată „Analiza economico-financiară a impozitului pe profit în România” şi este...

Procedura Fiscala - pe Exempul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Iasi

1. Fiscalitatea în economia de piata 1.1. Concepte si interpretari privind fiscalitatea Evolutia istorica a impozitelor, diversitatea lor de la...

Bugetul de Stat

1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentală a ştiintei finanţelor, la definirea căreia...

Asezarea si Perceperea Veniturilor Bugetare la S.C.Antibiotice S.A

1.1.Scurt istoric Mesajul Presedintelui Consiliului de Administratie Fiecare om are un vis pe care cauta sa îl transforme în realitate de-a...

Procesul Bugetar în România

1. Continutul si etapele procesului bugetar în România 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice Bugetele publice apar...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Analiza metodologiei de elaborare, aprobare și execuție a bugetului local

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Interpretări şi semnificaţii cu privire la bugetele publice Procesul...

Organizarea Gestiunii Financiar-Bugetare la Primaria Iasi

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al Primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima...

Desfasurarea Procesului Bugetar la Institutiile Administrativ-Teritoriale

Capitolul 1.Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria comunei Dumbrăveni 1.1.Scurt istoric Comuna Dumbrăveni, este atestată documentar încă...

Organizarea și desfășurarea procesului bugetar la Primăria Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Primaria Municipiului Iaşi este aparatul de specialitate...

Organizarea si Functionarea Primariei Municipiului Iasi

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Controlul Fiscal asupra Impozitelor Indirecte

Cap 1. Caracterizarea generala a impozitelor indirecte 1.1. Notiuni, elemente tehnice si functiile impozitelor indirecte Din punct de vedere...

Administrația Finanțelor Publice

I. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice Targu-Frumos I.1. Scurt istoric al Adminstratiei Finantelolr Pulice Targu-...

Ai nevoie de altceva?