Curriculum Biofizica alimentului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Fizică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2157
Mărime: 43.73KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berjan Marina

Extras din document

I Preliminări

Curiculumul disciplinar ,,Biofizica alimentului” este elaborat în baza Calificării profesională pentru elevii de la specialitatea ,,Siguranța alimentelor”. Curriculum disciplinar ,,Biofizica alimentului” este un document normativ și obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor în îvățământ profesional-tehnic postsecundar în agricultură.

Scopul unității de curs ,,Biofizica alimentului ’’ constă în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale a viitorului specialist în domeniul siguranței alimentare.

Unitatea de curs prevede studierea informației cu noțiuni biofizice de bază, termodinamica biologică, caracterizarea stărilor de fază, a câmpului magnetic, fenomenelor ondulatorii, efectele factorilor fizici asupra sistemelor biologice.

Unitățile de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la demararea procesului de instruire la ,,Biofizica alimentului” sunt:

- fizica,

- biologia,

- matematica,

- chimia.

II Motivarea, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională

Unitatea de curs ,,Biofizica alimentului” are un rol general la formarea specialistului în domeniului siguranței alimentare. Conținuturile unităților de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înțelegerea fenomenelor), însușirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea rigorii și a preciziei, al viitorului specialist în domeniul de formare profesională.

Studiul acestei discipline va contribui la formarea competențelor profesionale ce corespund nivelului IV de calificare:

- cunoștințe faptice, principii, procese și concepte generale în domeniul siguranței alimentare;

- abilități cognitive și practice necesare pentru determinarea proprietăților biofizice ale alimentelor.

III Competențe profesionale specifice disciplinei

1. Utilizarea noțiunilor biofizice de baza.

2. Identificarea domeniilor de utilizarea a cunoștințelor de fizică și biofizică dobândite.

3. Identificarea principiilor ce stau la baza realizării unor determinări a indicilor de calitate ai produselor alimentare și a materiilor prime utilizate.

4. Identificarea efectelor unor factori asupra produselor la prelucrare, ambalare sau depozitare.

IV Administrarea discilplinei

Codul desciplinei Denumirea desciplinei Semestrul Total Numărul ore contact direct Lucrul individual Modalitate de evaluare Nr de credite

prelegeri Laboratorpractice

S.05. O.007

Biofizica alimentului IV 60 30 10 20 Examen 2

V Unitățile de învățare

Unități de competență Unitățile de conținut

Noțiuni biofizice de bază

Utilizarea noțiunilor biofizice de baza 1.1 Biofizica ca știință.

1.2 Mărimi fizice și unitățile lor de măsură

Noțiuni de termodinamică biologică

Utilizarea noțiunilor biofizice de baza 2.1 Clasificarea proceselor termodinamice. Energia internă a sistemelor termodinamice.

2.2 Termometrie. Metode de determinare a temperaturilor

Stările de agregare ale substanțelor și transformările de fază

Identificarea principiilor ce stau la baza realizării unor determinări a indicilor de calitate ai produselor alimentare și a materiilor prime utilizate.

3.1 Măsurarea presiunilor. Obținerea presiunilor joase. Presiunea atmosferică și măsurarea ei. Manometrul cu lichid.

3.2 Structura și proprietățile fizice ale apei. Rolul apei în sistemele biologice. Structura moleculară a lichidelor.

3.3 Anomaliile proprietăților fizice ale apei. Starea apei în sisteme biologice. Apa grea. Fenomene la nivelul interfețelor. Tensiunea superficială.

3.4 Hidrostatica lichidelor ideale. Difuziunea. Legile lui FICK. Presiunea osmotică și determinarea ei. Adsorbția. pH-ul soluțiilor. Noțiuni generale despre pH.

3.5 Starea cristalină și amorfă. Difracția razelor X. Deformarea substanțelor cristaline reale

3.6 Vaporizarea și condensarea. Topire și solidificare. Aplicații în tehnologiile alimentare bazate pe transformări de fază

Câmpul magnetic și undele electromagnetice

Identificarea domeniilor de utilizarea a cunoștințelor de fizică și biofizică dobândite 4.1 Câmpul magnetic al curentului electric. Fluxul câmpului magnetic. Aplicații în industria alimentară.

4.2 Efectele biologice ale curentului electric

Optica geometrică și ondulatorie

Identificarea principiilor ce stau la baza realizării unor determinări a indicilor de calitate ai produselor alimentare și a materiilor prime utilizate.

5.1 Reflexia, refracția, indicele de refracție Importanța indicelui de refracție. Aplicațiile refractometriei.

5.2 Producerea și studierea fenomenului de interferență. Difracția luminii. Polarizarea luminii. Substanțe optic active. Polarimetrie. Aplicații

Colorimetrie și spectroscopie. Ultrasunetul.

Identificarea principiilor ce stau la baza realizării unor determinări a indicilor de calitate ai produselor alimentare și a materiilor prime utilizate.

6.1 Colorimetria, legile absorbției luminii. Legea LAMBERT BEER. Aparatura folosită în colorimetrie. Spectrofotometrie. Spectrografie. Tehnici de lucru în spectrometrie.

6.2 Generarea ultrasunetelor. Efectele fizico-chimice și biologice ale ultrasunetelor. Aplicațiile ultrasunetelor.

Efectele factorilor fizici asupra sistemelor biologice

Identificarea efectelor unor factori asupra produselor la prelucrare, ambalare sau depozitare

7.1 Efectele curentului electric asupra sistemelor vii.

Radiațiile ionozante și interacțiunea lor cu cu sistemele biologice. Radiații neionozante. Laseri. Microundele și acțiunea lor asupra sistemelor biologice. Ultrasunetele și efectele lor. Efectele temperaturii asupra sistemelor biologice.

Preview document

Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 1
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 2
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 3
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 4
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 5
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 6
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 7
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 8
Curriculum Biofizica alimentului - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Curriculum Biofizica alimentului.docx

Alții au mai descărcat și

Energia Electrica

Introducere: Energia electrica reprezinta capacitatea de actiune a unui sistem fizico-chimic. Energia electrica prezinta o serie de avantaje in...

Elemente de Termodinamică Biologică

1. NOTIUNI GENERALE Termodinamica este o ramura a fizicii care studiaza transformarile reciproce ale diverselor forme de energie în sisteme...

Ai nevoie de altceva?